Workshop ke kompenzacím poskytovaným na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny byl úspěšný

Logo ERÚ

OTE a ERÚ pod záštitou MPO organizovali on-line workshop, kde byli dodavatelé elektřiny a plynu informováni o postupu při podávání žádostí o úhradu měsíční kompenzace poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny v souvislosti s nařízením vlády č. 5/2023 Sb.

Workshop, který dodavatele elektřiny a plynu informoval o postupu při podávání žádostí o úhradu měsíční kompenzace podle § 10 nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny byl organizován společností OTE, a.s., operátorem trhu s elektřinou a plynem, Energetickým regulačním úřadem a s velkým přispěním zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, ve středu 5. 4. 2023 online. Tento workshop byl úspěšným pokračováním série předchozích workshopů, které ERÚ, OTE a MPO ať už jednotlivě nebo společně od ledna 2023 organizovali pro dodavatele elektřiny a plynu v souvislosti s vládou zavedenými cenovými stropy od 1. 1. 2023 na elektřinu a plyn v mimořádné tržní situaci, které jsou stanoveny pro rok 2023.

„Výkyvy na energetickém trhu dopadají nejen spotřebitele, ale také na dodavatele energií. Ti musejí reagovat na tak významné změny pravidel, jako bylo například zastropování cen elektřiny a plynu. Workshop by jim měl usnadnit orientaci v praktických náležitostech souvisejících s výplatou kompenzací, které jsou nedílnou součástí zastropování cen a pomáhají stabilizovat celý trh,“ říká Ing. Stanislav Trávníček, předseda rady ERÚ.

Účastníci workshopu byli prostřednictvím praktických ukázek seznámeni s postupem při podávání žádosti o měsíční kompenzace a s jednotlivými funkcemi systému CS OTE. „Našim cílem bylo vyvinout a zajistit bezpečné, intuitivní a uživatelsky příjemné prostředí, které účastníkům trhu umožní podávat žádosti v souladu s nařízením. Věřím, že právě takové prostředí jsme dnes představili. To vše během velice krátkého času, který jsme měli k dispozici.“ říká předseda představenstva společnosti OTE, a.s., Ing. Michal Puchel.

ADK

Reklama

„Společně s ostatními subjekty se snažíme hledat vhodné nástroje a cesty, jak zjednodušit jednotlivé procesy. K tomu nám pomůže digitalizace, díky které výrobcům a obchodníkům usnadníme práci při vyplňování potřebných dokumentů. Dnešní workshop je skvělou ukázkou naší vzájemné komunikace a spolupráce,“ říká zástupce vrchního ředitele sekce energetiky a jaderných zdrojů Ing. et Ing. René Neděla.

Workshop, kterého se zúčastnili dodavatelé elektřiny a plynu a výrobci s nárokem na kompenzace poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny si kladl za cíl přítomné seznámit s metodikou zpracování podkladů pro žádost o kompenzaci a postupem při podávání žádosti prostřednictvím portálu operátora trhu. Obdobně operátor trhu zajišťuje v úzké spolupráci s Energetickým regulačním úřadem a Ministerstvem průmyslu a obchodu výplatu kompenzací
na dodávky elektřiny a plynu na ztráty v distribučních soustavách v mimořádné tržní situaci.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo