SCHUNK: Utěsněné 6čelisťové silové soustružnické sklíčidlo pro výrazně delší intervaly údržby

SCHUNK

Speciální těsnění na rozhraní čelistí utěsněného 6čelisťového výkyvného kompenzačního sklíčidla SCHUNK ROTA NCR-A brání vyplachování maziva a postupnému úbytku upínací síly. I v případech nízkých upínacích sil je zajištěno přesné fungování sklíčidla a těsnění zároveň zajišťují, aby nedocházelo k průniku třísek a nečistot do tělesa sklíčidla. Tím se zvyšuje bezpečnost procesu a prodlužují intervaly údržby. To znamená, že sklíčidlo není třeba mazat nebo čistit tak často.

schunk sklíčidlo ROTA NCR-A

Utěsněné zařízení SCHUNK ROTA NCR-A umožňuje jemné a přesné upínání součátek citlivých na deformaci. Sklíčidlo má velmi plochou konstrukci a ponechává spousta prostoru na obrobek a proces obrábění.

Maximální kulatost u dílů citlivých na deformaci
SCHUNK ROTA NCR-A se skládají z centrálního pístu sklíčidla, k němuž jsou připevněna tři kyvné mechanismy, která svírají vzájemný úhel 120°. Každý kyvný mechanismus je spojen se dvěma základními čelistmi. Tím je zajištěno středění obrobku mezi šesti kontaktními body, které lze seřizovat párově. Jelikož upínací síly jsou směrovány ke středu sklíčidla, je optimálního vystředění dosaženo bez nadbytečného dimenzování i v případě polotovarů. Sklíčidlo se svými výkyvnými čelistmi dokonale přizpůsobí obrobku. V případě upínání s konvenčními čelistmi tato konfigurace zajišťuje maximální kruhovitost obrobků. V porovnání s upínáním ve tříčelisťových sklíčidlech se tak snižuje deformace obrobků ve tvaru kroužků snížena o faktor 10. V případě koncového obrábění nebo upínání předběžně obrobených povrchů mohou uživatelé výkyvné výkyvné mechanismy sklíčidla ROTA NCR-A upnout do středové polohy a všech šest čelistí se může soustředně pohybovat. Upínací sílu mezi prvním a druhým upnutím lze měnit snížením tlaku upínacího válce. Tuhé těleso sklíčidla a dlouhé vedení čelistí zajišťují vysokou opakovatelnou přesnost a přesné výsledky obrábění.

Nízká výška a široký výběr standardních čelistí
Díky ploché konstrukci sklíčidla je v prostoru stroje spousta místa na obrobek a proces obrábění. Namísto využití nákladných systémových čelistí nebo zvláštních řešení lze standardní čelisti ze světově největšího sortimentu čelistí SCHUNK používat i na rozhraní ROTA NCR-A. Tím se šetří výdaje a zdlouhavá práce na speciálních konstrukcích, zvyšuje flexibilita a zkracuje nastavování. SCHUNK ROTA NCR-A je k dispozici ve velikostech od Ø 190 mm do Ø 1 000 mm, s maximálními upínacími silami od 36 kN do 300 kN a zdvihem čelisti 6 mm až 25 mm. Silová sklíčidla o velikostech 190 až 225 jsou vybavena perem a drážkou; od velikosti 250 jsou vybaveny univerzálním jemným ozubením (1,5 mm x 60° or 1/16” x 90°). Od velikosti 630 jsou sklíčidla připravena také k použití na vertikálních soustruzích. -V závislosti na velikosti sklíčidla je hodnota výkyvné kompenzace ± 1 mm a ± 6 mm a maximální rychlost je 600 ot./min. až 4 000 ot./min.

Zdroj zprávy: SCHUNK