Skupina LIBERTY Steel Group podala nabídku na koupi Thyssenkrupp Steel Europe

Thyssenkrupp

LIBERTY Steel Group, která spadá pod skupinu GFG Alliance, dnes oznámila, že učinila nezávaznou orientační nabídku na koupi ocelářských podniků Thyssenkrupp.Spojení podniků by vytvořilo silnou skupinu s dobrou výchozí pozicí pro řešení současných výzev, kterým čelí evropský ocelářský průmysl. Zároveň by se tím urychlil proces transformace směrem k udržitelnější výrobě, což je jednou z hlavních priorit skupiny LIBERTY.

Thyssenkrupp Steel

Z ekonomického hlediska by sloučení obou podniků vytvořilo potenciál pro silný průmyslový koncept, protože obě společnosti se vzájemně doplňují v produktovém portfoliu a ve svých aktivech, zákaznících a umístění výrobních závodů.

Ze sociálního hlediska stojí LIBERTY Steel za svým závazkem vůči ocelářství a pracovním místům, což odráží hodnoty rodinné společnosti. Společnost LIBERTY Steel je přesvědčena, že ke změnám musí dojít ve spolupráci se zaměstnanci. Opakovaně dokázala transformovat podniky způsobem, který je přátelský k jejímu okolí a zachovává pracovní místa.

Z hlediska životního prostředí je LIBERTY Steel lídrem v oblasti udržitelného průmyslu s cílem stát se do roku 2030 uhlíkově neutrální. K transformaci celého odvětví je však nutný evropský přístup. Spojení obou společností by se utvořila dobrá pozice k vytvoření jednoho lídra v odvětví udržitelné výroby oceli v Evropě. Společnost by tak přispěla k dlouhodobému oživení odvětví a plnění Zelené dohody EU.

Aktuální návrh společnosti LIBERTY Steel je nezávaznou nabídkou, která je založena na určitých předpokladech týkajících se dotčené společnosti. Tato nabídka je podporována řadou finančních institucí. Pokud bude mít LIBERTY Steel příležitost pokračovat v transakčním procesu, je připravena zintenzivnit dosavadní jednání s Thyssenkrupp a zároveň se chce dále věnovat podrobné analýze za účelem koupě podniku (due diligence), aby posléze mohla případně předložit závaznou nabídku.

Thyssenkrupp

Foto Thyssenkrupp: Letecký pohled na závod thyssenkrupp Rasselstein Andernach

Jednání se společností Thyssenkrupp neprobíhají na bázi exkluzivity, proto není zaručeno, že jejich výsledkem bude vznik dohody nebo koupě podniku. Potenciální závazná nabídka se od současné nezávazné nabídky může lišit. Pokud jednání dospějí k dohodě mezi společnostmi, zveřejní LIBERTY Steel včas další informace o této záležitosti.

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava, a.s.
Liberty Ostrava