ReBuild Ukraine. České firmy se představily na veletrhu ve Varšavě

mpo Varšava

Produkty a služby související s energetickou a dopravní infrastrukturou, vodohospodářstvím, stavebnictvím a některými dalšími obory, o které je a bude na Ukrajině zájem, přijely do Varšavy představit tři desítky českých firem. Ve dnech 14.-15. listopadu se tady z iniciativy ukrajinských měst a regionů konala mezinárodní konference a zároveň výstava, které mají za cíl podpořit investiční příležitosti, přilákat finanční prostředky a zejména pomoct s rekonstrukcí válkou poničené země.

Poválečná rekonstrukce Ukrajiny si vyžádá stovky miliard dolarů, přičemž nelze čekat na to, až konflikt skončí. To je jedna ze základních myšlenek, které stály u zrodu akce ReBuild Ukraine, která se nyní po půlroční přestávce koná ve Varšavě už podruhé.

Vedle stovek vystavovatelů především, ale nejen, z Evropy jsou ve Varšavě v hojném počtu přítomni ti, kdo zastupují ukrajinskou stranu, tedy tu, kam by pomoc měla proudit, Jsou to starostové a další představitelé měst a regionů, agentury, které pomoc zprostředkovávají, ale i zástupci ministerstev, osobně se účastní například ministr energetiky Ukrajiny German Galushchenko.

Česká republika, respektive ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), podpořilo účast třicítky firem na akci, z nichž 14 využilo možnosti umístit svou expozici na společném stánku České republiky. Jde hlavně o firmy podnikající v oblasti energetické a dopravní infrastruktury, vodohospodářství, stavebnictví, inženýringu a některých dalších oborech.

mpo Varšava

Získat nové kontakty
Řada podniků, které teď přijely na ReBuild Ukrajine do Varšavy, jsou na Ukrajině trvale aktivní, chtějí ale svou spolupráci rozšířit, třeba i do dalších regionů. Jiné firmy příležitost teprve hledají.

Výrobce plynových a elektrických kotlů Thermona má v Kyjevě dceřinou společnost, která se stará o obchod na tamním teritoriu.

„Ve válečném konfliktu je samozřejmě obchod trochu složitější, například co se logistiky týče,“ říká Lukáš Maštera, obchodní ředitel Thermony s tím, že cílem účasti na ReBuild Ukraine je právě podpořit svou ukrajinskou dceřinou obchodní společnost.

Thermona se prezentovala na stejné akci už letos na jaře, navázala nové kontakty, ale podle ředitele se nedá očekávat, že by z nich byl obchod hned.

mpo Varšava

Firma Kubíček, dodavatel dmychadel, je na ukrajinském trhu už víc než 16 let. Podle Petra Baslera, sales managera, se ani kvůli válečnému konfliktu obchodní kontakty nezastavily, a to ani v oblastech na východě země. Účast na této akci je pro firmu příležitostí, jak rozšířit svůj byznys ještě do dalších oblastí.

„Plánujeme na Ukrajině vytvoření společného podniku. Do dvou tří let by se měla dmychadla vyrábět přímo tam,” říká Petr Basler s tím, že to bude příspěvek k obnově země.

Také pro společnost Hrdlička Group, největší geodetickou firmu v ČR, není Ukrajina neznámým teritoriem. Před dvěma lety založili firmu v Kyjevě, měli spoustu zakázek, ale se začátkem války se všechno zastavilo. Teď rozjíždějí pilotní projekt v Dnipru, který se týká digitalizace městských sítí, respektive vytvoření digitální mapy města, což, jak říká Ondřej Hrdlička, který má ve společnosti na starosti zahraniční obchod, je předpoklad k tomu, aby se vůbec dalo rekonstruovat nebo projektovat nové stavby.

„Tady ve Varšavě chceme získat další kontakty na ukrajinská města, která by měla o podobné služby zájem,” uvádí Ondřej Hrdlička.

Firma BetonBau, výrobce železobetonových trafostanic, zatím na ukrajinském trhu žádné kontakty nemá. Ráda by tam začala dodávat energetické infrastruktury vhodnější – jsou totiž skryty pod zemí.

Business klub Ukrajina
Ohledně financování projektů na Ukrajině je ještě mnoho věcí nejasných. Evropské státy předpokládají, že se ještě prohloubí finanční a organizační účast Evropské komise a že se zapojí vice také mezinárodní finanční instituce. Nicméně individuální iniciativy, které by měly vést k větší participaci firem na obnově Ukrajiny, se rodí v každé zemi.

„Česká vláda vyčlenila na pomoc Ukrajině 500 milionů korun, a to pro období 2023-2025, Část z toho má k dispozici MPO, přičemž bychom byli rádi, aby se projekty realizovaly za součinnosti českých firem,” říká Martin Pospíšil, ředitel odboru evropských zemí MPO.

mpo Varšava

“V současnosti, když se ve válečném stavu neschází mezivládní česko-ukrajinská komise pro hospodářskou spolupráci, vytvořili jsme na MPO platformu, kde se můžou potkávat české firmy se zájmem o rekonstrukci Ukrajiny s těmi, kteří jim můžou pomoct,“ uvádí ředitel odboru a dodává, že na MPO vznikl za tímto účelem za účasti českých firem, zástupců asociací, bankovních institucí a rezortů takzvaný Business klub Ukrajina, který má za cíl hledat konkrétní sektorové synergie a řešení pro potřeby rekonstrukce. Zapojit se můžou i další firmy.

Všem zájemcům o Ukrajinu Martin Pospíšil doporučuje, aby webové stránky Byznys klubu Ukrajina sledovali, protože tam můžou najít zajímavé poptávky. Další stránky, které je pro firmy užitečné sledovat, pokud se chtějí zapojit do rekonstrukce Ukrajiny, je centrální registr veřejných zakázek Ukrajiny.

Ve Lvově je klid
Důležitou informací pro současné i potenciální podnikatele na Ukrajině je, že jak v Kyjevě, tak i ve Lvově má kancelář Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade.

Vojtěch Vraspír, ředitel kanceláře CzechTrade ve Lvově, říká, že situace se v různých částech válkou zmítané země velmi liší a že na západě země by se čeští podnikatelé neměli podnikání bát: „Je zde normální podnikatelské prostředí a zároveň celá řada obchodních příležitostí I pro české firmy.”

To je podle něho způsobeno faktem, že se na západ, do Lvova a dalších měst, přesunuly řádově miliony lidí z východní Ukrajiny. To výrazně zvýšilo poptávku po zboží a službách. Firmy, které mají o podnikání na západě Ukrajiny zájem, můžou lvovskou kancelář kontaktovat přímo.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo