Škoda Group a Speno International uzavřely partnerství na integraci systému ETCS do kolejových vozidel

Škoda Group uzavřela strategické partnerství se společnostmi Speno International, odborníkem na řešení reprofilace železničních tratí a výhybek. Tato spolupráce se soustřeďuje na inženýrské a autorizační služby v oblasti systémové integrace při zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému (ETCS) do 15 žlutých vozidel společnosti Speno. Tímto novým kontraktem Škoda expanduje do Švýcarska, které je pro skupinu nových zemí.

speno international

 

Význam tohoto partnerství zdůraznil Jan Christoph Harder, President Region West and North Škoda Group: „Naše spolupráce se společnostmi Speno International představuje milník na evropském trhu. Systém ETCS hraje klíčovou roli při modernizaci železničních sítí a zvyšování celkové bezpečnosti. Tato technologie optimalizuje železniční provoz tím, že snižuje rizika nehod, zvyšuje kapacitu sítě a podporuje přeshraniční kompatibilitu. Díky nedávné akvizici společnosti The Signaling Company z počátku tohoto roku jsme rozšířili své portfolio o technologii ETCS a odborné znalosti potřebné pro bezproblémovou integraci do vozidel. V době, kdy Evropa přechází na jednotný systém, jsme připraveni využít naše znalosti a zkušenosti a přispět k tomuto zásadnímu rozvoji.“

ETCS, technologie navržená pro zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a efektivity železnic, bude během příštích dvou let integrována do čtyř vozidel, s plány na dalších 11 vozidel. Cílem je zabudovat tento systém do pěti různých typů flotily zákazníka. Hlavní výzva spočívá v zajištění autorizace pro 16 různých zemí, z nichž každá má svůj jedinečný soubor národních technických předpisů (NNTR). Projekt proto začne komplexním posouzením požadavků a analýzou NNTR pro každou zemi.

speno international

 

“Systém ETCS hraje klíčovou roli při modernizaci železničních sítí a zvyšování celkové bezpečnosti. Tato technologie optimalizuje železniční provoz tím, že snižuje rizika nehod, zvyšuje kapacitu sítě a podporuje přeshraniční kompatibilitu.” Jan Christoph Harder, prezident Regionu Západ a Sever Škoda Group

Zvýšení konkurenceschopnosti díky integraci a odborným znalostem ETCS
Akvizice společnosti The Signaling Company zaměřená na podporu konkurenceschopnosti Škoda Group v evropském železničním průmyslu. Tento strategický krok nabízí nabízet komplexní portfolio výrobků a služeb železničním provozovatelům v celé Evropě. V současné době The Signaling Company zajišťuje pro společnost Lineas, největšího soukromého evropského provozovatele nákladní železniční dopravy, vybavení 110 lokomotiv systémem ETCS. Kromě toho má Škoda Group zkušenosti s dovybavováním vozidel systémem ETCS i v rámci českého trhu, když doposud úspěšně dovybavila téměř 250 kolejových vozidel.

„Evropský systém řízení vlaků je společným evropským zabezpečovacím systémem, který má zajistit jednotný železniční provoz a zvýšit bezpečnost na celém kontinentu. Nahrazuje množství dosud nesourodých a často zastaralých národních systémů. ETCS se skládá ze dvou základních komponent: palubní jednotky, která je instalována přímo ve vozidlech, a traťového zařízení, které je umístěno podél železničních tratí. Systém ETCS je sice nezbytný pro vysokorychlostní železniční síť, ale je také klíčový pro zvýšení bezpečnosti na standardních železničních tratích,“ uvedl Stanislas Pinte, Vice President Signaling ve Škoda Group.

Zdroj zprávy: ŠKODA TRANSPORTATION as
Škoda Transportation