První obchod s Fondem Ukrajina: Ke Lvovu zamíří stroje BEDNAR

bednar fmt

Přední evropský výrobce zemědělské techniky BEDNAR FMT dodá ukrajinskému odběrateli zakázku poprvé pojištěnou EGAP v rámci programu Fond Ukrajina. Z Rychnova nad Kněžnou tak na západní Ukrajinu zamíří širokozáběrové kultivátory půdy typově určené pro velká ukrajinská pole. Transakce navazuje na předchozí úspěšnou spolupráci firem z doby před propuknutím války.

bednar fmt a david havlíček

 

„Ukrajinský partner v minulosti vždy spolehlivě splácel námi dodané stroje, a to i v době vojenské okupace země. Našim cílem je pokračovat v této spolupráci a také si zároveň připravit pole působnosti pro další obchodní příležitosti, které agrárně založená ekonomika Ukrajiny bude nabízet ve stále větším množství. I přes naše dobré zkušenosti v této zemi je ale kvůli bohužel přetrvávajícímu válečnému konfliktu pojištění od EGAP nezbytným instrumentem k tomu, abychom mohli obchod realizovat,“ vysvětluje Ladislav Bednář, jednatel společnosti BEDNAR FMT.

bednar fmt swifter

 

„Fond Ukrajina umožňuje českým firmám vyvážet do země, která by pro ně byla bez pojištění nedostupná. Špičkovou zemědělskou techniku potřebují na Ukrajině nejen místní producenti, ale v širším kontextu i všichni odběratelé jejich produkce. Při posuzování žádostí o pojištění je klíčová bonita ukrajinského dlužníka a zkušenosti z předchozí spolupráce,“ říká k první transakci kryté Fondem Ukrajina předseda představenstva EGAP David Havlíček.

Žádosti o pojištění z Fondu Ukrajina začal EGAP přijímat 24. července. První transakce tak přichází již po třech týdnech od spuštění programu. Dosud pojišťovna obdržela dvacítku žádostí v celkovém objemu přesahujícím 200 milionů korun. Nejčastěji se chtějí pojistit právě výrobci zemědělské techniky či potravinářské firmy.

Do Fondu vložil stát 239 milionů korun a dalších 100 milionů EGAP. Prostředky jsou určeny ke krytí krátkodobých případů s maximální délkou splatnosti jeden rok. Program přitom počítám s postupným opětovným uvolňováním své kapacity v návaznosti na postupné splácení úvěrů realizovaných obchodních případů. Účelem je zachování stávajících obchodních vazeb na Ukrajinu, jejich posílení a také zajištění srovnatelných podmínek pro české vývozce například s Polskem či Velkou Británií, kteří mají podobný program.

Pojištění je možné žádat online na www.egap.cz, kde jsou také uvedeny podmínky programu.

BEDNAR FMT
Společnost BEDNAR je specialista v oblasti výroby zemědělské techniky pro zpracování půdy, setí, meziřádkovou kultivaci, mulčování, hnojení a management posklizňových zbytků. Od vzniku se společnost zaměřuje na vývoj a výrobu širokozáběrových strojů, ale díky ucelenému portfoliu strojů nabízí vhodnou technologickou linku pro každé podmínky a rozměry hospodaření. Proto stroje BEDNAR najdete ve více než 40 zemích světa, kde k plné spokojenosti svých majitelů pracují v rozdílných klimatických i půdních podmínkách.

bednar kultivator

EGAP
Exportní pojišťovna EGAP v loňském roce podpořila vývoz českých firem v objemu 41,2 miliardy korun do 39 zemí světa. Pojistila například dodávku obráběcího centra do Turecka, ložisek do Indie, projekt byznysového centra v Uzbekistánu, vývoz piva do Izraele či zavlažovacích čerpadel do Egypta. Za celou dobu své existence pojistila vývoz českých firem v objemu přesahujícím jeden bilion korun do 130 zemí světa.

Zdroj zprávy: EGAP
egap