ABB identifikuje nové perspektivy pro robotiku a umělou inteligenci v roce 2024

ABB robot

Marc Segura, vedoucí divize robotiky ve společnosti ABB, nastiňuje tři klíčové hnací síly pro řešení robotické umělé inteligence v roce 2024. Mezitím ABB pokračuje v expanzi do nových segmentů, kde se robotická automatizace dříve používala jen zřídka.

ABB Sevensense

„V nadcházejícím roce se budeme více zaměřovat na klíčovou roli AI,“ zdůrazňuje Marc Segura. „Od mobilních robotů a cobotů přes nové robotické aplikace v jiných segmentech až po vytváření nových typů školení a příležitostí dalšího vzdělávání – tyto trendy AI nově definují budoucnost průmyslové robotiky.“

1 – AI poskytne větší autonomii v robotických aplikacích
Urychlení pokroku v AI znamená redefinici možností průmyslové robotiky. Umělá inteligence nejen zlepšuje schopnost robotů uchopit, zvedat a umisťovat předměty, ale také jim umožňuje mapovat a procházet dynamická prostředí. Pomocí umělé inteligence mohou mobilní roboti, coboti a další robotická řešení dosáhnout nejvyšší úrovně rychlosti, přesnosti a užitečného zatížení, což jim umožňuje převzít více úkolů v prostředích, jako jsou flexibilní továrny, sklady, logistická centra a laboratoře.

„Mobilní roboty poháněné umělou inteligencí mohou transformovat segmenty, jako je výroba, logistika a laboratoře,“ dodává Segura. „Například roboty vybavené novou technologií Visual SLAM (Visual Simultaneous Localization and Mapping) od ABB mají pokročilé možnosti mapování a navigace. To umožňuje větší autonomii a snižuje infrastrukturu, kterou předchozí generace robotů bez řidiče vyžadovaly. To zase připravuje cestu pro přechod od lineárních výrobních linek k dynamickým sítím. To může dosáhnout významného zvýšení efektivity a osvobodit lidské pracovníky od monotónní, špinavé a nebezpečné práce, aby se mohli soustředit na více naplňující činnosti.“

abb amr

AMR od ABB s navigační technologií Visual SLAM

2 – AI otevírá nové oblasti pro použití robotů
Potenciál robotiky podporované umělou inteligencí daleko přesahuje výrobní sektor. Očekává se, že do roku 2024 tyto technologie umožní výraznou efektivitu v dynamičtějších sektorech, jako je zdravotnictví, biologické vědy a maloobchod. Dalším příkladem je stavebnictví. Zde může robotika podporovaná umělou inteligencí významně přispět ke zvýšení produktivity, zlepšení bezpečnosti a zavádění udržitelných postupů a zároveň podporovat růst.

„Stavebnictví je dobrým příkladem odvětví, kde se roboti s umělou inteligencí ukáží jako transformační. „Mohou poskytnout skutečnou hodnotu tím, že pomohou vyřešit mnoho problémů, kterým dnešní průmysl čelí, včetně nedostatku dovedností, bezpečnostních rizik a stagnující produktivity,“ vysvětluje Marc Segura. „Možnosti založené na umělé inteligenci, jako je lepší detekce a rozhodování, stejně jako pokroky v kolaborativní robotice, umožňují, aby byly roboty bezpečně používány vedle lidí. Díky těmto pokrokům mohou roboti přesněji a rychleji dokončit základní úkoly, jako je zdění, montáž modulů a 3D tisk. Zároveň přispívají k udržitelnosti snižováním emisí, například tím, že umožňují míchat beton na místě a omezují přepravu materiálu na dlouhé vzdálenosti prostřednictvím montáže na místě.“

Robotický systém 3D Quality Control (3DQI) od ABB

Robotický systém 3D Quality Control (3DQI) od ABB detekuje vady součástek, které jsou menší než polovina šířky lidského vlasu.

3 – AI vytvoří nové příležitosti pro učení a práci s roboty
Pokroky v oblasti umělé inteligence a robotiky mají velký význam pro školení a další vzdělávání. Protože pomáhají zacelit mezeru v dovednostech v automatizaci a dělají roboty dostupnější pro lidi a společnosti. Vzhledem k tomu, že AI zjednodušuje programování pomocí průběžných technik a přirozeného jazyka, může se školení zaměřit na to, jak mohou roboti účinněji pomáhat lidem, než jen učit programovací dovednosti. Tato změna zpřístupňuje roboty větší cílové skupině, což otevírá nové možnosti zaměstnání a pomáhá čelit nedostatku pracovních sil a kvalifikované pracovní síly.

„Nedostatek pracovníků s dovednostmi potřebnými k programování a obsluze robotů je již dlouho překážkou robotické automatizace, zejména v malých a středních výrobních společnostech,“ řekl Marc Segura. „To se bude stále více měnit, protože pokroky v generativní umělé inteligenci snižují bariéry automatizace a zaměření školení se posouvá nad rámec programování. Vývoj podporovaný umělou inteligencí v oblasti programování přirozeného jazyka, který umožňuje ovládání robotů pomocí verbálních instrukcí, poskytne novou dynamiku v interakci člověk-robot.“

ABB program

Programování přirozeného jazyka

ABB Robotics – 50 let inovací
Vývoj robotických řešení s umělou inteligencí představuje nejnovější kapitolu v 50leté historii ABB jako inovativní robotické společnosti, která začala v roce 1974 představením prvního plně elektrického komerčního průmyslového robota IRB 6. O padesát let později je ABB průkopníkem nových způsobů, jak pomoci zákazníkům zvýšit produktivitu, efektivitu a udržitelnost prostřednictvím robotické automatizace. V roce 2024 slaví ABB 50 let inovací v robotice. Nejnovější zprávy a aktualizace jsou k dispozici na LinkedIn,

ABB 50 let

ABB Robotics and Factory Automation je jedním z předních světových poskytovatelů robotiky a automatizace strojů a je jedinou společností s komplexní a integrovanou řadou robotů, autonomních mobilních robotů a technologií automatizace strojů, vyvinutých a koordinovaných pomocí našeho softwaru s přidanou hodnotou. Pomáháme společnostem všech velikostí a odvětví – od automobilového průmyslu přes elektronický průmysl až po logistiku – stát se robustnějšími, flexibilnějšími a efektivnějšími. Robotika a automatizace továren ABB podporuje zákazníky na cestě k propojené a kolaborativní továrně budoucnosti. Divize zaměstnává přibližně 11 000 lidí na více než 100 místech v přibližně 53 zemích. www.abb.de/robotics

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male