SKF zjednodušuje analýzu ložisek pro uživatele Ansys

skf nio

S novou aplikací SKF Bearing pro Ansys Mechanical mají konstruktéři okamžitý přístup k přesným údajům o tuhosti u více než 10 000 ložisek. Tato aplikace je k dispozici zdarma v obchodě Ansys. Konstruktéři strojů stále více spoléhají na včasné a prediktivně přesnější simulace, aby urychlili vývoj produktu, pomohli eliminovat chyby a snížili potřebu fyzických prototypů. V mnoha mechanických systémech, jako jsou převodovky nebo elektrické hnací ústrojí, je výkon ložisek rozhodujícím faktorem celkového výkonu systému.

Simulace ložisek je však náročná, protože jejich chování závisí na charakteristikách zatížení a drobných geometrických detailech, které nejsou snadno dostupné pro konstruktéry nebo simulační týmy. S novou aplikací SKF Bearing App pro oblíbený software Ansys Mechanical Finite Element Analysis (FEA), se již inženýři ve svých simulacích nemusí spoléhat na aproximace nebo složité, nespolehlivé modely.

ansys skf

„Díky této nové integraci odstraňujeme břemeno simulace ložisek z uživatelského systému a děláme to sami,“ vysvětluje Hedzer Tillema, produktový manažer Engineering Software ve společnosti SKF. “Naše výpočty berou v úvahu podrobné kontakty mezi valivými elementy a oběžnými drahami ložiska a úplné detaily mikrogeometrie.”

skf ansys

Hedzer Tillema, SKF

„Partnerství se společností SKF je skvělým příkladem toho, jak umožnit inženýrům získat podrobný přehled o výkonu jejich návrhů v rané fázi,“ říká Mark Hindsbo, viceprezident a generální ředitel společnosti Ansys. „Nikdo nezná ložiska lépe než SKF a tyto znalosti jsou nyní dostupné každému uživateli Ansys Mechanical.“

Při integraci Ansys si uživatel nejprve vybere své zvolené ložisko pomocí uživatelsky přívětivého průvodce. Aplikace poté komunikuje s cloudovým serverem SKF, aby získala prediktivně přesné znázornění tuhosti skutečného ložiska.

Aplikace SKF Bearing App pro Ansys dokáže simulovat kterékoli z přibližně 10 000 běžných ložisek SKF a její data jsou neustále aktualizována, aby bylo zajištěno, že uživatelé budou mít vždy přístup k nejaktuálnějším, prediktivně přesným informacím. Aplikace podporuje statické i dynamické analýzy, kde mají důležitou roli harmonické kmity nebo vibrace.

Cloudové služby SKF se používají k poskytování prediktivně přesných a aktuálních informací o výkonu a tuhosti ložisek, široké škále nástrojů pro inženýrské konstrukční návrhy. Zákazníci mohou tyto služby využít k výpočtu klíčových výkonnostních parametrů, jako je základní trvanlivost ložisek, tření, životnost maziva a intervaly domazávání, statická bezpečnost a minimální zatížení. Kromě nové integrace Ansys jsou k dispozici také podrobné modely tuhosti ložisek pro analytické platformy KISSsoft a FVA Workbench.

Softwaroví specialisté SKF neustále rozšiřují možnosti těchto softwarových integrací a také rozšiřují přístup k novým platformám, včetně vlastních zákaznických prostředí pro vývoj produktů.

Pro více informací o nástrojích pro výpočet ložisek navštivte tento odkaz.

Zdroj zprávy: SKF
SKF