Robotické aplikace s pomocí SoliCAD

solicad

Česká firma SoliCAD s.r.o. je systémový integrátor, který zajišťuje zapojení robotů do výrobních procesů a provázání s CAD/CAM systémy.Navštívili jsme jejich expozici v moderním pavilonu P (stánek 016)…

solicad

Firma umí využít i omezený prostor relativně malého stánku k přesvědčivé prezentaci svých širokých zkušeností s roboty. V každém ročníku MSV předvádí něco nového. Letos se návštěvníci mohou podívat na 3 aplikace robotů…
solicad2
Robotické systémy již dávno nejsou určeny pouze pro manipulaci s materiálem, polotovary a hotovými výrobky, jak tomu bylo v minulosti, ale jsou přímou částí výrobních procesů. Provádějí technologické operace, měření a další činnosti, které lze automatizovat.

SoliCAD robot ABB

SoliCAD v této oblasti spolupracuje s výrobci robotů Stäubli, ABB, COMAU a dalších značek. Firma není jen integrátorem, ale dodává i celá robotická pracoviště, a to od návrhu, přes samotnou realizaci až po následnou technickou podporu.

solicad3a

Atraktivní je praktická ukázka apretace hliníkových odlitků robotem Comau. Odstraňovaní nálitků, přesahů a nečistot ručním postupem je fyzicky namáhavá a časově velmi náročná činnost s vysokými náklady a s nutností důkladných kontrol a často i opakování operace. Využití sofistikovaného robotického systému podstatně urychlí tuto část práce s odlitky a tím i zlevní výrobu. Odpadnou rovněž nedokonalosti, které vznikají vlivem lidského faktoru…

solicad

Část ukázky si můžete prohlédnout na krátkém videu…

Potřebujete CAD do firmy za rozumnou cenu?
Mimo vizuálně atraktivní ukázky aplikací robotů představuje společnost SoliCAD i softwarová řešení pro strojírenské firmy. Mezi velká lákadla patří i cenově velmi atraktivní progeCAD 2017 Professional, což je plnohodnotná alternativa AutoCADu®. Výhodou je plně české prostředí, ale i česká podpora nebo možnost bezplatného vyzkoušení na 30 dní. Program obsahuje všechny 2D/3D funkce AutoCADu a dokonce i některé navíc. Podporuje formát DWG, který je standardem nejen ve strojařině. Program stojí zlomek ceny AutoCADu (7.750 Kč + DPH) a jedná se o jednorázový poplatek za doživotní licenci, takže firmy nemusí platit každoročně nové licenční poplatky za užívání. Pro nekomerční použití (např. pro studenty) je dokonce zcela zdarma.

solicads

Moje 3D továrna
Program Visual Components slouží pro simulace výrobních procesů a vytvoření 3D modelu výrobní linky. Za pomoci pokročilých funkcí programu lze na simulovat jednotlivé procesy a dopředu detekovat případná slabá místa realizovaného projektu. Obsahuje rozsáhlé vestavěné nástroje pro statistickou analýzu výrobních systémů a strojního vybavení. Nabízí projektantům integrovaný nástroj s vestavěnými reporty a s rozhraním pro komunikaci s externími systémy. Také umožňuje nastavovat realistické pohybové sekvence robotů a vizuální ukázky komplexních robotických pracovišť se zachováním reálných fyzikálních vlastností. Lze tak snadno vytvořit kompletní dispozice továrny. K dispozici je obsáhlý katalog připravených grafických objektů různých zařízení (robot, pohyblivý pás, stroje atd.), které lze snadno použít k vytvoření buď modelu stávající výrobní linky nebo pro plánování nové. Pokud předpřipravené objekty nestačí, lze importovat 3D CAD objekty. Nejnovější verze tohoto programu je Visual Components Essentials, která měla svou premiéru teprve nedávno na Mezinárodním veletrhu Automatica 2016 v Mnichově.

VisualComponents

Chytrý modelář
3D modelář T-Flex CAD 15 má několik licenčních variant. Jedná se o software s kterým lze převést představy konstruktéra do 3D modelu a po úpravách vygenerovat kompletní výrobní dokumentaci…

T-Flex CAD 15

Je to dokonalý nástroj pro profesionály a konstrukční kanceláře. T-Flex je široce využíván v každodenní praxi mechanických konstrukčních návrhů včetně 2D/3D designu, skicování, koncepčních schémat, optimalizačních procesů, zkoumání tolerancí, rychlého návrhu a postupné výroby.

Od stolu přímo do výroby
K T-Flex CADu se výborně hodí CAM program SprutCAM 10, což je technologický software pro řízení CNC frézování, soustružení i vyvrtávání. Umožňuje vytvoření NC programů pro stroje s širokým rozsahem kinematických pohybů a může být nastaven do NC zařízení prakticky jakéhokoliv typu. Samostatně načítá soubory typu STEP, IGS, SolidWorks, Parasolid, DXF a další. Modul SprutCAM Robot umí pracovat i se svařovacími roboty a tak podobně.

SprutCAM 10

Společnost SoliCAD nabízí integrační služby s vysokou přidanou hodnotou a nástroje nezbytné pro vývoj, konstrukci a řízení NC výrobních prostředků. Za pozornost stojí nejen odkazy na jednotlivé softwarové nástroje, ale i návštěva expozice na MSV. Tým SoliCADu je připraven s vámi konzultovat vaše potřeby nasazení robotů do výroby a možnosti optimalizace výrobních procesů pomocí chytrých nástrojů z jejich portfolia.