TÜV SÜD Czech pořádá 2 nové kurzy

tuv

Společnost TÜV SÜD Czech pořádá kurz Energetický specialista a kurz Nízkoenergetická a pasivní výstavba. Na oba kurzy lze žádat dotace.
V současné době je možné získat dotaci v rámci programu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ (ukončení k 30.9.2015) na odborné vzdělávání zaměstnanců v rámci Úřadů práce. Žádat mohou firmy i OSVČ!, pokud nemají vyšší pokles tržeb než 15% (výsledovka za poslední 2 roky). Lze čerpat i na neakreditované vzd.programy, a to až do výše 100% způsobilých výdajů. Žádat o dotaci může i firma z Prahy, pokud má mimopražské provozovny. Hradit lze i mzdu zaměstnance po dobu jeho setrvání na vzdělávací aktivitě 165Kč/hod. Další informace na níže uvedených odkazech.

Pokud si nebudete vědět rady, rádi Vám se žádostí pomůžeme! Kontaktujte Mgr. Jitku Jandsovou, e-mail: jitka.jandusova@tuv-sud.cz; T: 724 534 055

TÜV SÜD Czech kurzy

KURZ 1:Energetický specialista
Kurz je koncipován jako ucelená příprava na výkon činnosti energetického specialisty, tj.:

•zpracovávání energetického auditu a energetického posudku
•zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov (PENB)
•provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie
•provádění kontroly klimatizačních systémů

Energetickým specialistou je (podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění) fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Komu je kurz určen:
Všem, kteří se chystají získat oprávnění na MPO ČR pro oblast Energetického specialisty, tj. k vykonánání činností energetického auditora, vypracování průkazu energetické náročnosti budov, provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie, či provádění kontroly klimatizačních systémů. Dále je určeno autorizovaným inženýrům a technikům, architektům, projektantům, stavebníkům, developerům, firmám zabývajícím se facility managementem, případně těm, kteří se o problematiku zajímají.

Během 14 denního kurzu jsou dopodrobna probrána veškerá témata, týkající se Energetického specialisty. Na kurzu se předpokládá aktivní účast jednotlivých účastníků formou samostatných výpočtů, pod vedením lektorů a věcných diskuzí.

Přínosy kurzu:
•Během kurzu se budou průběžně řešit příklady, týkající se okruhů zkušebních otázek na jednotlivá oprávnění.
•Kurz probíhá na bázi praktických cvičení a příkladů.
•V rámci kurzu je účastníkům k dispozici odborný software na stavební fyziku “Svoboda software 2014”.
•Lektorský tým pochází z praxe, zároveň aktivně spolupracuje s ČVUT Praha.
•Součástí kurzu je 5 odborných exkurzí v terénu, kde si účastníci vyzkouší nabyté znalosti v praxi.
•Kurz vznikl za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v gesci MŠMT ČR. Kurz již byl pilotně oveřen v roce 2014.

Další podrobnosti naleznete přímo na stránkách TÜV SÜD Czech, kde je podrobný program kurzu i termíny konání a další potřebné informace.

KURZ 2:Nízkoenergetická a pasivní výstavba
Kurz je koncipován jako ucelená příprava na činnost projektanta se schopností zpracovávat posudky v programu „Nová zelená úsporám“ a průkaz energetické náročnosti na rodinné domky.

Komu je kurz určen:
Všem, kteří se zapojují do programu “Nová zelená úsporám”, dále těm, kteří se chystají získat oprávnění na MPO ČR pro oblast Energetického specialisty -oprávnění k vypracování průkazu energetické náročnosti budov. Dále je určeno autorizovaným inženýrům a technikům, architektům, projektantům, stavebníkům, developerům, firmám zabývajícím se facility managementem, lidem pracujícím v oblasti technického zařízení budov (TZB), případně těm, kteří zajímají o problematiku nízkoenergetické a pasivní výstavby.

Během 14 denního kurzu jsou dopodrobna probrána veškerá témata, týkající se nízkoenergetické a pasivní výstavby. Na kurzu se předpokládá aktivní účast jednotlivých účastníků formou samostatných výpočtů, pod vedením lektorů a věcných diskuzí.

Přínosy kurzu:
•Kurz bude zaměřen na zpracování dokumentů v oblasti programu “Nová zelená úsporám”.
•Během kurzu se budou průběžně řešit příklady, týkající se okruhů zkušebních otázek na oprávnění k vykonánání vypracování průkazu energetické náročnosti budov.
•Kurz probíhá na bázi praktických cvičení a příkladů.
•V rámci kurzu je účastníkům k dispozici odborný software na stavební fyziku “Svoboda software 2014”.
•Lektorský tým pochází z praxe, zároveň aktivně spolupracuje s ČVUT Praha.
•Součástí kurzu jsou 2 odborné exkurze v terénu, kde si účastníci vyzkouší nabyté znalosti v praxi.
•Kurz vznikl za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v gesci MŠMT ČR. Kurz již byl pilotně oveřen v roce 2014.

Další podrobnosti naleznete přímo na stránkách TÜV SÜD Czech, kde je podrobný program kurzu i termíny konání a další potřebné informace.