Na veletrhu „Schweißen & Schneiden 2023“ Bosch Rexroth ukáže ovládací prvky pro odporové svařování budoucnosti

Bosch Rexroth PRC7000

Svařovací procesy jsou v mnoha ohledech náročnější. Obtížné kombinace materiálů, vyšší nároky na kvalitu a produktivitu, stejně jako nové výrobní technologie vyžadují vyšší svařovací výkon. Rostoucí požadavky narážejí na stále méně kvalifikovaných pracovníků. Na základě těchto výzev vyvinul Bosch Rexroth řízení svařování PRC7000. Umožňuje přesné svařování a má funkce pro zjednodušení a modernizaci procesů. Bosch Rexroth představí výhody na veletrhu „Schweißen & Schneiden 2023“ od 11. do 15. září 2023 v Essenu na stánku 3A67 v hale 3.

S probíhajícími trendy, jako je lehká konstrukce, odporové bodové svařování neustále čelí novým výzvám, pokud jde o stabilitu procesu a produktivitu. Kromě toho roste potřeba funkcí internetu věcí, energeticky účinných řešení a intuitivních možností ovládání.

Bosch Rexroth PRC7000

Bosch Rexroth nabízí přesné odporové svařování pomocí řídicí jednotky PRC7000 (zdroj obrázku: Bosch Rexroth AG)

„V automobilovém průmyslu se stále častěji používají nové materiály – také v kombinaci – například lehké konstrukční materiály jako hliník a vysokopevnostní oceli. Ty vyžadují speciální svařovací techniky pro dosažení optimálních výsledků. Zejména svařování kombinací materiálů vyžaduje schopnost specifikovat správné parametry pro každý materiál,“ vysvětluje Timm Bartmann, vedoucí prodeje a produktového managementu Process Welding ve společnosti Bosch Rexroth. “Tento a další vývoj vyžaduje speciální odborné znalosti, pokročilé svařovací technologie a neustálý další vývoj procesů.”

Řízení svařování PRC7000 tuto mezeru uzavírá. Funguje to stejně jednoduše jako stisknutí tlačítka přehrávání. Regulátor podporuje firmy při hledání správných svařovacích parametrů, přechodu na adaptivní řízení a automatizovaném hledání optimálních monitorovacích limitů. Tato intuitivní použitelnost usnadňuje práci a snižuje závislost na vysoce specializovaných odborných znalostech.

Produktivita a kvalita na jedničku
„Na jedné straně se zvyšuje složitost procesů, na druhé straně rostou požadavky na kvalitu, například na vysokou úroveň bezpečnosti při nárazu. Odvětví, jako je automobilový průmysl, jsou navíc extrémně konkurenční trhy. Výrobci musí snížit své výrobní náklady a vyrábět efektivněji, aby nakonec mohli nabídnout konkurenceschopné ceny,“ vysvětluje Timm Bartmann.

Řízení odporového svařování PRC7000 od společnosti Bosch Rexroth proto sleduje moderní přístupy s optimalizací procesu podporovanou AI, rychlým uvedením do provozu, pokročilými řídicími jednotkami procesů a systémy sledování kvality. Může tedy být zásadním prvkem při zvyšování produktivity a kvality ve výrobě.

Pomocí funkcí, jako je „Adaptive Position Regulation“, lze také přesně řídit svařovací proces za účelem dosažení vyšší kvality svarového bodu. Tento přístup kombinuje elektrické a mechanické procesní proměnné a umožňuje výrazné zlepšení kvality svaru pro různé materiály a kombinace materiálů.

Bosch Rexroth PRC7000

PRC7000 (zdroj obrázku: Bosch Rexroth AG)

Více sítí a energetická účinnost
Adaptabilita a síťové propojení systémů je také nezbytné pro moderní aplikace v průmyslu. PRC7000 má tedy schopnosti IoT a umožňuje využití dat pro prediktivní údržbu nebo optimalizaci procesů pomocí strojového učení. Například společnost Bosch Rexroth poskytuje pro tento účel konektor IoT. Díky tomu mohou být shromážděná data dále zpracována a použita pro automatické protokolování pro zajištění kvality. Společnost také nabízí řešení „Weld Spot Analytics – Insights“, se kterým lze efektivně využívat data a rychle identifikovat a eliminovat neefektivitu. Samotné ovládání svařování také šetří energii.

„Ve všech oblastech výroby automobilů, a tedy i ve výrobě karoserií, roste poptávka po energeticky úsporných systémech, aby se šetřily náklady a přispěly k ochraně klimatu. PRC7000 byl speciálně navržen tak, aby byl energeticky účinný a například v pohotovostním režimu vyžaduje přibližně o 60 procent méně energie než předchozí generace,“ říká Timm Bartmann.

Kromě standardní varianty v technologii AC (střídavý proud) je regulátor k dispozici také jako varianta DC (stejnosměrný proud) pro optimalizovanou spotřebu energie.

Návštěvníci veletrhu „Schweißen & Schneiden 2023“ naleznou Bosch Rexroth v hale 3, stánek 3A67, kde se mohou dozvědět více o svařovacím kontroléru PRC7000 a jeho možném použití v automobilovém průmyslu a dalších odvětvích.

Zdroj zprávy: Bosch Rexroth
rexroth bosch