Lídři v průmyslových kapalinách se slučují a vytvářejí Quaker Houghton

Quaker Houghton

Quaker Chemical Corporation a Houghton International se spojily, aby vytvořily Quaker Houghton (NYSE: KWR), světového lídra v průmyslových procesních kapalinách na trzích s primárními kovy a kovoobráběním. Spolu s novým názvem společnost odhalila nové logo a značku představující kombinované společnosti. Společnost bude nadále kótována na newyorské burze a bude obchodovat pod symbolem „KWR“.

Strategické spojení
Spojená společnost s příjmem 1,6 miliardy USD zaměstnává 4 000 spolupracovníků obsluhujících 15 000 zákazníků po celém světě. Quaker byl založen v roce 1918 a Houghton v roce 1865.

„Máme kořeny ve společnostech, které jsou běžně uznávány jako autority v průmyslových kapalinách a oceňovaní odborníci v zákaznických procesech,“ řekl Michael F. Barry, předseda představenstva, generální ředitel a prezident nové společnosti. Pan Barry, který dříve pracoval pro společnosti Quaker Chemical v podobných pozicích, pokračoval: „Naše podobné kultury a hodnoty, v kombinaci s talentem a zdroji, které přinášíme společnosti Quaker Houghton, vytvářejí vzrušující příležitosti k poskytování inovativních řešení, která pomohou našim zákazníkům“ činnosti probíhají ještě účinněji a efektivněji.“

Společnou šíři nabídky našich produktů a služeb najdete na koncových trzích, jako je letecký, hliníkový, automobilový průmysl, strojní zařízení, výroba plechovek, výroba průmyslových dílů, těžba, těžba na moři, ocel a trubky a potrubí.

Díky rozšířenému portfoliu produktů a služeb společnost očekává, že příležitosti křížového prodeje usnadní pokračující růst nad trhem. Mezi specifické produkty, které společnost nabízí, patří řezné a tvářecí kapaliny, kapaliny na ochranu proti korozi, speciální hydraulické kapaliny a ocelové a hliníkové oleje na válcování. Navíc zákazníci Houghton budou těžit z Quakerovy síly v oblasti speciálních tuků, vysokotlakého lití do forem, těžebních specialit, povrchových úprav a bio-maziv, zatímco zákazníci starší generace Quaker budou mít nyní přístup k chladicím prostředkům Houghton pro tepelné zpracování, offshore hydraulice tekutiny, výrobky na povrchovou úpravu kovů a širší portfolio kapalin na obrábění kovů.

“Náš základ bude stejným zákaznickým provozním modelem, který byl klíčem k úspěchu našich zákazníků.”, řekl Barry. “Společným postupem budeme čerpat z naší bohaté historie a sdílené odborné znalosti, abychom rozšířili nabídku našich produktů a služeb a pokračovali v poskytování odborných služeb s přidanou hodnotou našim zákazníkům.”

Tvorba hodnoty pro akcionáře
Kombinace Quaker Chemical a Houghton International téměř zdvojnásobila velikost jedné společnosti s koncem dvanáctiměsíčních příjmů k 30. červnu 2019, 1,6 miliardy dolarů. Další informace o historické finanční výkonnosti společnosti Quaker, Houghton a proforma pro kombinovanou společnost naleznete v prezentaci pro investory, která je součástí této tiskové zprávy.

Společnost očekává, že v důsledku kombinace dosáhne významného snížení nákladů a zvýšila svůj odhad nákladové synergie na 60 milionů USD ze 45 milionů USD. Nákladové synergie jsou široce založené a očekává se, že pocházejí ze tří hlavních oblastí: optimalizace aktiv (17%), logistika a nákup (35%) a provozní efektivita (48%). Očekává se, že nákladové synergie budou plně realizovány na bázi run-rate do konce druhého roku; s ~ 20 miliony dolarů, dosažených v prvním roce, ~ 45 miliónů USD v roce 2 a plných 60 miliónů dolarů v roce 3, což odráží 100% úspěch po ukonční druhého roku. Na základě kalendářního roku se odhaduje, že dosažená synergie nákladů bude v roce 2019 ~ 5 milionů USD, ~ 35 milionů $ v roce 2020, ~ 50 milionů v roce 2021 a 60 milionů v roce 2022. Společnost v posledních dvou letech využila špičkovou poradenskou firmu k pomoci s jeho plánováním integrace a bude i nadále pomáhat společnosti během integrace. Kromě nákladové synergie společnost očekává, že její růstová strategie v průběhu času vytvoří další hodnotu. Důležitým přispěvatelem k dalšímu růstu bude synergie založená na příjmech, například křížový prodej.

Existující produktová portfolia společností Quaker a Houghton mohou být nyní nabízena kombinované komplementární zákaznické základně, kde 14 000 z 15 000 zákazníků je pro jednu nebo druhou společnost jedinečné. Společnost věří, že výnosové synergie jsou dosažitelné a budou v průběhu času významné, počínaje rokem prvním. V prvním roce se společnost zaměří na udržení úrovně služeb pro své zákazníky a na to, aby nedocházelo k narušení dodavatelského řetězce, a zároveň úspěšně provede své integrační plány. Ve druhém roce se začnou projevovat synergie výnosů, protože společnost očekává růst nad trhem o 2% až 4%, jak tomu bylo v minulosti.

Společnost také očekává, že bude dále růst prostřednictvím akvizic, které zůstávají součástí její hlavní růstové strategie. V krátkodobém horizontu se společnost zaměří na splácení dluhu, ale bude i nadále zvažovat menší akvizice, které mohou vytvářet hodnotu. Quaker i Houghton mají dlouhou historii budování hodnoty prostřednictvím akvizic.

“Dnes je pro naše podniky historický den,” řekl pan Barry. „Konečně začínáme jako Quaker Houghton a nyní jsme předním světovým dodavatelem kapalin pro průmyslové procesy na kovovýrobu a na trhu se zpracováním kovů. Od dnešního dne za dva roky očekáváme, že budeme mít podnik , který bude integrovaný a bude generovat přes 300 milionů USD upraveného EBITDA do budoucna. Ještě důležitější je, že budeme mít dobré předpoklady k tomu, abychom i nadále dosahovali nadprůměrného růstu organicky poháněného naším rozlišeným obchodním modelem a možnostmi křížového prodeje vytvořenými naší kombinací. “

Pan Barry pokračoval: „I když jsme určitě lídrem na našich vybraných trzích, pro tuto novou společnost existuje významný růstový potenciál. Odhadujeme, že příjem společnosti Quaker Houghton ve výši 1,6 miliardy USD představuje méně než 20% tržní podíl na více než deseti miliardách dolarového trhu. Přibližné zdvojnásobení velikosti společnosti nám dnes poskytuje větší měřítko pro investice do nových technologií a pro budoucí akvizice. Jsme velmi nadšeni z budoucnosti a příležitostí, které nás čekají před společností Quaker Houghton a co to znamená pro naše zákazníky, naše zaměstnance a naše akcionáře. “

České zastoupení
Houghton CZ s.r.o
Bartošova 3, 602 00
Brno, Česká Republika
Tel. č.: 420-54221-3332
www.quakerhoughton.com