CZG – Česká zbrojovka Group se v prvním pololetí zvýšila výnosy meziročně o 41 procent a čistý zisk o 54 procent

czg

Praha (29. září 2021) ― Společnost CZG – Česká zbrojovka Group SE (dále „CZG”, „Skupina“ nebo “Společnost”) vykázala v prvních šesti měsících letošního roku nárůst ve všech klíčových ukazatelích, a to zejména díky vyšším prodejům zbraní ve Spojených státech, Africe a Asii. Pozitivně také přispěla akvizice společnosti Colt a konsolidace jejích výnosů do celkového hospodaření CZG od 21. května 2021.Vyplývá to z dnes zveřejněných konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků.

Klíčové finanční údaje za první pololetí roku 2021:

  • Výnosy CZG v první polovině roku 2021 dosáhly 4,7 miliard korun, jedná se tak o meziroční nárůst o 40,6 %.
  • Čistý zisk Společnosti dosáhl za prvních šest měsíců letošního roku 587,9 milionu Kč, což je o 54,0 % více než za první pololetí roku 2020.
  • Ukazatel EBITDA vzrostl za šest měsíců do 30. června 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 o 12,5 %, na 984,1 milionu Kč, a to zejména z důvodu významného růstu globálních prodejů především na kontinentech mimo Evropu.
  • Ukazatel normalizované EBITDA očištěný o mimořádné vlivy spojené s akvizicí Coltu činil za první šest měsíců letošního roku 1 203,6 milionu Kč. Mezi ně patří především náklady na profesionální poradce a ostatní služby spojené s akvizicí Coltu a odpis majetku v souvislosti s avizovaným odložením realizace projektu v Arkansasu.
  • Počet prodaných zbraní se v první polovině letošního roku zvýšil v porovnání s prvními šesti měsíci roku 2020 o 33,3 % a dosáhl 304 322 prodaných kusů. Krátké palné zbraně byly zastoupeny z 60,1 %, dlouhé palné zbraně pak z 39,9 %.
  • Na celkových výnosech CZG představovaly v první polovině letošního roku výnosy v USA podíl 62,5 %, následovány byly 10,7% podílem výnosů dosažených v Evropě (bez ČR). Afrika se na celkových výnosech podílela ze 10,5 %, Asie ze 6,1 %, Kanada dodala 3,3 %, Česká republika 2,9 % a ostatní státy světa pak 4,0 %.

„Skupina CZG má za sebou další rekordní pololetí. Tyto finanční výsledky poprvé reflektují i hospodaření skupiny Colt od data dokončení akvizice. CZG zaznamenala také řadu obchodních úspěchů,” uvedl Jan Drahota, prezident a předseda představenstva CZG. „Poptávka po našich produktech je i nadále vysoká a převyšuje naše současné výrobní kapacity. Máme silnou pozici na cestě k vytváření dlouhodobě udržitelných hodnot pro zaměstnance, zákazníky, obchodní partnery, akcionáře i celou společnost,” dodal.

Z pohledu regionálního rozložení se ke 30. červnu 2021 výnosy v ČR snížily o 56,2 %, na 135,1 milionu Kč. Česká republika tak představuje na celkových výnosech podíl 2,9 %. Tento výsledek byl způsoben zejména mírným odkladem dodávek Armádě ČR, realizaci dodávek pod rámcovou smlouvou Společnosti očekává ve druhé polovině tohoto roku. Výnosy z prodejů ve Spojených státech vzrostly v prvním pololetí 2021 meziročně o 26,5 %, na 2 957,4 milionu Kč, a to především díky nárůstu poptávky na komerčním trhu a konsolidovaným výnosům Coltu v USA. USA se tak na celkových výnosech za první pololetí letošního roku podílí z 62,5 %. Díky akvizici Coltu skupina CZG také začala nově vykazovat výnosy realizované v Kanadě. Ty za prvních šest měsíců letošního roku dosáhly 156,6 milionu Kč, což je meziročně o 150,3 % více, a Kanada tak tvoří 3,3 % výnosů Skupiny.

V Evropě (vyjma ČR) se v prvním pololetí výnosy meziročně zvýšily o 77,8 % na 507,2 milionu Kč, zejména v důsledku nárůstu prodejů v zemích střední a východní Evropy. Evropa se tak podílí na celkových výnosech z 10,7 %. Afrika pak představuje podíl 10,5 %. Díky dodávkám zákazníkům z řad ozbrojených složek vzrostly výnosy v Africe v prvním pololetí meziročně o 307,4 % na 496,8 milionu Kč, v Asii pak díky zákazníkům z řad ozbrojených složek i komerčním zákazníkům o 45,3 % na 288,3 milionu Kč. Asie tak představuje z celkových výnosů Skupiny 6,1 %, ostatní země pak 4,0 %.

Vzhledem k příznivému vývoji hospodaření CZG k datu této zprávy management potvrzuje výhled hospodaření komunikovaný během druhého čtvrtletí 2021. Celkové výnosy skupiny CZG by se měly pohybovat v rozmezí 10,34–10,64 miliard Kč. Očekávaná výše ukazatele EBITDA by mohla dosáhnout v roce 2021 1,99–2,19 miliardy Kč.

Hlavní výzvou Společnosti zůstává schopnost nasytit celosvětově silnou poptávku jak z hlediska vlastních výrobních kapacit, tak z hlediska kapacit a možností ze strany dodavatelů, což je ovlivněno řadou faktorů, včetně přetrvávající napjaté situace kolem covid-19.

 

(Fotogalerie expozice CZG z letošního ročníku veletrhu IDET)

O společnosti CZG – Česká zbrojovka Group SE
CZG –Česká zbrojovka Group je společně se svými dceřinými společnostmi jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami CZ (Česká zbrojovka), Colt, Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Brno Rifles a 4M Systems. Součástí skupiny CZG jsou společnosti Česká zbrojovka, Colt Manufacturing Company, Colt Canada Corporation, CZ-USA, Brno Rifles, 4M Systems a CZ Export. CZG rovněž drží menšinový podíl ve švédském výrobci optických montážních řešení pro zbraně, společnosti Spuhr i Dalby.CZG má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice, ve Spojených státech a v Kanadě. Skupina zaměstnává zhruba 2 000 lidí v České republice, USA, Kanadě a Německu. Skupina CZG je vlastněna holdingem Česká zbrojovka Partners SE z 81,2 %, přičemž zbývajících 18,8 % tvoří veřejně obchodované akcie.

Zdroj zprávy: CZG –Česká zbrojovka Group
česká zbrojovka group