Značné zvýšení efektivnosti díky poznatkům o obrábění

Digitální řešení od společnosti Sandvik Coromant poskytuje sledování využití zařízení pro zvýšení produktivity obráběcích pracovišť.

Díky využití digitálních řešení pro monitorování využití zařízení jsou dílny mnohem efektivnější a ziskovější, než by bylo jinak možné, a proto společnost Sandvik Coromant zavedla CoroPlus® MachiningInsights. Více než monitorovací systém řešení shromažďuje data, upozorňuje na problémy a poskytuje informace potřebné pro přijetí opatření. Je to snadno dosažitelný krok pro výrobce, kteří usilují o snížení odpadu ve výrobě a hladký přechod na digitální způsob práce.

Sandvik měření efektivita

Vstup obsluhy přes ovládací panel v blízkosti stroje (obrázek vlevo) a Vstupenky a úkoly pro sledování a optimalizaci (obrázek vpravo).

Sandvik Coromant se snaží identifikovat, kde je možné provést zlepšení, a toto digitální řešení bylo vyvinuto s vědomím, že stroj, který stojí nečinně, nevydělává peníze. Pro mnoho výrobců a dílny může být hlavní výzvou vědět, kdy se stroj zastavil – a identifikovat základní důvod zastavení – a digitální řešení vytvářejí nové možnosti, jak tento problém překonat. Nahrazení tradičních způsobů ručního sledování, manuální agregace dat a manuálních časových studií, sběr dat přímo z připojeného obráběcího stroje a obsluhy umožňuje vizualizovat úroveň využití stroje a dokonce i nástroje a vytvářet vylepšení v rámci systému. továrna.

Výrobci jsou schopni díky tomuto digitálnímu řešení dosáhnout výrazného zvýšení efektivity díky schopnosti analyzovat využití zařízení a optimalizovat výrobní procesy. Samotná analýza je usnadněna digitálním připojením a přidáním schopnosti operátora vstupovat do systému, Sandvik Coromant zajistil, že jsou zde také příležitosti pro větší spolupráci a větší efektivitu kombinací dat od operátora s daty ze stroje.

Transparentnost je zajištěna vizualizací prováděnou on-line, a tedy přístupná webovým prohlížečem. To znamená, že není třeba, aby komplikovaný IT projekt fungoval a existuje rychlý a jednoduchý způsob, jak začlenit digitální výrobní inteligenci do výrobního závodu, aby se zlepšily.

Sandvik Coromant představuje digitální řešení CoroPlus® MachiningInsights pro vizualizaci efektivity dílen, dostupné od Q2 2019.

Zdroj zprávy je tady.