Vietnamský trh se otevírá, českým firmám může dohoda o volném obchodu ušetřit miliony korun

vietnam

Čeští podnikatelé mají po nedávné liberalizaci obchodu s Japonskem či Singapurem snazší přístup na další asijský trh. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EVFTA) nabývá platnosti 1. srpna 2020, po osmi letech od začátku jednání. Postupně odstraní až 99 procent všech vzájemných cel.

saigon

„ČR se tím otevírají nové příležitosti na rychle rostoucím bezmála stomilionovém trhu v atraktivním regionu jihovýchodní Asie. V kontrastu se současnými protekcionistickými trendy lze dohodu vnímat jako pozitivní signál směrem k otevřenému mezinárodnímu obchodu založenému na pravidlech,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Odstranění cel pro české exportéry podle předběžných odhadů znamená souhrnnou úsporu téměř 100 mil. Kč, ještě vyšší částku jim pak ušetří rušení netarifních překážek. Největší příležitosti se českým firmám otevřou v automobilovém, strojírenském či elektrotechnickém průmyslu.“

EVFTA je dosud nejambicióznější dohodou mezi globální velmocí a rozvojovou zemí. Ihned po jejím vstupu v platnost budou odstraněny zhruba dvě třetiny cel na obchod se zbožím, v průběhu několika následujících let pak bude odbouráno až 99 % celních poplatků mezi oběma stranami.

Saigon

„Po zkušenostech z pandemie může dohoda také výrazně napomoci snaze o diverzifikaci dodávek, což by v budoucnu mělo umožnit lépe čelit případným obdobným globálním krizím,“ říká náměstkyně pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová a dodává: „Dohoda mj. sladí certifikace a technické předpisy zboží a umožní transparentnější přístup na vietnamský trh s veřejnými zakázkami. EVFTA obsahuje i regulaci neférových státních subvencí, dodržování práv pracovníků, opatření v oblasti bezpečnosti potravin či závazky k udržitelnému rozvoji.“ Další informace o regulovaných oblastech jsou k dispozici ZDE. Dokument rovněž předpokládá vznik mechanismu pro řešení sporů. Součástí EVFTA původně byla také ochrana investic, která nakonec dostala podobu samostatné investiční dohody a nyní ji čeká schvalování národními parlamenty.

Nově sjednaný rámec má potenciál oživit obchodní výměnu mezi ČR a Vietnamem, který je v současnosti pro ČR 25. největší obchodní partner na světě. Objem přímého obchodu není velký, EVFTA proto nebude mít minimálně zpočátku na hospodářství ČR zásadnější vliv. Dle nezávislé odborné studie vědců z Technické univerzity v Liberci se v důsledku uzavření dohody zvýší celkový český export i import jen mírně.

Hanoi

Podstatnější dopad bude EVFTA dle všeho mít na jednotlivé oblasti průmyslu. Perspektivně se jeví export v segmentu sklářství, který se podle zmiňované studie až ztrojnásobí. Vývoz textilních produktů by se mohl zdvojnásobit, v automobilovém průmyslu by mohl poskočit o 55 %. Mezi další segmenty s růstovým potenciálem patří strojírenský, elektrotechnický, potravinářský a chemický průmysl (jednotlivé klíčové artikly česko-vietnamského obchodu ZDE). Zvýšený import lze očekávat zejména v textilním a potravinářském průmyslu, z čehož by v ČR měli profitovat především spotřebitelé. Vzájemné obchodní vztahy mají značný růstový potenciál i díky celé řadě předpokladů Vietnamu stát se důležitým partnerem ČR v regionu. Země je často označována za nejnovějšího ekonomického tygra, tamní ekonomika zaznamenává v posledních letech prudký růst. V uplynulé dekádě pravidelně rostla o šest až sedm procent ročně a od roku 2010 se její velikost více než zdvojnásobila. Jedná se tak o jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Vietnam navíc disponuje mladou aktivní populací, díky čemuž má tamní hospodářství potenciál dalšího rapidního rozkvětu.

Ekonomická situace země by podle všeho neměla být dramaticky postižena pandemií COVID-19. Vietnam nepřistoupil k plošnému zákazu vycházení, ale opatření cílil na konkrétní oblasti s výskytem nákazy, čímž udržel ekonomiku v chodu. Podle predikcí Světové banky by tak tamní hospodářství mělo i v letošním roce dosáhnout růstu ve výši až 4 %. Vedle příznivých ekonomických ukazatelů mohou české podnikatelské subjekty těžit také z lidského kapitálu. Úzké historické vazby mezi oběma zeměmi daly vznik významné vietnamské menšině v ČR a početné skupině Vietnamců, kteří díky studiím v někdejším Československu po návratu do rodné země stále ovládají češtinu.

Nově sjednaný obchodní rámec má potenciál rozvinout obchodní vztahy obou zemí. Ministerstvo průmyslu a obchodu je připraveno podnikatelům poradit. EVFTA bude také jedním z hlavních témat příštího jednání Expertního týmu MPO k dohodám o volném obchodu, který bude svolán v průběhu podzimu. V následujícím období se rovněž počítá s vyhodnocováním reálných dopadů EVFTA na ČR.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR