Komentář generálního ředitele CzechTrade Radomila Doležala k výsledkům českého exportu za leden 2024

CzechTrade Doležal

Export se v lednu 2024 s meziročním poklesem o 6,5 % nedokázal odpoutat od horšího výsledku z konce roku 2023. Z pohledu hlavních segmentů pozorujeme největší meziroční nárůst u motorových vozidel a potravinářství, nicméně se jedná o čísla v nižších jednotkách procent.

Co se zemí týče, nejvíce vzrostl export do Japonska, na Tchaj-wan nebo do Lotyšska, přičemž podíl těchto zemí na českém exportu je výrazně nižší než u našich hlavních exportních partnerů. Naopak pozorujeme pokles na některých hlavních exportních trzích, například Německa a Francie. S kladným číslem se setkáváme u Polska z pozice třetího nejdůležitějšího exportního trhu.

eport

Pozitivním signálem pro další období by mohl být mírný meziroční růst nových zakázek ze zahraničí v listopadu a prosinci a pohyb kurzu koruny ve prospěch českých exportérů.

Letos se budeme opět soustředit na rozšiřování zahraniční sítě, a především nabízení nových perspektivních trhů. Otevřeme zahraniční kanceláře v Saúdské Arábii, Jižní Koreji nebo Uzbekistánu. CzechTrade také bude firmám výraznou podporou v rámci týmu generálního komisaře na Expo 2025 v japonské Ósace.

Výsledky zahraničního obchodu se zbožím za leden 2024 čtěte na webových stránkách Českého statistického úřadu.

Amper reklama

Reklama

O agentuře CzechTrade
CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již 26 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 64 zemích na pěti kontinentech.
www.czechtrade.cz

Zdroj zprávy: CzechTrade
CzechTrade logo