Bosch: Široké portfolio zajišťuje vysoký obrat

Bosch

Skupina Bosch dokázala udržet v roce 2019 vysokou úroveň obratu z předchozího roku a to i přes hospodářský pokles v automobilovém průmyslu. Podle předběžných výsledků , společnost působící v oblasti technologií a služeb dosáhla v roce 2019 obratu 77,9 miliard eur.

bosch

Tržby tedy odpovídají hodnotě předchozího roku. Po úpravě o vlivy směnných kurzů ale tržby klesly o 1,1 procenta. Volkmar Denner, CEO společnosti Robert Bosch GmbH, při příležitosti zveřejnění předběžných obchodních výsledků uvedl: „Slabá ekonomika a prudký pokles automobilové výroby zanechaly své stopy i na společnosti Bosch.

Vzhledem k současným výzvám má široká diverzifikace společnosti stabilizační účinek, který pomáhá jak rozšiřovat stávající, tak i rozvíjet podnikání nové. Navzdory náročné ekonomické situaci pokračujeme v investování do důležitých oblastí růstu. “ Jen v tomto roce plánuje Bosch utratit více než miliardu eur na elektrifikovanou, automatizovanou a propojenou mobilitu budoucnosti. „Jako lídr v oblasti inovací spoluutváříme přechod na alternativní mobilitu a využíváme příležitosti, které přináší” uvedl Denner.

bosch

Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) ve fiskálním roce 2019 činil přibližně 3 miliardy eur EBIT zisk je tak předběžně necelá 4 procenta. Výsledek byl ovlivněn poklesem automobilové výroby, zejména na klíčových čínských a indických trzích, dalším snížením podílu vznětových motorů v automobilech, vysokými náklady na restrukturalizaci (zejména v segmentu mobility) a zvýšením přímých investic do budoucích důležitých projektů. „Tento rok zůstává pro mnohé společnosti náročný, zejména v automobilovém průmyslu – a tedy i pro společnost Bosch,“ uvedl prof. Stefan Asenkerschbaumer, finanční ředitel a místopředseda představenstva společnosti Bosch. “Nicméně v odvětvích a regionech, které jsou pro nás důležité, chceme v roce 2020 znovu růst více než trhy,” dodal a varoval, že Bosch bude muset nadále důsledně pracovat na své ziskovosti a upravovat své výrobní kapacity.

Mobilita budoucnosti: Výzvy změn
Bosch má jasnou představu o budoucnosti mobility a jak uspět při přechodu k alternativám. „Zítřejší mobilita bude nejen elektrifikovaná a automatizovaná, ale také propojená a personalizovaná,“ řekl Denner a dodal, že díky svému rozmanitému portfoliu je Bosch lépe připraven na různé scénáře a vývoj než téměř každá jiná společnost. Varoval však, že cesta k budoucí mobilitě představuje pro automobilový průmysl řadu velkých výzev. Zaprvé, iracionální argumenty o automobilech zabránily faktickému diferencovanému pohledu na silniční provoz. Za druhé, průmysl potřebuje více času na zvládnutí přechodu. Jak Denner zdůraznil: “Zejména co se týče pracovních míst, nemůže být tak zásadní proces jako je přechod na elektromobilitu proveden přes noc.” Zatřetí, ekonomická situace zvýšila potřebu strukturálních změn v průmyslu. Společnost Bosch očekává, že celosvětová výroba automobilů v roce 2020 třetí rok v řadě klesne. V letošním roce společnost předpovídá další pokles o 2,6 procenta na přibližně 89 milionů vozidel celosvětově – téměř o 10 milionů méně než v roce 2017. Bosch očekává, že tato úroveň zůstane v příštích několika letech konstantní a do roku 2025 nepředpokládá žádné zvýšení celosvětové výroby automobilů.

