Výroba automobilů pokračuje v meziročním růstu a v závěru roku směřuje k předkrizovým výrobním hodnotám

Od začátku roku do konce listopadu bylo na linkách tuzemských výrobců vozidel zkompletováno celkem 1 300 612 osobních vozidel, tedy o 16,3 % více než ve stejném období předchozího roku. Téměř sedmnáctiprocentní nárůst zaznamenala výroba i v samotném listopadu, ve kterém bylo vyrobeno celkem 138 297 osobních vozů. Stagnaci, potažmo pokles výroby, naopak evidovali výrobci zbylých dvou sledovaných segmentů – autobusy -4,4 % (4 644 ks) a motocykly -53 % (732 ks). Výroba v kategorii vozidel s elektrickým pohonem aktuálně představuje 13,3 % z celkové produkce vozidel. Za prvních jedenáct měsíců roku 2023 bylo vyrobeno celkem 124 165 čistě elektrických osobních vozidel a 48 590 s plug-in hybridním pohonem.

autosap kona
Výroba druhé generace modelu KONA Electric v nošovickém závodě Hyundai Motor Manufacturing Czech. | Foto: HMMC

„Pokračující růst výroby osobních vozidel od začátku roku, stabilizující se měsíční výroba na úrovni zhruba 130 tis. vozidel a 13,3% podíl elektrických vozidel na celkové výrobě, to jsou velmi dobré zprávy nejen pro český automobilový průmysl, ale pro celou domácí ekonomiku. Navzdory přetrvávajícím narušením dodavatelských řetězců v průběhu letošního roku, tak český autoprůmysl drží nad vodou domácí průmyslovou výrobu a přispívá ke kladnému saldu zahraničněobchodní bilance. Setrvalý zájem o česká vozidla na exportních trzích pak dává naději na přiblížení se předkrizovým hodnotám výroby z roku 2019,“ říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

Osobní vozidla
Za jedenáct měsíců tohoto roku bylo v České republice vyrobeno 1 300 612 osobních vozidel, tj. meziročně o 16,3 % více než ve stejném období předchozího roku. Elektrických automobilů bylo v daném období vyrobeno 172 755 ks a jejich podíl na tuzemské produkci představuje 13,3 %. Celkem bylo vyrobeno 124 165 bateriových BEV a 48 590 plug-in hybridních vozidel.

Největší domácí automobilka Škoda Auto vyrobila ve svých tuzemských závodech v lednu až listopadu 807 463 osobních automobilů (+26,9 %). Elektrických vozů (BEV a PHEV) bylo vyrobeno 104 665, tj. 13 % z celkové produkce značky. Z toho bylo 82 697 vozidel bateriových a 21 968 vozidel plug-in hybridních.

V nošovickém závodě automobilky Hyundai bylo za prvních jedenáct měsíců vyrobeno celkem 317 500 vozidel, tj. o 6,9 % víc než ve stejném období loňského roku. Z celkového počtu vozidel mělo 41 468 čistě elektrický a 26 622 plug-in hybridní pohon. Celkově tak elektrické vozy vyrobené v Nošovicích tvoří 21,4 % z celkové tuzemské produkce značky.

Z výrobní linky Toyoty Motor Manufacturing v Kolíně sjelo v daném období 175 649 zkompletovaných automobilů, tedy o 10 036 vozidel méně než ve stejném období minulého roku. Negativní kumulativní výsledky za prvních jedenáct měsíců jsou zapříčiněny únorovými – březnovými a srpnovými – zářijovými odstávkami výroby, které byly způsobeny nedostatkem komponent pro výrobu. V samotném měsíci listopadu naopak kolínská automobilka potvrdila návrat k plné výrobní kapacitě a vyrobila 22 328 vozidel, tedy o 3 % (tj. 649 vozů) více než v listopadu loňského roku.

Autobusy
Výroba autobusů zaznamenala nepatrný meziroční pokles způsobený především objednávkovým charakterem výroby. V prvních jedenácti měsících bylo v České republice vyrobeno celkem 4 644 autobusů, tedy o 215 méně (-4,4 %) než ve stejném období loňského roku. Ve vysokomýtskému IVECO CR bylo vyrobeno 4 303 autobusů (-1,5 %). Meziročně nižší výrobní výsledky evidoval i libchavský závod SOR, ve kterém bylo vyrobeno celkem 323 autobusů, tedy o 132 méně než v daném období loňského roku (-29 %). Nižší trend výroby zaznamenala i společnost KHMC s hodnotou 18 vyrobených minibusů (-14,3 %). V segmentu elektrických pohonů bylo za leden až listopad vyrobeno celkem 21 bateriových BEV autobusů, a to v závodě společnosti SOR Libchavy.

Motocykly
Také tradiční výrobce motocyklů JAWA Moto vykázal meziroční pokles výroby způsobený objednávkovým charakterem produkce a nasycením trhu v loňském roce. V lednu až listopadu sjelo z výrobní linky tuzemské značky celkem 732 motocyklů (-53 %), v meziročním absolutním srovnání tedy o 825 motocyklů méně než v předchozím roce.

Zdroj zprávy: Sdružení automobilového průmyslu ČR
AutoSAP