LIBERTY Ostrava dočasně odstaví vysokou pec č. 3

liberty

Z důvodu nedostatečné poptávky v celé Evropě, která je i nadále ovlivňována makroekonomickými faktory, LIBERTY Ostrava dočasně odstaví vysokou pec č. 3. V rámci této dočasné odstávky LIBERTY Ostrava provede také krátký program oprav a údržby s cílem zvýšit stabilitu a spolehlivost této pece.

liberty ostrava

Během tohoto období bude zachována plná zaměstnanost, objednávky zákazníků budou i nadále realizovány, neboť příslušné válcovny zůstanou v provozu. Předem připravené zásoby budou využívány tak, aby podnik mohl i nadále plnit své závazky vůči zákazníkům.

liberty

K dočasnému odstavení vysoké pece dojde 23. října a aktuální plán je pec za dva týdny opět uvést do provozu.

liberty ocelárna

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 mil. tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a ropném a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava
Liberty Ostrava