CSG zvýšila v roce 2023 tržby o dvě třetiny, EBITDA vzrostla víc než dvojnásobně

idet

Průmyslově-technologická skupina CSG oznámila své auditované konsolidované hospodářské výsledky za rok 2023. Tržby skupiny za rok 2023 dosáhly 1,73 miliardy EUR (necelých 42 miliard Kč), což představuje meziroční nárůst o 71 %. Ukazatel EBITDA dosáhl 439 mil. EUR (více než 10,5 miliard Kč) a meziročně vzrostl více než dvojnásobně. Čistý zisk Skupiny za rok 2023 činil 210 mil. EUR (přibližně 5 miliard Kč), tedy o 49 % víc v porovnání s rokem předešlým. Skupina CSG tedy má za sebou další rekordní rok, kdy významně rostla ve všech významných ukazatelích.

csg výsledky

Základní údaje lze doplnit následovně: nadpoloviční většina produkce CSG (51 %) mířila do evropských zemí (kromě Ukrajiny). Dvě třetiny tržeb CSG byly generovány v členských státech NATO, třetina ve zbytku světa (především na Ukrajině, v Indonésii, ve Vietnamu a v Maroku).

Z uvedeného vyplývá, že více než 60 % tržeb skupiny vzniklo v divizi CSG Defence, která zahrnuje společnosti zaměřené na výrobu pozemní vojenské techniky a velkorážové munice. Pětina tržeb byla vytvořena v divizi malorážového střeliva (CSG Ammo+). Zároveň je třeba dodat, že obranný průmysl se podílel na tržbách skupiny z více než 70 %, a to z toho důvodu, že obranné zakázky byly realizovány také v divize CSG Aerospace, CSG Ammo+ a CSG Business Projects.

csg výsledky

“Silný růst CSG v roce 2023 byl tažen zejména dvěma strategickými obory, ve kterých dlouhodobě působíme, konkrétně výrobou velkorážové munice a produkcí vojenské pozemní techniky. V obou případech se jedná o zdravý organický růst, kterého jsme docílili díky sílící poptávce, ale také zásluhou našich investic do rozšiřování výrobních kapacit a zvyšování produktivity práce.” ZDENĚK JURÁK člen představenstva a finanční ředitel CSG

Vybrané ukazatele z hospodářských výsledků CSG
Hospodaření CSG i v uplynulém roce ovlivňovala rostoucí poptávka po většině stěžejních produktů Skupiny. Projevovalo se to především v segmentech výroby pro obranný průmysl (Defence), výroby malorážového střeliva (Ammo+) a v oblasti produktů a služeb pro letectví. Loňský vývoj byl poznamenán pokračující válkou na Ukrajině a konflikty na Blízkém a Středním východě.

Pokračující ruská agrese proti Ukrajině měla za následek zřetelné zvyšování výdajů na obranu u většiny evropských zemí, především ve východní a severní Evropě. To je provázeno větším tlakem na rozšiřování výrobních kapacit a – vzhledem k vysoké spotřebě především velkorážové munice a pozemní techniky – potřebou rychlejšího doplňování zásob vojenského materiálu a techniky v arzenálech členských států NATO. Mnohé evropské země, včetně České republiky, v této souvislosti indikují další zvyšování obranných výdajů.

Skupina CSG na tržní vývoj reagovala rozsáhlými investicemi do rozvoje svého podnikání, především do posilování výrobních kapacit a zvyšování produktivity, prosazování technologických inovací, vývoje nových produktů a posilováním své finanční pozice prostřednictvím dluhového financování a emise dluhopisů.

csg výsledky

Nové akvizice a příležitosti
V prosinci 2023 oznámila CSG akvizici většinového podílu v italské společnosti Armi Perazzi, výrobci luxusních brokovnic pro elitní sportovce a lovce. Značka Perazzi se navzdory své relativně limitované produkci těší vysoké prestiži ve světové střelecké komunitě, pro skupinu CSG je proto vítaným obohacením portfolia špičkových řemeslných značek precizního strojírenství, soustředěných v rámci divize CSG Business Projects.Do té patří mimo jiné společnosti Elton hodinářská, výrobce mechanických hodinek značky Prim, nebo specializovaný výrobce nástaveb, kontejnerů a dalších technologií pro logistiku Karbox.

V říjnu 2023 oznámila skupina CSG, že dosáhla dohody o koupi divize Sporting Products (nyní Kinetic Group) od společnosti Vista Outdoor (NYSE: VSTO). Kinetic je předním světovým výrobcem malorážového střeliva se sídlem v Anoce v americkém státě Minnesota. CSG si od akvizice slibuje oboustranně široké synergie v obchodních příležitostech na mezinárodních trzích a celkové posílení přítomnosti Skupiny zejména na americkém trhu. Transakce v hodnotě 1,91 miliardy USD podléhá souhlasu příslušných regulátorů a akcionářů společnosti Vista Outdoor.

Zdroj zprávy: Czechoslovak Group
CZECHOSLOVAK GROUP a.s.