Aero podepsalo smlouvu na generální opravu a modernizaci letounů L-39 Albatros bulharských vzdušných sil

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Společnost Aero uzavřela kontrakt na generální opravu letounů L-39 Albatros s ministerstvem obrany Bulharska. Součástí smlouvy je i částečná modernizace strojů. Kontrakt vychází z rámcové smlouvy, která byla uzavřena v listopadu 2022 a je platná po dobu čtyř let.

aero l-39

„Těší mě pokračování úspěšné kooperace s bulharskými vzdušnými silami. Systematicky pracujeme na upevňování a rozvíjení vztahů se současnými uživateli našich letadel. Bulharsko se připojilo k zákazníkům, se kterými Aero dlouhodobě spolupracuje. Nyní navazujeme již druhým kontraktem na opravy bulharských letounů L-39ZA,“ uvádí Filip Kulštrunk, viceprezident pro obchod Aero Vodochody.

Podle smlouvy Aero provede generální opravu dvou strojů L-39ZA, včetně dvou motorů. Na zakázce bude spolupracovat i strategický partner LOM Praha, který opraví motory AI-25TL. Rozsáhlé práce na generální opravě a dílčí modernizaci Aero zahájí v lednu 2024, kdy budou letouny do vodochodské továrny dopraveny. Plánuje se, že letouny zpět do Bulharska poletí po vlastní ose. Na objednávce se budou podílet i další dodavatelé z České republiky, kteří spolupracují s Aero. Tato zakázka vychází z rámcové smlouvy, kterou uzavřelo Aero s ministerstvem obrany Bulharska letos v lednu. První dvě letadla určené ke generální opravě a modernizaci byly do Aero převezeny již v lednu 2023, nyní následují další dva stroje L-39ZA.

AERO Vodochody AEROSPACE l-39

Součástí kontraktu je i částečná modernizace, kdy bude nahrazena především původní ruská avionika za západní a dojde tak k modernizaci navigace, komunikace, identifikace a záznamových zařízení. Samotná generální oprava zajistí obnovení meziopravní doby letounů na 7,5 roku nebo 1 500 letových hodin.

Aero vyrobilo na 2 900 letounů L-39 Albatros, z nichž stovky stále létají po celém světě. Albatrosy jsou historicky nejúspěšnějšími cvičnými proudovými letouny. Mnoho zemí je ale využívá i pro další mise, například průzkumné mise či ochranu hranic. Letouny L39 Albatros by měly být do budoucna nahrazeny novou platformou L-39NG, která kombinuje moderní avionické systémy, mimořádně účinný proudový motor a vynikající letové vlastnosti. Platforma L-39NG umožňuje západní i východní konfiguraci a splňuje podmínky plnohodnotného, moderního, komplexního a nákladově efektivního vojenského výcviku vzdušných sil. Kromě tréninku pilotů je vhodná také pro lehké bojové a průzkumné mise. která kromě cvičné verze umožňuje i lehkou bojovou a průzkumnou variantu.

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. se zaměřuje na vývoj, výrobu, údržbu a modernizace civilních a vojenských letadel a je největším leteckým výrobcem v České republice a jedním z nejstarších leteckých výrobců na světě. V oblasti vlastních letounů je Aero stálým partnerem řady armádních letectev a má silnou pozici na trhu s vojenskými cvičnými a lehkými bitevními letouny. Díky 11 tisícům letounů, které vyrobilo za sto let své existence, stovkám stále používaných letounů L-39 Albatros sloužících u desítek vojenských provozovatelů i v řadě demo týmů, a zejména díky svému novému letounu L-39NG se Aero profiluje jako lídr na světovém trhu s proudovými cvičnými letadly. V oblasti civilního letectví Aero spolupracuje s největšími leteckými výrobci na široké škále projektů a je partnerem v několika risk-sharingových programech, kde je zodpovědné nejen za výrobu a montáž leteckých celků, ale také za jejich vývoj.

Zdroj zprávy: AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.