Lídři tuzemské energetiky jednali v Ostravě o možnostech reformy trhu s energií

LMF 2023 Ostrava

Vrcholní představitelé největších tuzemských firem v oblasti elektroenergetiky a plynárenství dnes v Ostravě jednali na mezinárodní konferenci Leading Minds Forum (LMF) o možnostech reformy trhu s energií. Diskuze za účasti poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara, náměstka na Ministerstvu průmyslu a obchodu Petra Třešňáka nebo předsedy Energetického regulačního úřadu Stanislava Trávníčka se týkala nejen regulace energetického trhu a větší ochrany spotřebitelů, ale také střednědobého výhledu pro tuzemskou energetiku ve spojení s nezbytnými úpravami investičního prostředí.

LMF

 

„Česká republika řeší v oblasti energetiky jednu složitou úlohu za druhou. Krize ukázala na naši zranitelnost a na fakt, že Evropě docházejí stabilní energetické zdroje. Tlak na rychlou dekarbonizaci ve spojení s růstem cen nepříjemně dopadá na domácnosti i firmy. Diskuze byla spojena s hledáním odpovědí na otázky spojené se strategií pro udržitelnou energetiku nebo s nastavením nástrojů pro efektivní řízení energetické politiky státu,“ uvedl Michal Dolana, ředitel poradenské společnosti DDeM, která konferenci v Ostravě zorganizovala.

LMF Tomáš Pojar

Tomáš Pojar na konferenci Leading Minds Forum 2023

Odborná diskuze se soustředila především na nové výzvy v oblasti strategické energetické infrastruktury v souvislosti s přetrvávajícím válečným konfliktem na Ukrajině nebo vývoj cen elektřiny a zemního plynu v blízké budoucnosti. Parametry pro cenově dostupnou a udržitelnou energetiku byly řešeny v kontextu potřebné aktualizace Státní energetické koncepce a souvisejících dokumentů, jakým je například Národní klimaticko-energetický plán. Samostatnými tématy bylo i nové nastavení fungování energetického trhu a možnosti jeho regulace i s ohledem na mnohdy složitá jednání s orgány Evropské komise. Na provoz a udržitelnost tuzemské zdrojové základny a energetické infrastruktury by měly mít zásadní vliv připravované legislativní změny.

 

Závěr jednání byl spojen s tématy dekarbonizace nebo většího využití vodíku či dalších zelených plynů v energetice, stejně tak se řešily možnosti přečerpávacích elektráren nebo malých modulárních reaktorů. Nově budované obnovitelné zdroje energie by měly přispět k energetickým úsporám a soběstačnosti. Do debaty o současných a do budoucna potřebných kapacitách, o připravovaných opatřeních i o nových podnikatelských příležitostech se kromě představitelů státní a veřejné správy zapojili zástupci více než 40 průmyslových a energetických společností. Bližší informace o LMF lze nalézt na www.lmf.cz.

Leading Minds Forum (LMF) je nezávislá komunikační platforma, která má ambici sdružovat elitu tuzemské ekonomiky. Jejím prostřednictvím se zejména v oblasti energetiky otevírají nová témata. Cílem je pojmenovávat otázky k řešení, vysvětlit jejich pozadí a přivést klíčové osobnosti ke společnému jednání.

Patrony akce jsou Cylinders Holding a innogy Česká republika, hlavními partnery jsou skupiny ČEZ, ČEPS, EP Holding, Sev.en Commodities a Skupina Evropských konzervativců a reformistů, partnery jsou Anacot Capital, RWE Gas Storage CZ, ŠKO-ENERGO, Siemens a skupina UCED. Mediálními partnery jsou deník E15 a Czech & Slovak Leaders. Záštitu nad odbornou konferencí drží Ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad, europoslanec Evžen Tošenovský a Moravskoslezský kraj.

Zdroj zprávy: LMF+DDeM