Výpočetní tomografie (CT) nachází uplatnění nejen ve zdravotnictví, ale i ve výrobních procesech

Wilo výpočetní tomografie

Stejně jako ve zdravotnictví nachází výpočetní tomografie (CT) velké uplatnění také v oblasti technologií. Tento inovativní přístup využívá nadnárodní technologická skupina Wilo ke zlepšování kvality čerpadel a jejich komponent ve své výrobní a vývojové Smart Factory v Dortmundu. Díky rentgenovému záření je možné nedestruktivně nahlížet dovnitř předmětu, aniž by bylo nutné jej demontovat. Celý proces kontroly kvality je mnohem jednodušší a rychlejší, nežli tomu je u tradičních testovacích metod. Kromě nalézání chyb pomáhá CT také při vývoji nových produktů, jelikož umožňuje analyzovat a porovnávat prototypy s konečnými produkty. Takto skupina Wilo snadněji optimalizuje návrhy a efektivně eliminuje potencionální problémy u konečných produktů a dlouhodobě přispívá ke kvalitě čerpadel a čerpacích systémů.

Wilo výpočetní tomografie

„Dříve byla kontrola kvality mnohem složitější, nežli je tomu dnes. Pracovníci oddělení kvality museli provést celou řadu testů, aby izolovali závadu a během tohoto dlouhého procesů, který trval v řádu měsíců byla výroba produktu pozastavena. S využíváním CT skeneru se však situace zásadně změnila. Celý proces je výrazně jednodušší, jelikož výpočetní tomografie ihned ukáže na příčných řezech závadu. Problém je identifikován mnohem rychleji a oddělení kvality nemusí komponenty ručně rozebírat a zasílat k analýze do externích laboratoří. Vzhledem k tomu, že CT vytváří digitální 3D modely, je výsledek velmi dobře zdokumentován a je možné jej sdílet s ostatními našimi odděleními po celém světě.” Shrnuje výhody výpočetní tomografie Jan Cidlinský, výkonný ředitel společnosti Wilo Česká republika.

Wilo výpočetní tomografie

Tento typ počítačové tomografie funguje stejně jako ten, který se používá v nemocnicích, i když se vizuálně odlišuje. Zařízení posílá rentgenové paprsky na předmět, který pracovníci zkoumají, a to z jedné strany, přičemž zkoumaný předmět některé z těchto paprsků pohltí.

Wilo výpočetní tomografie

Detektory na druhé straně měří zbývající záření a přenášejí je do počítačového systému. Na základě intenzity paprsků detekuje hustotu materiálu a vytváří dvourozměrný obraz. Ovšem CT skener, který je využíván společností Wilo ve Smart Factory „Továrně roku 2022″, rentgenuje zkoumaný objekt ze všech stran. Tím vzniká 3D model, který ukáže i ty nejmenší detaily dokonce i uvnitř jednotlivých materiálů.

Wilo výpočetní tomografie

O společnosti:
Wilo je nadnárodní technologická skupina, která patří k předním světovým výrobcům čerpadel a čerpacích systémů pro zařízení budov, vodní hospodářství a průmyslový sektor. Společnost byla založena roku 1872 v Dortmundu, v průběhu své dlouhé a úspěšné historie se rozvinula do podoby významného globálního hráče. V současnosti zaměstnává více než 8 200 lidí po celém světě. Skupina Wilo věnuje zvláštní pozornost globálním trendům jako je urbanizace, změna klimatu, řešení nedostatku vody a zvýšení energetické soběstačnosti, stejně jako technologickému pokroku a digitalizaci.

Wilo výpočetní tomografie

 

Zdroj zprávy: Wilo