Chytrý způsob manipulace od firmy SCHUNK

schunk egu

Propojení mechanického a logického uchopení je nyní velmi jednoduché. Specialista na automatizaci SCHUNK totiž vyvinul 2D uchopovací sadu (2D Grasping Kit) pro manipulaci s jednotlivými předměty náhodně uspořádanými v jedné rovině. Srdcem tohoto inteligentního systému je interně vyvinutý software umělé inteligence, který je předinstalován na vlastním průmyslovém počítači společnosti SCHUNK (SVC). Tento plně koordinovaný balíček hardwaru, softwaru a služeb pochází z jednoho zdroje a může být použit pro všechny roboty.

EGU – 2D uchopovací sada (2D Grasping Kit)
V nové 2D uchopovací sadě (2D Grasping Kit) – zde v kombinaci s novým elektrickým univerzálním chapadlem EGU – lze spolehlivě a flexibilně manipulovat se surovými a hotovými díly různých velikostí.

Odebírání jednotlivých, náhodně uspořádaných a nepolohovaných dílů z dopravního pásu, zásobníku nebo pracovního stolu je běžným krokem v mnoha průmyslových výrobních operacích. Díly jsou pak obvykle dále zpracovávány, separovány nebo přenášeny do stroje – a to ručně nebo automaticky. Automatizovaná manipulace pomocí robotů, chapadel a systémů vidění je náročná a vyžaduje zkušenosti se zpracováním obrazu, osvětlením a procesní technikou. V podobě své 2D uchopovací sady (2D Grasping Kit) nyní SCHUNK nabízí kompletní řešení, které vám usnadní začínat s automatizovanou manipulací s předměty. Uživatelé mohou snadno integrovat systém Vision založený na technologii plug-and-play a okamžitě implementovat automatizaci. Z toho budou mít prospěch zejména společnosti, které jsou stále ještě v počáteční fázi automatizace svých výrobních procesů. Nevyžadují se žádné předchozí znalosti programování nebo zpracování obrazu. Úplná kompatibilita všech komponent klade důraz na uživatelský přínos – SCHUNK funguje jako jediné kontaktní místo pro celé řešení.

Srdcem procesu je software SCHUNK KI
V návaznosti na aplikační sady MTB pro jednoduchou částečnou automatizaci nakládání a vykládání strojů je 2D uchopovací sada (2D Grasping Kit) dalším modulem, s nímž SCHUNK, odborník na automatizaci, nabízí svým zákazníkům konkrétní řešení pro vyšší efektivitu a produktivitu. Sada kombinuje inteligentní rozpoznávání objektů a flexibilní uchopení s intuitivní použitelností a lze ji přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka. Toto plně zkoordinované automatizační řešení pro uchopení a odkládání obrobků, které nejsou polohově orientovány, se skládá z kamerového systému včetně čočky, uchopovacího systému specifického pro aplikaci, vlastního průmyslového počítače SCHUNK (SVC) a zásuvného modulu pro snadnou integraci do řídicího systému robota. V samotném srdci systému je software umělé inteligence vyvinutý společností SCHUNK, který zajišťuje spolehlivé rozpoznání i za měnících se světelných podmínek. Všechny komponenty v sadě jsou přesně vzájemně sladěny a jsou procesně spolehlivé.

schunk 2d grasping kit

Automatizováno pro optimální uchopení
Kamerový systém spolehlivě detekuje obrobky v definované rovině, a to i za nepříznivých světelných podmínek, zatímco vypočítává možná uchopení včetně kontrol kolizí. Obrobky se již déle nemusí třídit nebo polohovat předem; uživatelé si mohou ponechat své vlastní dosavadní procesy. Detekce obrobku používá umělou inteligenci k vyhledávání předem definovaných objektů. Software vypočítá, jak lze obrobek uchopit bez jakýchkoli kolizí v definovaném pracovním prostoru pomocí rušivých obrysů prstů a obrobku, které byly dříve definovány v softwaru. Po detekci se automaticky vypočítají bezkolizní úchopy a přibližovací body a během několika sekund se přenesou do robota. Společnost SCHUNK přitom zapracovala své dlouholeté zkušenosti do automatizovaného plánování uchopení.

Uživatel může 2D uchopovací sadu (2D Grasping Kit) integrovat do různých robotů nebo kobotů, bez ohledu na výrobce, pomocí hotových softwarových modulů; SCHUNK dodává příslušný zásuvný modul pro robota v sadě. Během rozhovorů se zákazníkem a při definování jeho požadavků je sestavena a ověřena kombinace přizpůsobená dané aplikaci. V závislosti na situaci uchopení lze vhodná chapadla kombinovat pro každý typ kobotu – elektrický, magnetický, adhezivní nebo pneumatický. Pomocí asistenta výpočtu a dimenzování pro uchopování od firmy SCHUNK a realistické validace v robotickém aplikačním centru CoLab je možné přesně zkontrolovat, jak dobře může vybrané chapadlo uchopit obrobky před jejich použitím.

Uživatelé z celé řady průmyslových odvětví používají 2D uchopovací sadu (2D Grasping Kit) k realizaci aplikací typu Pick-and-Place náhodně uspořádaných dílů v jedné úrovni – například z vibračního stolu, montážní linky nebo nosiče nákladu. Kovoobráběcí průmysl, automobilový průmysl, společnosti ve výrobním inženýrství a logistice, jakož i v odvětví vědy o živé přírodě získají spolehlivost i přesnost procesů a těží z vyššího výkonu pomocí této sady – manuální manipulace náchylná k chybám je tak minulostí. Cenné personální zdroje lze proto využít pro složitější a méně jednotvárné úkoly. Sadu lze použít v čistém i lehce znečištěném výrobním prostředí.

Validace aplikace v centru CoLab
V centru CoLab, robotickém aplikačním centru SCHUNK, lze 2D uchopovací sadu (2D Grasping Kit) důkladně otestovat a ověřit na konkrétní aplikaci. Například je možné určit, jak spolehlivě jsou obrobky detekovány kamerou a zda je spolehlivým procesem zajištěno odebírání a umisťování obrobků. Zákazník navíc získává významnou podporu při realizaci svých úkolů nebo učení svých prvních obrobků. To výrazně usnadňuje nalezení vhodného aplikačního řešení šitého na míru požadavkům, minimalizuje rizika a urychluje zavádění automatizačního řešení.

Zdroj zprávy: SCHUNK
SCHUNK