Společnost TÜV SÜD oslavila Světový den akreditace 2022

tuv

9. června slaví každoročně společnost TÜV SÜD Světový den akreditace. V tento den si připomínáme klíčovou globální iniciativu, kterou založilo Mezinárodní akreditační fórum (IAF) a Mezinárodní sdružení pro akreditaci laboratoří (ILAC) s cílem propagovat hodnotu akreditace a její význam při podpoře implementace cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Akreditace podporují posun k udržitelnějším formám výroby a oběhovému hospodářství.

TÜV SÜD

Letošní téma – Udržitelnost v hospodářském růstu a životní prostředí – zdůrazňuje potřebu dlouhodobého hospodářského růstu a zároveň zachování přírodních zdrojů, které pohání světovou ekonomiku. Akreditace spolu s dalšími nástroji kvalitní infrastruktury, jako je metrologie, standardizace, posuzování shody a dozor, může podpořit přechod k oběhovému hospodářství a udržitelnějším formám výroby.

Jako jeden z předních světových poskytovatelů testování, inspekce a certifikace (TIC), podporuje TÜV SÜD tento posun tím, že upřednostňuje udržitelný pokrok prostřednictvím široké škály služeb pro průmyslová odvětví. Mnoho našich odborníků je také zastoupeno v klíčových mezinárodních technických komisích poskytujících technickou podporu při vývoji norem a kritériích posuzování shody.

Přidejte se k nám a oslavte práci a úspěchy akreditačních orgánů a odborníků po celém světě.

Zdroj zprávy: TÜV SÜD Czech
TUV snidaně