Výrobu ve Škoda Group posílí noví zaměstnanci z Indonésie

škoda Group pracovníci z Indonésie

Plzeňský závod Škoda Group zahájil přeshraniční spolupráci s Indonésií. Studentům tamních polytechnických škol zajistí ve svých provozech dvouletou praxi. Mladí elektromechanici, svářeči zámečníci pomáhají společnosti zvládnout tempo výroby, které roste díky novým výzvám. Unikátní projekt umožní obsadit právě ty pracovní pozice, jichž je v regionálně kritickém nedostatku. V České republice v současné chvílí chybí až 300 000 pracovníků ve výrobních pozicích.

škoda Group pracovníci z Indonésie

Prvních dvacet studentů již přicestovalo do České republiky a čeká je několikatýdenní školení, na kterém si osvojíte zdejší pracovní postupy. Celkem by ve Škoda Group v následujících dvou letech mělo najít uplatnění až 300 indonéských studentů.

„Projekt je jedinečný nejen vysokým počtem zaměstnanců ze země mimo EU, ale také svou koncepcí. Naši zaměstnanci současně zůstávají studenty polytechnických škol v Indonésii. K nám přijíždějí na dvouletou placenou pracovní stáž, která je v Indonésii zakončena certifikátem o absolvované stáži. To jim později umožní získat lepší uplatnění na tamějším trhu práce, “ vysvětluje Šárka Moučková, V President HR ve Škoda Group a platí, že zaměstnanci z Indonésie budou mít srovnatelné podmínky s českými zaměstnanci.

Společnost má aktuálně vypsány stovek pracovních pozic, především v Plzni a Ostravě.

“Věřím, že tato iniciativa bude úspěšná. Otevíráme cestu k vytvoření efektivního systému, který umožní firmám získávat potřebné pracovníky ze zahraničí s jasnými pravidly a podporou vlády.” Šárka Moučková, viceprezidentka HR ve Škoda Group

škoda Group pracovníci z Indonésie

 

„V Plzeňském kraji máme silnou tradici výrobních firem. Jsme krajem průmyslovým a máme také nízkou nezaměstnanost. Pro potřeby pracovního trhu je počet absolventů technických oborů stále nedostatečný, a proto mám pro zahraniční nábory pochopení. Oceňuji, že projekt plzeňské Škodovky je koncepční a má podporu řady institucí,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

škoda Group pracovníci z Indonésie

 

„Domá trh práce, bohužel, aktuálně poskytuje dostatek kvalifikovaných pracovníků. Pro zaměstnávání občanů mimo EU má ČR vyčleněno jen 9600 míst ročně, programy ekonomické migrace jsou proto v současnosti přetížené a firmy čekají na nového zaměstnance půl roku i rok. Je proto potřeba podporovat podobně inovativní projekty,“ uvedl Radek Jakubský, viceprezident Hospodářské Komory ČR.

Přípravy projektu si vyžádaly devět měsíců. Při první misi do Indonésie si zástupci Škoda Group ověřili kvalitu škol a kandidátů a otevřeli diskusi s ministerstvem školství o možné spolupráci. S Ministerstvem průmyslu a obchodu jednali o možnosti vytvoření vlastního programu zaměřeného na pracovní migraci s jasnými pravidly a zaměřením na studijní obory. Iniciativu podporuje vládu Indonésie i České republiky.

škoda Group pracovníci z Indonésie

Do výběrového řízení se přihlásilo téměř 900 studentů z 10 polytechnických škol v Indonésii. Dohromady během tří týdnů absolvovali zkoušky zaměřené na odborné znalosti a technické dovednosti. Vybraných 300 studentů a studentek ve věku 21 až 29 let se v následujících dvou letech zařadí mezi české kolegy. Ze začátku jim bude pomáhat tým překladatelů a koordinátorů, primárním jazykem vlastním pro komunikaci na pracovišti bude angličtina. Pro snadnější začlenění také všichni nově příchozí absolvují úvodní ve výcvikovém centru, poté již budou moci pracovat ve výrobě.

„Z našeho projektu profitují všichni. Česká republika bude mít na dva roky plátce odvodů ze mzdy. Indonésie dostane po dvou letech zkušeného zaměstnance pro svůj rostoucí průmysl. Studenti získají odpovídající mzdu a zkušenosti, Škoda Group zase na dva roky zaměstnance s nízkou fluktuací a motivací se učit novým věcem,“ hodnotí Šárka Moučková závěrem.

Zdroj zprávy: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Škoda Transportation