Autonomní technologie od Škoda Group jako řešení ke snižování nákladů

Provozovatelé veřejné dopravy zůstávají stále větší výzvě – výraznému růstu cen energií as tím související potřeby optimalizovat svůj provoz. Každá koruna vynaložená na neefektivní provoz znamená méně zdrojů na zlepšování služeb a rozšiřování dopravní sítě. Dopravci se týkají rostoucích nákladů na poškození v důsledku opravy vozidel, k jejichž poškození dochází v důsledku opravy vozidel. Čím dál větší důraz je kladený i na zajištění bezpečnosti, a to jak uvnitř vozidel, tak v jejich okolí. Škoda Group přichází s řešeními, integrační mají dopravní podniky možnost posunout své služby na novou úroveň. Jedná se například o automatické vedení vlaku či antikolizní systém. Své digitální systémy skupina představila v rámci tiskové konference na veletrhu Trako 2023 v polském Gdaňsku.

ŠKODA GROUP antikolizní systém

Provozovatelé vlaků řeší, jak optimalizovat spotřebu energie v rámci rozsáhlé železniční sítě. Systém ATO od Škoda Group automaticky vede vlak. Jeho úkolem je automatizovat úkoly strojvedoucího a plánovat cestu s ohledem na jízdní řád a úsporu energie. Systém dovede reagovat na aktuální situaci na trase a tím minimalizovat energetické ztráty. Přítomnost strojvedoucího je pak vyžadována kvůli řešení mimořádných a nepředvídatelných událostí.

škoda group tampere

„Chytrá digitální řešení jsou obrovským přínosem pro dopravní podniky a pasažéry. Využití inteligentních technologií dovedlo snížit spotřebu o 15 %, což znamená až optimalizaci finančních nákladů. Vlaky díky systému ATO také lépe dodržují jízdní řády, což vede k celkovému zvýšení kvality poskytovaných služeb. Doprava se navíc stává šetrnější k životnímu prostředí, bezpečnější a plynulejší v každodenním provozu,“ říká Jiří Liberda, President Business Unit Digital ve Škoda Group.

škoda tampere

Snižování nákladů na železnici i ve městech
Městské dopravní podniky se naproti tomu potýkají s vysokými náklady na opravu poškozených vozidel po kolizích. K těm nejen v rámci provozu, ale i v depech. Snížit dopady kolizí je úkolem antikolizního systému (ACS). Škoda Group využívá kombinaci technologií LiDAR, kamery a přesné lokalizace pomocí HD map a odometrie. Tatoa umožňuje systém vytvořit virtuální tunel, ve kterém dokáže detekovat překážky, poskytovat včasné varování a také nově brzdit. Zavedení systému CS do svých vozidel mohou provozovatelé snížit výdaje spojené právě s řešením následků nehod a snížení počtu vážných zranění.

autonomní MHD škoda group

Škoda Group nepřichází pouze s průlomovými řešeními, ale i s vizí, v autonomních technologiích hrají ve veřejné dopravě klíčovou roli. Nejnovější projekt skupiny vychází ze stávajících digitálních systémů a propojuje je do komplexního ekosystému chytrého depa. Rovnice je jednoduchá – vyšší efektivita plus vyšší bezpečnost rovná se úspora nákladů, spokojenější pasažér a čistší životní prostředí.

autonomní MHD škoda group

Zdroj zprávy: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Škoda Transportation