Společnost má v úmyslu přizpůsobit své nákladové struktury a personální kapacity dramatickým změnám a nadměrné kapacitě v průmyslu sociálně přijatelným způsobem. Denner: “Již jsme dosáhli dohody o tomto tématu se svými sociálními partnery ve velkých závodech jako je Bamberg, Schwieberdingen a Stuttgart-Feuerbach.” Cílem je diferencovaný přístup, který v závodech zachová individuální příležitosti k růstu a udrží co nejvíce spolupracovníků a jejich dovednosti.

bosch

Mobilita budoucnosti: Obchodní příležitosti pro společnost Bosch
„Přechod k alternativní mobilitě neznamená konec mobility – a rozhodně ne konec automobilu,“ řekl Denner a dodal, že Bosch je stále v dobré pozici ve svém úsilí stát se předním poskytovatelem řešení mobility. Pokračoval: „Zásadní otřesy v automobilovém průmyslu znamenají pro Bosch velké příležitosti.“ To zahrnuje rostoucí poptávku po mobilitě v budoucnosti. Podle Mezinárodního dopravního fóra (ITF) se osobní mobilita v letech 2015 až 2030 celosvětově zvýší o téměř 50 procent. “V dohledné budoucnosti zůstane automobil první volbou v dopravě – a má vynikající vyhlídky na to, aby se stal ještě bezpečnějším, pohodlnějším a ekologičtějším způsobem dopravy,” řekl Denner. Nové technologie, jako je Internet věcí (IoT), Umělá inteligence (AI), a Palivový článek také dále posílí přechod na alternativní mobilitu. Jako lídr v oblasti inovací bude Bosch těžit z včasného vstupu do těchto oblastí rozvoje. Navíc noví výrobci automobilů na trhu s elektromobilitou vyžadují stále více kompletní řešení než jednotlivé komponenty. Pokračoval: “Pro nás jako poskytovatele komplexních služeb znamená více systémového obchodu prodejní potenciál v řádu miliard.” V budoucnu bude Bosch také těžit z trendu k další elektronice a software: Společnost odhaduje, že trh softwarově náročných elektronických systémů poroste od současnosti do roku 2030 o 20% ročně. Bosch investuje přibližně 3,7 miliardy eur ročně do vývoje softwaru a v současné době zaměstnává 30 000 softwarových inženýrů.

bosch

Zvyšování kvalifikace pracovníků: Program školení umělé inteligence (AI) pro 20 000 pracovníků
Pro Dennera je kvalifikovaná pracovní síla strategickým faktorem úspěchu pro zvládnutí současných i budoucích výzev. „Bosch se považuje za Learning Company, ve které je učení integrováno do každodenní práce,“ uvedl. Kromě pravidelných investic do zvyšování kvalifikace pracovních sil společnost Bosch zavádí nový vzdělávací program umělé inteligence (AI) pro téměř 20 000 zaměstnanců. Zahrnuje formáty školení na třech různých úrovních pro manažery, inženýry a vývojáře umělé inteligence (AI) a obsahuje pokyny pro odpovědné používání umělé inteligence (AI).

bosch

Rozvoj podnikání: přibližně 3 miliardy eur pro růstové oblasti
Společnost Bosch hodlá rozšířit své stávající podnikání a otevřít nové oblasti podnikání. “Chceme toho dosáhnout významnými investicemi do budoucích technologií,” řekl Denner. „V období od roku 2013 do roku 2020 Bosch investuje celkem 3 miliardy eur do nových oblastí růstu.“ Letos společnost Bosch investuje 500 milionů eur jen do elektromobility, včetně palivových článků. Investuje více než 600 milionů eur do automatizované jízdy a dalších 100 milionů eur do propojených řešení mobility. Kromě toho od roku 2015 společnost Bosch investovala 600 milionů eur do rozšíření svých činností souvisejících s Internetem věcí. Patří mezi ně nový Kampus Bosch IoT v Berlíně a rozšíření aktivit společnosti v oblasti propojeného průmyslu .

