Společnost ČEPRO zahájila výstavbu šesti nových velkokapacitních nádrží na naftu a benzín v Hněvicích

Stanjura Čepro

Společnost ČEPRO slavnostně položila základní kámen pro výstavbu šesti nadzemních multiproduktových nádrží. Každá bude mít objem 10 milionů litrů a spolu vytvoří nový skladovací blok v areálu skladu Hněvice. Rozšíření skladovací kapacity pohonných hmot představuje jednu z klíčových reakcí na posílení energetické bezpečnosti České republiky.

Čepro základní kámen nádrží

 

„Jsem rád, že se podařilo kolegům ze společnosti ČEPRO dotáhnout tento projekt. Je to bezesporu krok, který nás činí mnohem méně zranitelnými vůči různým globálním výkyvům na trzích s energiemi a zároveň nám umožní rychle reagovat na neočekávané události. Konkrétně navýšení o 60 milionů litrů motorové nafty bude znamenat, že zabezpečíme zhruba dva dny spotřeby celé České republiky,“ říká ministr financí Zbyněk Stanjura, který se slavnostního ceremoniálu také zúčastnil.

Stanjura Čepro základní kámen nádrží

Schopnosti státu v oblasti nouzových zásob pohonných hmot jsou už dnes velmi operativní, a to právě díky vlastnictví infrastruktury společnosti ČEPRO.

„Sklad Hněvice nebyl vybrán náhodou – jedná se o klíčový uzel pro příjem pohonných hmot, jak pomocí produktovodu tak, díky největší vlečce společnosti ČEPRO, i pomocí železniční dopravy, disponuje také největší skladovací kapacitou v systému ČEPRO a představuje klíčový bod pro stabilitu distribuční sítě paliv v ČR,“ doplňuje Jan Duspěva, generální ředitel Čepra.

Čepro základní kámen nádrží

 

“Je to bezesporu krok, který nás činí mnohem méně zranitelnými vůči různým globálním výkyvům na trzích s energiemi a zároveň nám umožní rychle reagovat na neočekávané události.” Zbyněk Stanjura ministr financí

Čepro základní kámen nádrží

Cena díla činí více než 740 mil. Kč, termín dokončení je plánovaný na duben 2027.

„Výstavba šesti dvouplášťových nádrží je pro nás specifická v tom, že bude probíhat v těsné blízkosti stávajícího tankoviště a nesmí nijak ovlivnit jeho strategický význam. S podobnými projekty máme zkušenosti, náš realizační tým pracoval na výstavbě nádrží podobného typu pro velké zákazníky z komoditního trhu,“ uvedl Ing. Jiří Vích, ředitel závodu 2 společnosti Metrostav DIZ.

DETAIL NÁDRŽÍ

 • Plocha staveniště: cca 4 hektary
 • Zahájení přípravných prací: 11. dubna 2023
 • Zahájení výstavby: 19. září 2023
 • Zahájení montáže ocelových konstrukcí nádrží: jaro 2024
 • Dokončení montáže ocelových konstrukcí nádrží: jaro 2026
 • Dokončení výstavby: 11. dubna 2027

Materiály

 • 6000 m3 betonu
 • 2520 tun ocelových konstrukcí
 • 30 km svarů
 • 120 000 m2 nátěrů
 • 6,5 km ocelových potrubí
 • 37 km elektrických kabelů

Technologie nádrží

 • Skladovací nádrže jsou řešeny jako dvouplášťové vizuálně kontrolovatelné s kovovou ochrannou jímkou.
 • Dno nádrží: dvojité s trvalou kontrolou těsnosti meziprostoru; spádováno ke kalníku
 • Odvětrání: přes rohovou antidetonační plamenopojistku
 • Kontrola tlaku: speciální plamenopojistky s podtlakovými/přetlakovými ventily
 • Měření výšky hladiny: hladinoměrem (hladina, teplota) se sondou havarijního maxima
 • Kontrola tlaku: snímače tlakové diference
 • Kontrola těsnosti dvojitého dna: indikační zařízení na principu kontroly podtlaku v meziprostoru
 • Tepelná izolace: ochrana proti oslunění nádrží a proti sálavému teplu v případě požáru
 • Skladovací nádrže jsou vybaveny stabilním hasícím a chladicím zařízením

O společnosti ČEPRO
čepro logoStátní distributor paliv ČEPRO, a.s., je jedním z největších průmyslových podniků v České republice. ČEPRO provozuje síť 1200 km produktovodů, k dispozici má 650 skladovacích nádrží, jejichž kapacita je 1,76 mil. m³. Společnosti náleží přes 200 čerpacích stanic EuroOil po celé ČR, která je z hlediska počtu stanic třetí největší a z pohledu prodejů pohonných hmot čtvrtá nejvýznamnější v ČR. Síť EuroOil je největší český distributor pohonných látek v České republice. Více informací na www.ceproas.cz.

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR
ministerstvo financí