Český dodavatel energií se spojil s ABB, aby projektem v kladenské teplárně prokázal hodnotu digitalizace

ABB Kladno

Software ABB Ability™ AssetInsight™ bude sledovat stav rotačních zařízení v Teplárně Kladno s cílem snížit náklady na údržbu, zvýšit dostupnost a zároveň vhodně reagovat na měnící se demografickou strukturu pracovních sil. Teplárna Kladno s.r.o., dceřiná společnost energetické společnosti Sev.en Group působící v České republice, patří k významným producentům tepelné a elektrické energie a dodává teplo a elektřinu kladenským domácnostem a průmyslovým společnostem. V září 2022 si společnost vybrala společnost ABB a pověřila ji, aby v teplárně v Kladně, instalovala software Ability™ AssetInsight™ a chytré senzory ABB Ability™. Teplárna poskytuje v rámci energetické sítě nezbytné podpůrné služby, a zajišťuje tak stabilitu české energetické sítě. Současně je využívána během výpadků dodávek jako záložní zdroj energie pro pražskou metropolitní oblast.

Teplárna Kladno TZ ABB

Foto: Teplárna Kladno s.r.o., TZ ABB

„Důvodem, proč jsme vybrali společnost ABB, je naše dlouhodobá úspěšná spolupráce. Chceme na ni v tomto projektu navázat a společně s ABB realizovat projekt digitalizace programu Asset Performance Management (APM), který využíváme v kladenském závodě,” uvedl Milan Slapnička, manažer správy majetku společnosti Teplárna Kladno. „Odborné znalosti společnosti ABB v oblasti průmyslových řešení ve spojení s integrovanými digitálními řešeními, jako je APM, nám umožní optimalizovat provoz závodu a snížit prostoje.”

Detailnější přehled o vybavení závodu
Společnost ABB podepsala smlouvu o projektu v září 2022 a realizační fázi dokončila v dubnu 2023.

ABB Kladno

 

„Během několika posledních měsíců jsme nejen úspěšně vybudovali infrastrukturu potřebnou pro monitorování stavu, ale také ji uvedli do provozu s tím, že poběží po dobu jednoho roku,” uvedl Radek Cabejšek, obchodní manažer pro Českou republiku ve společnosti ABB.

Základním prvkem řešení je software ABB Ability™ AssetInsight™ a chytré senzory ABB Ability™ pro rotační zařízení napojené na bezdrátovou síť (Bluetooth). Řešení poskytuje přehled o stavu rotačních zařízení na uživatelsky přívětivém ovládacím panelu a proaktivně upozorňuje na případné zhoršení jejich stavu. Koncový uživatel může jak získat detailní informace o jakémkoliv zařízení, ať už se jedná o nízkonapěťové motory, odstředivá čerpadla, radiální dmychadla, tak provést podrobnou analýzu a v případě nepříznivého technického stavu přijmout opatření.

„Se zákazníkem jsme spolupracovali již v rané fázi a navrhli jsme propojit software ABB AssetInsight™ s naším informačním systémem Symphony® Plus Historian. Toto spojení umožní Teplárně Kladno s.r.o. co nejlépe využít technologie ABB, které jsou již v jejich závodě nainstalovány,” dodal Radek Cabejšek.

Kombinace softwaru ABB AssetInsight™ a již instalovaného informačního systému Symphony® Plus Historian poskytne kompletní přehled o stavu zařízení elektrárny a umožní optimalizaci jejího provozu, přičemž současně zajistí nižší náklady na údržbu a omezí neplánované prostoje.

Zaručené výhody digitální integrace
V době, kdy se provozovatelé potýkají s výraznou demografickou změnou pracovních sil, bude ABB AssetInsight™ hrát velmi důležitou roli a zákazníkům bude poskytovat v rámci vzdáleného monitoringu informace o všech sledovaných zařízeních a rozklíčovaná data umožňující spolehlivý provoz.

Kromě toho je systém schopen vizualizovat analyticky zpracovaná data na uživatelsky přívětivých panelech a obrazovkách, a umožní tak technikům v předstihu odhalit poruchu zařízení, analyzovat skupiny zařízení a řešit nestandardní situace a stavy. V neposlední řadě systém umožní plnou integraci se stávajícími zákaznickými informačními systémy a plánování servisu, včetně výměny zařízení.

„Jsme rádi, že můžeme být partnerem Teplárny Kladno s.r.o. a že ji můžeme podpořit na její cestě k digitalizaci jako důvěryhodný partner na poli digitalizace,“ doplnil na závěr Radek Cabejšek.

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male