Sdružení automobilového průmyslu je partnerem Národního centra Průmyslu 4.0

AutoSAP

Sdružení automobilového průmyslu se stalo národním partnerem Národního centra Průmyslu 4.0 (NCP 4.0). Cílem partnerství je podpora témat automatizace, robotizace a digitalizace v českém autoprůmyslu, odborné vzdělávání a spolupráce akademické a podnikatelské sféry. Spolupráce bude zahájena na začátku února 2021 průzkumem a následným zpracováním analýzy digitální zralosti členů Sdružení automobilového průmyslu.

„Transformace, kterou automobilový průmysl prochází, přináší mimo jiné obrovský tlak na kvalitu a efektivitu výroby. Zavádění prvků Průmyslu 4.0 a vyšší míra automatizace a digitalizace napříč celým odvětvím jsou klíčová témata, kterými je zapotřebí se intenzivně zabývat. Pokud chceme zachovat konkurenceschopnost českého autoprůmyslu, musíme se zaměřit nejen na investice do inovací, ale i na vzdělávání a přípravu na kvalifikace, které využití nových technologií v pracovním procesu vyžadují,“ vysvětluje důvody navázání partnerství Bohdan Wojnar, prezident Sdružení automobilového průmyslu.

Ačkoliv je automatizace jedním z hlavních témat posledních několika let, implementace prvků Průmyslu 4.0 u velkých automobilek i dodavatelů probíhá prakticky neustále a automobilový průmysl je v rozsahu zavádění progresivních výrobních technologií lídrem, rychlost implementace u malých a středních firem stále není tak progresivní, jak by např. ve srovnání s ostatními zeměmi mohla být. Pandemie koronaviru přitom ukázala, že právě automatizace výrobních procesů či logistiky je právě cestou k vyšší odolnosti proti takovým nepředvídatelným jevům či budoucím ekonomickým výkyvům.

„Pokud chceme, aby se Česko posunulo směrem k výrobě s vyšší přidanou hodnotou, musíme hledat praktické modely spolupráce byznysu a akademické sféry; tedy synergii, kterou právě NCP 4.0 nabízí. Jsme proto velmi rádi, že se jako zástupci jednoho z nejdůležitějších průmyslových odvětví nově zapojíme do činnosti institutu. Jedním z prvních úkolů je společné šetření digitální zralosti v našich členských firmách, na základě kterého pak budeme moci navrhnout další kroky, jak pomoci s budováním inovačního potenciálu automobilek a dodavatelů v automotive,“ odhaluje první společný projekt Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

Na základě závěrů analýzy pak budou následně připravovány společné workshopy a další akce. Role Sdružení automobilového průmyslu bude v rámci spolupráce spočívat zejména ve vytváření platforem pro sdílení informací a znalostí v oblasti Průmyslu 4.0. Národní centrum průmyslu 4.0 bude s českým autoprůmyslem sdílet odborné informace o nových technologiích, které mají reálné výsledky v praxi, a zároveň členským firmám nabídne možnost konzultací a asistence se zaváděním prvků Průmyslu 4.0.

„Segment automotive včetně subdodavatelů z řad malých a středních českých firem hraje v průmyslu významnou roli. Prostřednictvím Sdružení automobilového průmyslu můžeme pomoci informovat o možnostech digitalizace, konkrétně pak společně chystáme analýzu digitální zralosti v členských firmách AutoSAP. Na základě zjištěných výsledků si pak firmy mohou efektivněji nastavit svou digitální strategii a připravit se na změny, které tato oblast prodělává,“ přibližuje Jaroslav Lískovec, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0, spolupráci obou subjektů. „Sdružení automobilového průmyslu je svou dlouhou tradicí a vytvářením specifického ekosystému pro nás zároveň i inspirací,“ dodává Lískovec.

Vedle Sdružení automobilového průmyslu se novými partnery NCP 4.0 stali Deloitte Advisory s.r.o., Leuze Engineering Czech s. r. o., Atos IT Solutions and Services, s. r. o., Kooperace.cz, s. r. o., PRK Partners s. r. o., Radalytica a. s., Novicom, s.r.o., ČEZ Distribuce, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, Svaz chemického průmyslu České republiky, z. s. nebo Česká asociace interim managementu, z. s. „Každý z našich partnerů má své unikátní a specifické potřeby. Všechny spojuje vysoká kvalita, zájem o oblast Průmyslu 4.0 a chuť podílet se nejen na vlastním rozvoji a růstu, ale také na prosperitě ekosystému jako takového,“ říká Jaroslav Lískovec.

O NCP 4.0
národní centrum průmysluNárodní centrum Průmyslu 4.0 je otevřená akademicko-průmyslová platforma, která propojuje přední nositele inovací z řad univerzit, firem a dalších organizací, jejichž cílem je společně přispět k rozvoji Průmyslu 4.0 v České republice. Centrum v současné době sdružuje více než 50 partnerů z oblasti akademické a průmyslové sféry včetně technických univerzit ČVUT, VUT, VŠB-TUO, TUL a ZČU. Našimi hlavními průmyslovými partnery jsou Siemens a Škoda Auto. Nezapomínáme ani na startupy a SME. Centrum bylo založeno v roce 2017 profesorem Vladimírem Maříkem a dalšími průkopníky Průmyslu 4.0 a je součástí Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze. Důležitou součástí NCP4.0 je infrastruktura Testbedu pro Průmysl 4.0.
www.ncp40.cz

Zdroj zprávy: Sdružení automobilového průmyslu