Západočeská univerzita zve na Den otevřených dveří. Uskuteční se online i prezenčně

zču

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) zve opět po roce všechny zájemce o vysokoškolské studium na Den otevřených dveří. Ten letošní se uskuteční ve středu 26. ledna od 9 hodin, a to hybridní formou – zčásti online, zčásti s možností návštěvy fakultních budov.

V závislosti na aktuální epidemické situaci se vše může ještě změnit, a tak ZČU doporučuje sledovat speciální web Dne otevřených dveří dod.zcu.cz, který návštěvníky dovede k online programům fakult a zároveň se stane dějištěm celouniverzitního živého přenosu v 18 hodin.

zču den otevřených dveří

Program Dne otevřených dveří rozdělený po fakultách naleznou zájemci na webu v záložce Poznejte fakulty, která jim poslouží jako rozcestník.

Den otevřených dveří ZČU začne pro všechny fakulty shodně v 9 hodin, každá z nich má pak připraven svůj vlastní harmonogram. Fakulta pedagogická, Fakulta filozofická, Fakulta právnická a Fakulta aplikovaných věd se rozhodly zůstat po celý den online, nicméně uchazeči o informace nepřijdou. Fakulty jim představí nabídku studia na dálku a jednotlivé katedry, v chatovacích místnostech dají prostor dotazům budoucích studentů, seznámí je s prostředím, které na ně čeká. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara měla svůj den otevřených dveří pro uchazeče o bakalářské studium už v říjnu, nicméně studium přiblíží i nyní – v odpoledním online setkání s proděkanem pro studijní a pedagogické záležitosti.

Ostatní fakulty – elektrotechnická, strojní, ekonomická a zdravotnických studií – chystají hybridní formu Dne otevřených dveří, a od 9 hodin zvou jak k návštěvě budov, tak k online setkáním v chatovacích místnostech, jež mohou využívat například ti, kteří se do Plzně nedostanou osobně. Fakulta ekonomická navíc uchazeče osloví také v pátek 28. ledna v Chebu. Od 10 do 11 hodin poskytne potřebné informace o studiu online i na své tamní pobočce v Hradební ulici 22.

Kromě fakult se ale v sekci Poznejte fakulty představují také další součásti, jejichž nabídka může uchazeče o studium oslovit, například Informační a poradenské centrum, International Office, Centrum výměny mládeže Tandem, Univerzitní knihovna, Ústav jazykové přípravy nebo IoT laboratoř.

Druhou částí celého dne, která představí Západočeskou univerzitu jako celek, bude živý přenos, v němž vystoupí zástupci fakult i hosté. Potrvá hodinu a půl a zahájí ho v 18 hodin rozhovor s rektorem Miroslavem Holečkem. Program bude možné sledovat na webu, sociálních sítích i na YouTube a stejně jako vloni bude na webu k vidění i po odvysílání. Díky tomu se nejdůležitější a nejpraktičtější informace nejen o univerzitě, ale také o Plzni dostanou i k těm, kteří přenos nestihnou.

Jedinečnou sekci webu Dne otevřených dveří tvoří série videí nazvaných Studenti o studiu. ZČU v nich nechává současné studenty, aby svým nástupcům představili univerzitu vlastními slovy. Proč si vybrali právě obor, který si vybrali? Jak těžké byly přijímačky, jaké je samotné studium, co je na něm baví a najdou jako absolventi uplatnění?

Na průběžně aktualizovaném webu je dále nabídka studijních programů všech devíti fakult ZČU. Jeho návštěvníci mohou z 275 programů vybrat ten, který bude nejvíce splňovat jejich představy, podle fakulty, zaměření, typu a formy studia. Prohlédnout či stáhnout si mohou také aktuální brožuru s výčtem všech studijních programů, důležitými termíny a kontakty.

Nezbytnou součástí webu je samozřejmě také odkaz Podejte přihlášku, díky němuž se uchazeči dozvědí, jaké přijímací obory jsou aktuálně otevřené, a jak postupovat v přijímacím řízení. Záložka Sledujte nás zase veřejnost nasměruje na sociální sítě Západočeské univerzity i na elektronický archiv univerzitního časopisu „Z“.

Zvláštní část Zamilujte si Plzeň se pak věnuje krajské metropoli. Západočeská univerzita chce totiž přesvědčit mladé, že právě Plzeň je pro ně to pravé – univerzitní město se slavnou průmyslovou tradicí, bohatým kulturním životem, přírodou, poskytující ideální podmínky pro sport a relaxaci, a s množstvím atraktivních pracovních příležitostí během studia i po něm. Uchazeči se dozví, že ZČU se nachází jak kampusu na Borských polích na okraji města, tak v historickém centru. Totéž platí i pro koleje, které v deseti budovách poskytují ubytování více než 2 500 studentům. Všude se přitom dá pohodlně cestovat městskou hromadnou dopravou.

UPOZORNĚNÍ: Návštěvníky Dne otevřených dveří, kteří se na ZČU vydají osobně, upozorňujeme, že na základě mimořádného opatření vlády z 29. 12. 2021 bude u vstupu do budov nutné předložit certifikát o provedeném očkování nebo prodělané nemoci covid-19. Mladší 18 let se pak mohou prokázat i platným negativním PCR testem. Za dodržení všech protiepidemických opatření děkujeme.

Zdroj zprávy: Západočeská univerzita v Plzni
ZCU