Západočeská univerzita zve na Den otevřených dveří. Uskuteční se 1. února

zču

V kampusu na Borech otevřou dveře Fakulta ekonomická, Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní, Fakulta aplikovaných věd a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, v centru Plzně Fakulta pedagogická, Fakulta filozofická, Fakulta zdravotnických studií a Fakulta právnická. Všech devět fakult Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) se po roce opět představí zájemcům i zájemkyním o vysokoškolské studium. Společný Den otevřených dveří ZČU se tentokrát uskuteční ve středu 1. února od 9 do 17 hodin. Už v úterý 31. ledna od 18 hodin bude akci předcházet živé vysílání z kampusu, jež univerzitu uceleně představí všem, kdo se na Den otevřených dveří ZČU chystají, i těm, kteří se do Plzně nedostanou.

zču

Devadesátiminutové živé vysílání, které bude úvodem Dne otevřených dveří ZČU, bude k vidění 31. ledna od 18 hodin na Facebooku a YouTube ZČU a také na webu Dne otevřených dveří dod.zcu.cz. Ze studia v Univerzitní knihovně nejprve uchazečky a uchazeče osloví rektor Miroslav Holeček, po něm dostanou slovo děkani či proděkani jednotlivých fakult a dojde také na praktické informace k vysokoškolskému studiu od Informačního a poradenského centra ZČU. Zároveň budou mít sledující během přenosu možnost online pokládat dotazy týkající se všeho, co souvisí se studiem na ZČU.

zču aula

Samotný Den otevřených dveří ZČU začne 1. února v 9 hodin na všech devíti fakultách, z nichž každá má připraven svůj vlastní program. Jeho náplní budou přednášky o možnostech studia stejně jako prohlídky učeben, poslucháren či laboratoří, kde si uchazeči prohlédnou vybavení a seznámí se s tématy z oblasti vědy a výzkumu.

V areálu kampusu na Borech otevřou dveře Fakulta ekonomická, Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní a Fakulta aplikovaných věd. Připojí se rovněž Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, která svůj vlastní den otevřených dveří už s ohledem na talentové zkoušky do bakalářského studia měla v listopadu, ale návštěvníky pozve k prohlídce výstavy semestrálních a klauzurních prací studentek a studentů napříč všemi dvaadvaceti ateliéry. V budovách v centru Plzně přivítají uchazeče a uchazečky Fakulta pedagogická, Fakulta filozofická, Fakulta zdravotnických studií a Fakulta právnická.

ADK

Reklama

Fakulta ekonomická a Fakulta pedagogická působí také v pobočce ZČU v Hradební ulici 22 v Chebu, kde se bude Den otevřených dveří konat ve čtvrtek 2. února. Součástí Dne otevřených dveří ZČU ale budou i další univerzitní součásti, jako například kancelář International Office, zodpovědná za mezinárodní aktivity ZČU, která pozve do nových prostor v budově Fakulty strojní například na prezentaci zahraničních stáží a informace o možnostech výjezdů v rámci studia.

Odkazy na podrobné programy Dne otevřených dveří na všech fakultách jsou k nalezení na webu dod.zcu.cz v záložce Poznejte fakulty.

zcu plakát

Jedinečnou sekcí webu je také série videí Studenti a studentky o studiu. ZČU v nich nechává současné studující, aby svým nástupcům představili univerzitu vlastními slovy. Proč si vybrali právě obor, který si vybrali? Jak těžké byly přijímačky, jaké je samotné studium, co je na něm baví? K medailonkům přibydou obdobná videa také s absolventkami a absolventy, kteří hovoří o svém uplatnění.

Na průběžně aktualizovaném webu najdou zájemci nabídku studijních programů, kterých ZČU aktuálně nabízí přes tři stovky, prohlédnout či stáhnout si lze také aktuální brožuru s výčtem všech programů, důležitými termíny a kontakty.

Nezbytnou součástí webu je odkaz Podejte přihlášku, díky němuž se uchazeči dozvědí, jak postupovat v přijímacím řízení.

Záložka Zamilujte si Plzeň se věnuje krajské metropoli a představuje Plzeň jako univerzitní město se slavnou průmyslovou tradicí, bohatým kulturním životem, přírodou, poskytující ideální podmínky pro sport a relaxaci, a s množstvím atraktivních pracovních příležitostí během studia i po něm.

Zdroj zprávy: Západočeská univerzita v Plzni

ZCU