Správa železnic spustila další on-line portál pro vysokorychlostní tratě

Správa železnic

Technický návrh projektované vysokorychlostní tratě (VRT) mezi Hranicemi a Ostravou si veřejnost může ode dneška prohlédnout na internetu. Správa železnic spustila v pořadí již čtvrtý geografický informační systém (GIS), který kromě vedení trati umožňuje přidání dotazů a připomínek ke konkrétním místům na mapě. Portál bude zobrazovat vždy aktuální verzi návrhu VRT.

Správa železnic

GIS pro úsek VRT Moravská brána II umožňuje uživatelům zobrazení různých typů podkladových map – například základní katastrální nebo hlukovou mapu. Díky legendě mohou lidé jednoduše rozlišit jednotlivé prvky infrastruktury, jako jsou silnice, mosty, tunely apod. Mapa rovněž znázorňuje, zda je trať navržena v zářezu nebo na náspu.

On-line portál zobrazuje vždy poslední technický návrh vycházející z aktuálního stavu projektování i projednání záměru v regionu. Dotazy či připomínky může do GIS portálu přidat každý uživatel. Experti Správy železnic se jimi budou v další fázi projekčních prací zabývat.

Svůj interaktivní portál mají i další úseky připravované sítě VRT. Využívat jej mohou například obyvatelé v okolí VRT Polabí mezi Prahou a Poříčany nebo VRT Jižní Morava mezi Modřicemi a Šakvicemi. Správa železnic jejich spuštění předpokládá postupně u všech připravovaných vysokorychlostních tratí. Odkazy na ně jsou zveřejněny na webových stránkách Správy železnic v sekci VRT u jednotlivých úseků.

správa železnic gis vizualizace vtr

Pro lepší orientaci v mapových podkladech vznikla také vizualizace celého úseku mezi Hranicemi a Ostravou. Obyvatelé v okolí budoucí trati tak získají jasnější představu o tom, jakým způsobem bude železnice začleněna do krajiny nebo jak budou řešena mimoúrovňová křížení. Video je zveřejněno na YouTube kanálu Správy železnic. Tým VRT jej bude využívat také při veřejných setkání s občany nebo při výjezdu mobilního informačního centra VRTmobil.

Zdroj zprávy: Správa železnic
Správa železnic