Bosch Rexroth ukazuje trendy v automatizaci 2023

rexroth selector

V průmyslové automatizaci roste ochota být otevřenější – jak technologicky, tak ve spolupráci mezi různými zúčastněnými stranami. Bosch Rexroth ukazuje, jak to funguje v praxi, proč se stupeň automatizace stále zvyšuje a že odolnost dodavatelských řetězců, udržitelnost a energetická účinnost budou určovat odvětví v roce 2023.

„V roce 2023 se v automatizačním průmyslu prosadí trend se stále více poskytovateli, pro který byl v posledních třech letech nastaven kurz: otevřenost. Všimli jsme si, že někteří poskytovatelé automatizace následují náš přístup, zavedený v roce 2019 s ctrlX AUTOMATION, aby otevřeně navrhovali své hardwarové a softwarové systémy, nebo se dokonce účastní naší automatizační sady v podobě partnerského světa ctrlX World,“ vysvětluje Steffen Winkler. , Sales Manager Business Unit Automation & Electrification Solutions ve společnosti Bosch Rexroth, a pokračuje: „Budoucnost nespočívá v monolitických strukturách, ale v digitálních ekosystémech, které umožňují nové formy sítí a spolupráce, stejně jako vyšší stupeň automatizace a jednodušší pracovní procesy.”

winkler rexroth
Steffen Winkler, vedoucí obchodní jednotky pro automatizaci a elektrifikační řešení, Bosch Rexroth AG (zdroj obrázku: Bosch Rexroth AG)

Stupeň digitalizace a automatizace se zvyšuje
Bosch Rexroth předpovídá pro rok 2023 výrazně vyšší stupeň automatizace – poháněný mimo jiné trvale požadovaným zvyšováním produktivity a s tím spojeným konkurenčním tlakem při současném nedostatku kvalifikovaných pracovníků.

„Nedostatek zaměstnanců má nadále významný dopad na průmysl. Koronavirová pandemie si přitom vybírá svou daň a se zvýšenými hygienickými předpisy klade velmi vysoké nároky na výrobní procesy. V souladu s tím vidíme trend, že automatizace se používá ještě více,“ říká Steffen Winkler.

Navíc obecně vzrůstá potřeba automatizace v některých slibných odvětvích s produkty, které jsou velmi žádané, například v elektromobilitě a výrobě baterií, v automatizaci skladů a v polovodičovém a elektronickém průmyslu. Kromě toho vznikají zcela nové obory pro automatizaci, například v segmentech chytrého zemědělství nebo (částečně) automatizované přípravě porcí jídel.

Větší udržitelnost a odolnější dodavatelské řetězce
Další významný trend bude určovat automatizaci v roce 2023: udržitelnost a ochrana klimatu. Současná energetická krize v Evropě tento vývoj urychluje. Udržitelná výroba bere v úvahu faktory, jako jsou nulové emise a účinnost zdrojů, a musí být také hospodárná. To také ovlivňuje výběrová kritéria pro automatizační řešení a v některých případech je zcela nově definuje. Do automatizačních komponent je integrováno stále více funkcí pro úsporu energie – například režim chytré energie v servopohonu. To mimo jiné zajišťuje, že energie je v systému inteligentně udržována a pokud je to možné, je zabráněno špičkovému zatížení. Rozsáhlé nástroje a modely pro simulaci energie a výkonu umožňují navrhovat systémy energeticky optimálním způsobem.

„Novým trendem z hlediska udržitelnosti je opětovné použití cenných automatizačních komponent. Například profesionální renovace dává použitému servomotoru standard kvality nového produktu, včetně záruky, za atraktivnější cenu. Ve srovnání s „repasovanými“ chytrými telefony jsou poskytovatelé automatizace, jako je Bosch Rexroth, také schopni šetřit suroviny ještě inteligentněji, snížit celkové náklady na procesy recyklace a převzít ekologickou odpovědnost,“ vysvětluje Steffen Winkler.

„V neposlední řadě se poskytovatelé a uživatelé automatizace letos zajímají o odolnost svých dodavatelských řetězců. Narušení globálního dodavatelského řetězce patří mezi největší výzvy, kterým dnešní průmysl čelí. Mnoho společností proto strategicky přehodnocuje své strategie nákupu, vývoje a výroby. Přesouvají se (opět) k zapojení sekundárních dodavatelů nebo zřízení paralelní výroby alespoň na dvou místech. S těmito a dalšími opatřeními lze dosáhnout větší stability, bezpečnosti plánování a v konečném důsledku větší udržitelnosti,“ předpovídá Steffen Winkler.

Zdroj zprávy: Bosch Rexroth
rexroth bosch