Více než dvě třetiny strojírenských firem budou hledat nová odbytiště v zahraničí

ceec

Praha, 28. ledna – Sedm z deseti (71 %) českých strojírenských firem má v plánu rozšířit svá exportní teritoria. Za nejatraktivnější regiony pro další expanzi považují ředitelé společností Evropu, Asii a Střední východ.

Jako největší překážku při hledání nových odbytišť považují strojírenské firmy tvrdou konkurenci a administrativní náročnost vstupu na jednotlivé trhy. Naopak nejméně problémů jim působí neznalost české značky a její malá tradice. Vyplývá to ze Studie českého strojírenství H1/2016 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Téměř tři čtvrtiny strojírenských firem plánují v následujících dvou letech navýšit tržby z exportu svých produktů (77 procent v roce 2016, respektive 73 procent v roce 2017). Sedm z deseti strojírenských společností (71 procent) má proto v plánu rozšiřovat v následujících letech svá exportní teritoria. Ředitelé velkých společností potvrdili takové plány dokonce v osmdesáti případech. Vyplývá to z nejnovější Studie českého strojírenství H1/2016. „Pro český průmysl i celé hospodářství je export naprosto klíčový. Toho jsme si vědomi i v současné vládě a snažíme se proto pomoci českým podnikatelům pronikat i na trhy, kde měly dosud české výrobky jen minimální podíl. Kromě objemu je totiž u exportu důležitá i jeho diverzifikace a já jsem rád, že se české firmy nebojí hledat obchodní partnery i mimo Evropu, kam směřuje většina našeho vývozu,” říká ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Zájmy společností o exportní destinace se liší v závislosti na velikosti firem. „Zatímco pro velké strojírenské firmy je pouze ve třetině případů (33 procent) zajímavá další expanze v rámci Evropy, malé a střední společnosti v ní budou hledat nová odbytiště téměř ve dvou třetinách (60 procent) případů. Ředitelé velkých strojírenských podniků mají velký zájem také o trhy Asie (29 procent) a Severní Ameriky (17 procent),“ doplňuje Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research. Jen 8 procent společností plánuje začít vyvážet výrobky na Střední východ a pouhá 4 procenta do Jižní Ameriky. O Střední východ mají větší zájem střední a malé společnosti. Potvrdilo to 15 procent ředitelů společností. Desetina ředitelů podniků s obratem nižším než 300 milionů korun vyjádřila zájem o oblast Ameriky (Jižní Amerika 8 procent, Severní Amerika 2 procenta). Necelá desetina (8 procent) společností zkusí nově proniknout na trhy asijské. „Domnívám se, že orientace na Blízký východ je pro budoucnost perspektivní, což ukazuje i meziroční vzrůstající trend českého vývozu,“ konstatuje Robert Pergl, předseda Czech Gulf Business Council. „Je pozitivní, že se malí a středně velcí exportéři snaží hledat odbytiště mimo evropský region. Mohou tak mít lepší možnost vyvážet koncové produkty místo subdodávek. Touto cestou by měl jít ideálně celý náš export, i když je to velmi vzdálený cíl. Domnívám se, že i z tohoto důvodu zůstane majorita našeho exportu nadále orientována na evropské trhy, v čele s tím německým,“ říká Milan Cerman, předseda představenstva společnosti AKCENTA CZ.

U malých/středních a velkých společnostmi se výrazně lišily odpovědi na otázku, co považují firmy za největší překážky pro získávání nových odbytišť v zahraničí. Zatímco velké strojírenské firmy označují za největší problém nízké ceny, absenci regulačních norem v zemích mimo EU a tvrdý konkurenční boj, malé a střední firmy poukazují na administrativní náročnost vstupu do vybraných zemí a nedostatečnou podporu od státu. Shodně však za nejméně významnou překážku považují neznalost české značky a její malou tradici. Rostoucí ambice českých exportérů potvrzují i údaje z pojistného trhu. „V roce 2015 jsme zaznamenali růst pojištění exportních zásilek našich strojírenských firem o 7 procent, pro rok 2016 očekáváme nárůst dokonce dvouciferný. Nadále evidujeme zvyšování četnosti dotazů ohledně ceny a rozsahu pojistného krytí v nových destinacích,“ potvrzuje za Českou pojišťovnu senior manažer útvaru korporátního a průmyslového pojištění Libor Libich, a pokračuje: „Pokud nedojde ke komplikacím typu ekonomických sankcí, pevně věříme, že si naše strojírenství svou cestu na nové trhy najde.“ „Analýzy Mezinárodní obchodní komory (ICC CR) a EEIP potvrzují výsledky teritoriálního šetření CEEC Research a společně s agenturou Czech Trade nabízejí firmám k lepší orientaci model prioritních exportních příležitostí (MOPEP),“ uzavírá Michal Mejstřík, místopředseda ICC ČR, GCBC a CABC.

Studii českého strojírenství H1/2016 je možné bezplatně získat na:
www.ceec.eu