Využití konkurenčních výhod: vedoucí postavení v technologii a neutralita
Přechodem na nové technologie zajišťuje Bosch důležitý prodejní potenciál na trzích v hodnotě miliard. Například předtím, než se bezpečná automatizovaná jízda stane realitou, je kromě kamery a radaru zapotřebí třetí princip senzoru. Proto společnost Bosch doplňuje portfolio svých senzorů a zahajuje výrobu lidar senzorů s dlouhým dosahem. Jak vysvětlil Denner, „Ty vyplní mezeru mezi senzory a umožní automatizovanou jízdu.“ Laserové zařízení pro měření vzdálenosti dokáže spolehlivě detekovat i nekovové předměty ve velké vzdálenosti, jako jsou např. kameny na silnici. To znamená, že je možné včas zahájit jízdní manévry jako je brzdění nebo vyhýbání.

Bosch také posouvá vpřed komercializaci pohonu s palivovými články: vyvíjí hlavní součást pohonné jednotky, zásobník, společně s firmou Powercell a plánuje jej uvést do provozu v roce 2022. Společnost také nadále investuje do vysoce efektivních spalovacích motorů. Podle průzkumu trhu firmy Bosch budou dvě ze tří nově registrovaných vozidel v roce 2030 stále provozována na naftu nebo benzín, s hybridem nebo bez něj. Pokračoval: „Cesta k mobilitě bez emisí musí být technologicky neutrální. To je jediný způsob, jak mobilitu zpřístupnit široké veřejnosti.“ Řešením je mix pohonných jednotek vysoce účinných spalovacích motorů a nejmodernějších elektrických motorů. Kromě toho se Denner zasazuje o používání obnovitelných syntetických paliv: „Starší vozidla, která jsou již v provozu, budou muset také hrát svou roli při snižování emisí CO2. Obnovitelná syntetická paliva mohou zajistit uhlíkově neutrální spalovací proces.“ Za tímto účelem vyzývá Denner politiky, aby vytvořili rámec pro technologicky neutrální a tedy i pro inovační prostředí. Je to nezbytný krok, pokud má být přechod na alternativní mobilitu úspěšný, a pro zachování stávajících a vytváření nových pracovních míst, uvedl Denner.

bosch

Kromě mobility budoucnosti: Vývoj nových technologií
Bosch chce kromě mobility budoucnosti vyvíjet také nové technologie a podporovat opatření v oblasti ochrany klimatu. Tím chce společnost udržovat rovnováhu mezi ekonomikou, životním prostředím a společenskou odpovědností firmy. Na cestě k tomu, aby se stal přední společností v oblasti internetu věcí, se Bosch spoléhá na umělou inteligenci (AI). “Chceme využít průmyslovou umělou inteligenci (AI) k tomu, aby naše výrobky fungovaly jako asistenti našich zákazníků – a doufáme, že to z nás učiní jednoho z globálních lídrů v této oblasti,” řekl Denner. Za tímto účelem Bosch investuje 100 milionů eur do Centra pro umělou inteligenci (AI) a to jen v Tübingenu. Společnost také rozvíjí vlastní iniciativy v oblasti ochrany klimatu: Koncem roku 2019 dosáhl Bosch uhlíkové neutrality pro všechny závody v Německu; do konce roku 2020 to samé bude platit pro všechny pobočky společnosti Bosch po celém světě. „Akce v oblasti ochrany klimatu a energetické účinnosti nabízejí společnosti Bosch další obchodní příležitosti,“ řekl Denner. Pouze v Německu bude do roku 2025 až 45 procent elektřiny pocházet z obnovitelných zdrojů (zdroj: BMWi). “Proto budeme v několika příštích letech investovat 100 milionů eur do růstu našeho podnikání v oblasti tepelných čerpadel .“

