Tag Archives: Informatika

Studenty ICT VŠB-TUO podpořila finančním darem společnost Huawei

Huawei logo

VŠB – Technická univerzita Ostrava obdržela v rámci stipendijního programu Seeds for the Future finanční dar ve výši 1 275 000 korun od společnosti Huawei, který je určen na podporu vzdělávání.