EGAP více než zdvojnásobil zisk na rekordní 1,8 miliardy korun

egap

Státní exportní pojišťovna EGAP uzavřela v loňském roce hospodaření se ziskem 1,8 miliardy korun. To je více než dvojnásobný nárůst zisku oproti roku 2022 (832 mil. Kč) a vůbec nejvyšší hodnota ve 32 leté historii pojišťovny. Rekordní zisk je potvrzen auditorem. Prostředky plánuje pojišťovna využít jako kapitálový polštář pro další podporu českého exportu.

egap budova

„Velkou částí se na hospodářském výsledku pojišťovny podílejí vymožené pohledávky z pojistných událostí. Z nich se v loňském roce podařilo získat téměř 1,3 miliardy korun,“ vysvětluje předseda představenstva EGAP David Havlíček. Pro historicky příznivou bilanci je podstatné také zdravé obchodní portfolio pojišťovny. Ta je interpretována ukazatelem takzvané pravděpodobnosti selhání, tedy s jakou pravděpodobností v horizontu jednoho roku selže jistá část portfolia. V předešlých letech se hodnota pohybovala mezi 1,5 až 2,5 procenty. Jeho rizikovost se díky většímu rozložení případů v zemích i odvětvích podařilo výrazně snížit. „Portfolio je nyní nejzdravější v historii. Ukazatel pravděpodobnosti selhání se dostal pod 1 %, a to je nejnižší hodnota, kterou jsme kdy měli,“ uvedl Havlíček.

Například záruční program COVID Plus ze 110 obchodních případů, kdy v době pandemie načerpali exportéři 22 miliard korun, hlásí dosud pouhé 4 případy v selhání. Přičemž 77 procent zaručených pohledávek již bylo dlužníky splaceno.

Celkový hospodářský výsledek podpořilo také meziroční snížení provozních nákladů pojišťovny o 5 procent. „Konsolidační balíček vlády se nás jako pojišťovny přímo netýkal, ale cítili jsme morální potřebu se k úsilí připojit. Zeštíhlili jsme organizační strukturu a zefektivnili některé procesy, což vedlo ke snížení provozních nákladů o 5 procent,“ dodává Havlíček.

69 miliard na pomoc českému exportu
Střídmé hospodaření ovšem nikterak negativně nezasáhlo do obchodních aktivit EGAP. Ty byly v uplynulém roce nejobjemnější od roku 2012. Exportní pojišťovna loni pojistila či zaručila vývoz zboží a investic českých firem v objemu 69 miliard korun, což je zároveň druhý nejlepší obchodní výsledek od vzniku pojišťovny. Dosažen byl především chutí firem investovat a vysokou mírou rizika ve světě.

Do obchodních výsledků se kromě tradičních produktů promítl také záruční program EGAP Plus, kterým pojišťovna v roce 2023 pomáhala načerpat likviditu od komerčních bank. Šestimiliardový rozpočet garancí byl vyčerpán již během prvních devíti měsíců roku. Úvěry s pomocí EGAP získali například čeští výrobci letadel, bicyklů či automobilových světlometů.

Loni poprvé mohly využít pojištění provozních a investičních úvěrů takzvaně vývozně orientované podniky. Tedy české firmy, jejichž tržby plynou alespoň ze čtvrtiny z exportu. Úvěr zhruba za 2,5 miliardy tak získal výrobce hydraulických hadic pro automobilový průmysl, který na Ostravsku staví nový výrobní závod s ekologickým provozem.

Další novinkou uplynulého roku byla možnost pojištění vývozu na Ukrajinu krytá Fondem Ukrajina. K dnešnímu dni přijala pojišťovna 4 desítky žádostí v celkovém objemu přes 400 milionů korun. S exportéry dosud podepsala desítku smluv, převážně na pojištění vývozu zemědělské techniky a potravin.

Za celou dobu své existence EGAP pojistil vývoz českých firem v objemu přesahujícím jeden bilion korun do 130 zemí světa. EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s.) je státem vlastněná úvěrová pojišťovna se zaměřením na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky.

Zdroj zprávy: EGAP
egap