Roboti spin-offu VUT budou ve vodárenské společnosti čistit vodovodní sítě

Roboti Astacus VUT

Unikátní systém k čištění vodovodních sítí od nezpevněných sedimentů, který je jediný svého druhu v Evropě, vyvinula společnost VODA BRNO, s.r.o., spin-off firma Vysokého učení technického v Brně (VUT). Vývojáři firmy přišli s řešením v podobě měřícího a proplachovacího robota Astacus a nyní jej nabízí do ostrého provozu. Nabídky jako první využila VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (VAS), průmyslový partner VUT, jejíž zástupci převzali před několika dny tři kusy robota do užívání.

vut roboti na čištění vody

Roboti Astacus budou ve vodárenské společnosti čistit vodovodní sítě | Autor: Jan Prokopius

Udržovat ve vodovodní síti vodu pitnou je složitější proces, než se může na první pohled zdát. V potrubích průběžně vznikají jemné nezpevněné sedimenty, které ulpívají na jeho stěnách a dně. A pokud nedochází k pravidelnému proplachování vodovodního potrubí, tak může vlivem usazování těchto částeček docházet ke vzniku zákalových událostí, zhoršování chuti, pachu i barvy pitné vody.

vut roboti na čištění vody

Roboti Astacus budou ve vodárenské společnosti čistit vodovodní sítě | Autor: Jan Prokopius

Jeden ze způsobů čištění potrubí představuje řízené proplachování potrubí vypouštěním vody z vodovodních hydrantů. Tuto technologii využívají právě roboti Astacus. Je výjimečná tím, že pro čištění vodovodního potrubí využívá nejmenší možné množství proplachovací vody a přitom je velmi efektivní a účinná. Jejím použitím dochází ke spolehlivému vyčištění potrubí při minimálních nákladech a šetrné spotřebě vody.

vut roboti na čištění vody

Roboti Astacus budou ve vodárenské společnosti čistit vodovodní sítě | Autor: Jan Prokopius

VAS a Ústav vodního hospodářství obcí Fakulty stavební (FAST) spolupracují v oblasti vodárenství dlouhodobě. V minulosti také podepsali memorandum o spolupráci. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., je blízkým průmyslovým partnerem, který poskytuje data a zpětnou vazbu k výzkumným projektům FAST. Je příjemcem a aplikačním garantem výsledků jeho výzkumných aktivit a nabízí studentům možnost dlouhodobých odborných stáží. Mnoho absolventů FAST také nachází uplatnění právě v této společnosti. Je proto přirozené, že první tři kusy robota Astacus putovaly do provozu právě VAS, a.s.

vut roboti na čištění vody

Roboti Astacus budou ve vodárenské společnosti čistit vodovodní sítě | Autor: Jan Prokopius

„Tento druh spolupráce zjednodušuje i přechod ze školy do praxe, jelikož studenti s touto technologií byli v kontaktu během svého studia a po jeho dokončení ji budou používat i při práci,“ vysvětlil Jan Ručka z Ústavu vodního hospodářství obcí, který je zároveň jednatelem VODA BRNO, s.r.o.

vut roboti na čištění vody

Roboti Astacus budou ve vodárenské společnosti čistit vodovodní sítě | Autor: Jan Prokopius

„Jedná se o inovativní zařízení pro automatizaci procesu odkalení vodovodní sítě nebo revizi hydrantu. Měli jsme možnost být při testování a máme za sebou několik projektů, kde jsme zařízení využili. Z prvních výsledků je patrné, že zařízení opravdu přispívá k automatizaci práce, má lepší výsledky při odkalení a šetří provozní náklady. K potvrzení těchto zjištění využijeme spolupráci s VUT a provedeme dlouhodobé sledování výsledků zařízení,“ doplnil technický náměstek generálního ředitele VAS Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.

Více o technologii se dozvíte zde.

Zdroj zprávy: VUT Brno
VUT Brno