Ministr Síkela na neformální Radě COMPET: Musíme posilovat naši konkurenceschopnost a strategickou autonomii

Jozef Síkela

Ministři na neformálním jednání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET) ve španělském Bilbau diskutovali o otevřené strategické autonomii, ekonomické bezpečnosti a prohlubování vnitřního trhu v reakci na vnější hospodářské výzvy. Delegaci České republiky vedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

 

„Evropa musí reagovat na aktuální trendy a zároveň dále rozvíjet spolupráci s našimi důvěryhodnými partnery. Pokud chceme zůstat globálními lídry, musíme posilovat naši strategickou odolnost a dlouhodobou konkurenceschopnost,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Česká republika je podle něj dlouhodobým zastáncem konceptu otevřené strategické autonomie, tedy konceptu zdůrazňujícího, že otevřenost ekonomiky a diverzifikovaná obchodní spolupráce s důvěryhodnými partnery posiluje strategickou odolnost EU lépe než protekcionismus. „Zelená a digitální transformace vyžaduje masivní surovinové vstupy, které jsou však často dostupné v zemích mimo Unii. Proto je potřeba co nejvíce diverzifikovat dodávky těchto zdrojů, a minimalizovat tak naši závislost v těchto strategických oblastech,“ říká ministr s tím, že právě posilování otevřené strategické autonomie je klíčové pro zajištění bezpečnosti, ekonomické prosperity a nezávislosti na nespolehlivých režimech.

EU již nyní disponuje nástroji, jako jsou dohody o volném obchodu a strategická partnerství s podobně smýšlejícími zeměmi. Tyto vnější nástroje musí jít ruku v ruce s činností Unie směrem dovnitř. Unie musí proto nadále pracovat na prohlubování integrace vnitřního trhu, na snižování administrativní zátěže pro podniky a společnostem musí nabídnout vhodné podnikatelské prostředí, aby přilákala inovační šampiony.

ADK

Reklama

S otevřenou strategickou autonomií je úzce spojena ekonomická bezpečnost EU, která byla hlavním tématem pracovního oběda ministrů. Evropská komise k tomu nedávno představila strategii pro oblast ekonomické bezpečnosti. I v oblasti legislativy udělala EU již řadu dílčích kroků. V sektoru průmyslu byl nedávno schválen Akt o čipech, v případě obchodní politiky byl přijat nástroj proti ekonomickému nátlaku třetích zemí a v praxi již také funguje mechanismus pro prověřování přímých zahraničních investic do EU.

„Než však přijmeme jakákoli nová opatření, měli bychom nejprve vyhodnotit efektivitu již existujících nástrojů na ochranu naší ekonomické bezpečnosti. A musíme také provést důkladnou analýzu hospodářských rizik a identifikovat zbývající mezery, na které se budeme muset cíleně zaměřit,“ říká ministr Síkela.

Neformálnímu jednání ministrů průmyslu předcházelo pondělní jednání ministrů odpovědných za oblast ochrany spotřebitele. Tato oblast patří mezi priority španělského předsednictví v Radě EU a byla i jednou z priorit českého předsednictví v loňském roce.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo