Společnosti Siemens a Microsoft budou spolupracovat při zavádění umělé inteligence v průmyslových odvětvích

Společnosti Microsoft a Siemens dále prohlubují partnerství zaváděním výhod generativní umělé inteligence do průmyslových odvětví. Jako první krok ze společné dílny představily tzv. Siemens Industrial Copilot, což je AI asistent, který má zlepšit spolupráci mezi člověkem a strojem v oblasti výroby. Integrace softwaru Siemens Teamcenter pro řízení životního cyklu výrobku do Microsoft Teams dále otevře cestu k průmyslovému metaverzu. Zjednoduší virtuální spolupráci konstruktérů, pracovníků ve výrobě a dalších týmů v podniku.

Siemens microsoft

„S touto novou generací AI máme jedinečnou šanci urychlit inovace v celém průmyslovém sektoru,“ uvedl Satya Nadella, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Microsoft. „Díky naší dlouholeté spolupráci se společností Siemens můžeme spojit pokrok v oblasti umělé inteligence v rámci Microsoft Cloud s jejich odbornými znalostmi a zkušenostmi z průmyslu. Pracovníci ve výrobě i specialisté mohou využívat nové nástroje s umělou inteligencí, jakým je například Siemens Industrial Copilot.“

Satya Nadella, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Microsoft

„Společně s Microsoftem chceme zákazníkům pomoci se zaváděním generativní umělé inteligence,“ dodal Roland Busch, generální ředitel koncernu Siemens AG. „Ta může zásadním způsobem změnit způsob návrhu, vývoje a provozu v podnicích. Díky širšímu zpřístupnění spolupráce mezi člověkem a strojem mohou techničtí specialisté urychlit vývoj kódu, zvýšit inovace a řešit nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.“

Nová éra spolupráce mezi člověkem a strojem
Siemens Industrial Copilot umožní uživatelům rychle vytvářet, optimalizovat a odladit složitý automatizační kód a výrazně tak zkrátit dobu simulace. Úlohy, které dříve trvaly týdny, se tak zkrátí na minuty. Copilot přijímá informace o automatizaci a simulaci procesů z otevřené digitální obchodní platformy Siemens Xcelerator a rozšíří je o Microsoft Azure OpenAI Service. Zákazníci si ponechají plnou kontrolu nad svými daty a nepoužívají je k trénování základních modelů umělé inteligence. Siemens Industrial Copilot slibuje vyšší produktivitu a efektivitu v rámci celého životního cyklu průmyslového podniku. S využitím přirozeného jazyka může pracovníkům údržby pomáhat s podrobnými pokyny k opravám a technikům nabídnout rychlý přístup k simulačním nástrojům.

Industrial Copilot siemens

Vize: Kopilot pro všechna průmyslová odvětví
Siemens i Microsoft předpokládají, že by kopiloti s umělou inteligencí mohli pomáhat odborníkům v různých průmyslových odvětvích, včetně výroby, infrastruktury, dopravy a zdravotnictví. Jsou již například plánovány pro výrobní odvětví, jako je automobilový průmysl, výroba spotřebního obalového zboží nebo strojírenství.

Společnost Schaeffler AG, která je předním dodavatelem pro automobilový průmysl, je mezi prvními, kdo generativní AI využívají ve fázi projektování. Techničtí specialisté pak mohou generovat spolehlivý kód pro programování průmyslových automatizačních systémů, jako jsou roboty. Společnost také hodlá začlenit Siemens Industrial Copilot nejen do vlastního provozu s cílem výrazně snížit prostoje, ale později i pro své klienty.

Industrial Copilot

„Tímto společným pilotním projektem vstupujeme do nové éry produktivity a inovací. Siemens Industrial Copilot nám pomůže pracovat efektivněji, omezí opakující se úlohy a otevře dveře kreativitě. Jsme rádi, že můžeme na tomto projektu se Siemensem a Microsoftem spolupracovat,“ uvedl Klaus Rosenfeld, generální ředitel skupiny Schaeffler Group.

Generativní umělá inteligence usnadňuje virtuální spolupráci
Teamcenter pro Microsoft Teams bude obecně dostupný od prosince 2023, aby se virtuální spolupráce v týmech posunula na další úroveň. Tato nová aplikace využívá nejnovější pokrok v oblasti generativní umělé inteligence k propojení funkcí od návrhu až po výrobu produktů, například pracovníků z výroby s projektovacími týmy. Propojuje software Siemens Teamcenter pro správu životního cyklu výrobku (PLM) s platformou Microsoft Teams, aby zaměstnancům z výrobních provozů usnadnila přístup k datům. Miliony pracovníků, kteří dnes nemají přístup k nástrojům PLM, se tak budu moct snadněji zapojit do procesu návrhu a výroby v rámci své každodenní práce.

Zdroj zprávy: Siemens
logo Siemens