bosch

Obchodní vývoj v roce 2019 podle podnikatelských sektorů
Obchodní vývoj v roce 2019 byl u různých divizí společnosti Bosch velmi podobný. V Mobility Solutions, která generuje nejvyšší podíl obratu, růst předstihl celosvětovou automobilovou výrobu. Obrat ve výši 47 miliard eur dosáhl úrovně předchozího roku. V nominálním vyjádření to představuje snížení o 0,1 procenta nebo 1,5 procenta po úpravě o vlivy směnných kurzů. V obchodní oblasti Consumer Goods (Spotřební zboží) dosáhly tržby 17,8 miliard eur. To představuje snížení o 0,2 procenta nebo 0,6 procenta po úpravě o vlivy směnných kurzů. Divize BSH Hausgeräte (BSH domácí spotřebiče) a Bosch Power Tools se v silném konkurenčním prostředí držely dobře, přičemž divize Bosch Power Tools dosáhla nadprůměrných výsledků. Obchodní oblast Industrial Technology (Průmyslová technika) dosáhla obratu 7,4 miliard eur, tj. o 0,1 procenta více než v předchozím roce, a to i přes výrazný pokles objednávek ve strojírenství o více než 4 procenta. Po úpravě o vliv směnných kurzů obrat klesl o 1,2 procenta. Divize Energy and Building Technology (Energetika a technika budov) zaznamenala růst o 1,5 procenta a dosáhla obratu 5,6 miliard eur. To je nárůst o 0,8 procenta po úpravě o vlivy směnných kurzů.

bosch

Obchodní vývoj v roce 2019 podle regionu
V Evropě Bosch zaznamenal stabilní vývoj. S 41 miliardami eur byly tržby na stejné úrovni jako v předchozím roce. V Severní Americe tržby vzrostly o 5,3 procenta na 13 miliard eur. Po úpravě o vliv směnných kurzů obrat klesl o 0,5 procenta. V Jižní Americe tržby vzrostly na 1,4 miliardy eur. To představuje růst o 1,1 procenta nebo 5,3 procenta po úpravě o vlivy směnných kurzů. V regionu Asie a Pacifik byl vývoj obchodu celkově negativní. Tržby klesly o 3,1 procenta na 22,5 miliardy eur, což je pokles o 4,5 procenta po očištění o vlivy směnných kursů. Vývoje obratu byl ovlivněn především propadem na automobilových trzích v Číně a Indii. Japonsko a jihovýchodní Asie se naopak vyvíjely pozitivně.

Celosvětově cca 403 000 zaměstnanců
K 31. prosinci 2019 zaměstnávala skupina Bosch po celém světě zhruba 403 000 zaměstnanců. Počet zaměstnanců klesl o 6 800, tj. o 1,7 procenta, a to především v Číně a Německu.

bosch

Výhled do roku 2020: Posílení ziskovosti navzdory slabé světové ekonomice
Společnost Bosch očekává, že v roce 2020 vzroste světová ekonomika jen o 2,0 procenta. “Vzhledem k pokračující slabosti ekonomiky se globální růst dále zpomalí,” uvedl Asenkerschbaumer. Zejména významná klíčová odvětví, jako je výroba automobilů a strojních zařízení, budou klesat. Kromě toho obchodní spory mezi Spojenými státy a Čínou, stejně jako hrozící Brexit prognózu ještě zhoršují. Vzhledem k nadměrnými kapacitám v automobilovém průmyslu a změnám v mixu technologií pohonů Bosch nadále prověřuje své nákladové struktury. V případě potřeby budou personální úpravy provedeny sociálně přijatelným způsobem. Asenkerschbaumer pokračoval: “Očekáváme i pro Bosch velmi náročný rok, ve kterém budeme důsledně pracovat na naší ziskovosti.” Vysoká míra ziskovosti je nezbytná, pokud má být společnost Bosch schopna provádět významné počáteční investice do technologií budoucího významu a do transformace společnosti.

Zdroj zprávy a obrázků: BOSCH