Společnosti Siemens a Intel oznámily spolupráci v oblasti pokročilé výroby polovodičů

siemens intel spolupráce

Technologický koncern Siemens AG a Intel Corporation, jeden z největších světových výrobců polovodičů, podepsali memorandum o porozumění zaměřené na spolupráci v oblasti podpory digitalizace a udržitelnosti ve výrobě mikroelektronických řešení. V rámci této spolupráce se budou soustředit na další pokrok v rozvoji výroby, výrobních procesů a kybernetické bezpečnosti, stejně jako na posílení odolnosti globálního průmyslového ekosystému.

siemens intel spolupráce

„Polovodiče jsou alfa a omega moderních ekonomik. Jen málo věcí na světě funguje bez čipů. Jsme proto hrdí na to, že můžeme spolupracovat se společností Intel na rychlém pokroku výroby polovodičů. Siemens do této spolupráce vnese své špičkové portfolio hardwaru, softwaru a elektrických zařízení podporujících internet věcí,“ uvedl Cedrik Neike, generální ředitel divize Digital Industries a člen představenstva koncernu Siemens AG. „Naše společné úsilí přispěje k dosažení globálních cílů udržitelnosti.“

Memorandum o porozumění stanoví klíčové oblasti spolupráce, která obsáhne řadu témat, jako jsou například optimalizace hospodaření s energiemi nebo snižování uhlíkové stopy v celém hodnotovém řetězci. Příkladem spolupráce bude i průzkum využití „digitálních dvojčat“ složitých, finančně náročných výrobních zařízení pro standardizaci řešení, v nichž je důležité každé procento získané efektivity.

siemens intel spolupráce

Spolupráce se zaměří i na snižování spotřeby energie prostřednictvím pokročilého modelování přírodních zdrojů a ekologické stopy v celém hodnotovém řetězci. Aby Intel získal více informací o emisích souvisejících s výrobky, bude společně s firmou Siemens zkoumat řešení pro modelování produktu a dodavatelského řetězce, která jim umožní získat poznatky založené na datech a mohou pomoci urychlit pokrok ve snižování celkové ekologické stopy průmyslu.

„Svět potřebuje vyváženější, udržitelnější a odolnější dodavatelský řetězec v oblasti polovodičů, aby uspokojil rostoucí poptávku po čipech,“ uvedl Keyvan Esfarjani, výkonný viceprezident a globální provozní ředitel společnosti Intel. „Jsme rádi, že můžeme využít naše pokročilé výrobní schopnosti při rozšíření spolupráce se společností Siemens a prozkoumat nové oblasti, kde máme možnost díky portfoliu automatizačních řešení Siemens zvyšovat efektivitu a udržitelnost v oblasti infrastruktury, zařízení a výroby polovodičů. Toto memorandum bude přínosem pro regionální i globální průmyslové hodnotové řetězce“

siemens intel spolupráce

Udržitelné postupy v celém životním cyklu polovodičů – od návrhu a výroby přes provoz a efektivitu až po recyklaci – mají zásadní význam pro uspokojení rostoucí poptávky po výkonných a udržitelných čipech. Technologie dokážou urychlit vývoj řešení pro snížení dopadů na klima souvisejících s výpočetní technikou v celém technologickém průmyslu i v ostatních segmentech globální ekonomiky. Klíčem k řešení výzev moderní doby je automatizace a digitalizace, jelikož průmysl směřuje k nulovým emisím skleníkových plynů. Díky spojení svých silných stránek a odborných znalostí a zkušeností jsou společnosti Siemens a Intel připraveny stát v čele nadcházejících pozitivních změn.

Zdroj zprávy: Siemens
logo Siemens