Vláda rozhodla o integraci České exportní banky a Národní rozvojové banky

Národní rozvojová banka

Česká exportní banka (ČEB) se stane dceřinou společností Národní rozvojové banky (NRB). O zahájení integrace obou státem vlastněných bank rozhodla ve středu vláda. Česká republika disponuje dvěma bankovními institucemi, NRB a ČEB, které dosud působí samostatně. Jedním ze strategických cílů vlády je, aby se Národní rozvojová banka stala významnějším součástí hospodářské politiky a silným partnerem pro podporu malých a středních podniků, ale i hráčem v oblasti výstavby infrastruktury, zelené tranzice a digitalizace, jak je tomu u obdobných společností ve vyspělých konkurenčních ekonomikách.

Zásadní překážkou k nastartování tohoto procesu je omezené kapitálové vybavení NRB. Vláda proto hledala cestu jak významně navýšit úvěrovou a záruční kapacitu NRB tak, aby nezatížila státní rozpočet. Řešení přinese integrace ČEB a NRB do jedné skupiny, a to s ČEB jako 100% dceřinou společností NRB. Tento krok by měl být realizován v horizontu 12-18 měsíců. Po dobu integrace budou obě banky i nadále působit samostatně.

„Dnešní rozhodnutí vlády je prvním krokem k vybudování silné bankovní skupiny pro podporu malých a středních podniků, exportu a financování infrastrukturních projektů. Integrace ČEB a NRB přinese nejen výrazné zvýšení úvěrové kapacity NRB o desítky miliard, ale i jednotné strategické řízení obou bank a nákladovou optimalizaci v řádech desítek miliónů korun ročně,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura. „Důležité je zdůraznit, že integrace bank žádným způsobem nezatíží státní rozpočet,“ doplnil.

Tím, že se ČEB stane 100% dceřinou společností NRB, posílí tak kapitál NRB o 7 až 8 miliard Kč, a umožní navýšení okamžité úvěrové kapacity NRB až o 30 miliard korun (případně navýšení záruční kapacity o vyšší řády desítek miliard korun) – to vše bez dodatečných nároků na státní rozpočet. NRB a ČEB budou v rámci bankovní skupiny také koordinovat své strategické aktivity a optimalizovat procesy i oblast IT s cílem dosáhnout ročně až 80 mil. Kč provozních úspor.

„Chceme ještě více posílit spolupráci mezi NRB a českými podniky. Díky tomu znásobíme objem podpory, který prostřednictvím moderních finančních nástrojů poskytujeme. Zároveň je důležité, aby ČEB i nadále plnila svou specializovanou roli v oblasti podpory exportu v souladu s novou Exportní strategií ČR,“ komentoval dnešní rozhodnutí vlády ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že spojení obou bank navíc přinese úspory pro státní rozpočet. „Musíme se připravit na to, aby Česko nebylo závislé na evropských dotacích. Posílení úvěrové a záruční kapacity NRB je jednou z důležitých cest, jak toho dosáhnout.

NRB by v budoucnosti měla daleko více promlouvat do oblastí jako je např. financování veřejné infrastruktury s důrazem na podporu regionů,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

„Zahájení integračního procesu Národní rozvojové banky s Českou exportní bankou je důležitým krokem v probíhající transformaci banky v plnohodnotnou rozvojovou bankou evropského formátu. Integrace s ČEB vytváří předpoklady pro to, aby NRB mohla významně navýšit svoji kapacitu pro poskytování záruk a zvýhodněných úvěrů a přinese i řadu synergických efektů, zejména v oblasti správy společnosti, regulace a obchodního modelu. Výhodou bude také zvýšení komfortu pro klienty obou bank v podobě rozšíření portfolia produktů, nižší administrativy, usnadnění komunikace a vytvoření komplementárních produktů a služeb,“ uvádí Tomáš Nidetzký, předseda představenstva Národní rozvojové banky.

Daniel Krumpolc, předseda představenstva České exportní banky doplňuje: „Ve spolupráci s Ministerstvem financí jako majoritním akcionářem se za uplynulé dva roky podařilo exportní banku transformovat v moderní a ziskovou instituci, která doplňuje komerční bankovní sektor a nabízí českým vývozně orientovaným podnikům řešení šitá na míru při jejich expanzi na zahraniční trhy. Zahájení integračního procesu s NRB umožní maximalizovat kapitál banky ve prospěch posunu české ekonomiky v ekonomiku postavenou na inovacích, přidané hodnotě a finálních produktech.“

ADK

Reklama

—————–

Národní rozvojová banka působí na trhu od roku 1992, kdy vznikla jako Českomoravská Národní rozvojová bankazáruční a rozvojová banka. Jejím současným cílem je přispět a podílet se na podpoře dlouhodobě udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Jediným akcionářem NRB je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podporu formou záruk a zvýhodněných úvěrů a doplňuje tak nabídku bankovních a investičních produktů na trhu. Od května 2023 vede tuto instituci Tomáš Nidetzký, bývalý viceguvernér ČNB.

Česká exportní banka působí na trhu od roku 1995. Banka nabízí specializované produkty česká exportní bankasouvisející s vývozem výrobků, služeb, technologických celků i investicemi a expanzí českých firem do zahraničí. Nově také umí podpořit české firmy, které investují do modernizace a posilování své mezinárodní konkurenceschopnosti. Akcionáři České exportní banky jsou stát, který vlastní 84 % akcií, s tím, že vykonavatelem akcionářských práv státu je Ministerstvo financí. Akcionářem banky je také Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s., (EGAP), která vlastní 16 % akcií. Od roku 2022 stojí v čele této banky Daniel Krumpolc.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo