V září odešlo z evidence Úřadu práce ČR téměř 46 tisíc lidí

úřad práce

Úřad práce ČR evidoval k 30. 9. 2023 celkem 263 020 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 2 217 více než v předchozím měsíci a o 6 640 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob se meziměsíčně nezměnil, meziročně pak vzrostl o 0,1 p. b. Ke konci září činil 3,6 %. V mezinárodním srovnání je nezaměstnanost v ČR nejnižší v rámci celé Evropské unie. Podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za srpen) dosáhla 2,6 % (průměr EU 5,9 %).

Trh práce ovlivňuje poptávka zaměstnavatelů po dělnických profesích, zejména ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. V některých regionech nadále trvá, i přes počínající útlum sezónních činností, zájem o sezónní pracovníky v oblastech jako je např. stavebnictví, zemědělství, lesnictví nebo třeba potravinářská výroba a obchod.

„Jako každý rok dorazila v září do evidence hlavní vlna absolventů. Vývoj na trhu práce ale nijak zásadně neovlivnila. Naopak výrazně klesl počet nezaměstnaných pracovníků ze školství. Nezaměstnanost v České republice se tak stále drží na velmi nízké úrovni, dokonce je v rámci celé EU opět nejnižší. Děkuji firmám, které pracovní místa vytvářejí,“ uvádí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

nezaměstnanost v regionech

„Firmy přijímají nové zaměstnance, meziměsíčně vzrostl počet volných pracovních míst. Úřad práce ČR se snaží maximálně přispět ke sladění nabídky a poptávky na pracovním trhu i prostřednictvím podpory pracovního uplatnění specifických skupin uchazečů o zaměstnání, jako jsou lidé se zdravotním postižením. Zvýšenou péči věnujeme též rodičům po rodičovské dovolené, starším lidem nebo třeba absolventům,“ doplňuje generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

V následujících měsících může nezaměstnanost stagnovat nebo začne mírně růst, což odpovídá klasické vývojové křivce. Vývoj mohou, i přes aktuální stabilizaci, nadále ovlivňovat ekonomické a sociální změny, a také vývoj válečného konfliktu na Ukrajině.

Kompletní zprávu si můžete stáhnout tady (PDF).

Zdroj zprávy: Úřad práce ČR
úřad práce