Nedostatky na trhu práce nelze řešit jen náborem zahraniční pracovní síly

pracovníci

Českomoravská konfederace odborových svazů nesouhlasí s tím, aby poptávka po pracovní síle byla řešena pouze plošným náborem zahraniční pracovní síly. V prvé řadě by se měla pozornost obrátit na modernizaci průmyslu a dalších odvětví, průběžné vzdělávání a zvyšování kompetencí stávajících zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání a maximální využití domácí pracovní síly.

ČMKOS vnímá dlouhodobý trend na trhu práce, kdy na jedné straně má Česká republika dlouhodobě jeden z nejnižších podílů nezaměstnaných (dle národního měření 3,5 %), na straně druhé je zde poptávka po pracovní síle, kterou se dlouhodobě nedaří uspokojit. Ze strany vlády sílí velký tlak na plošný nábor zahraniční pracovní síly, zejména z tzv. třetích zemí.

„S tím Českomoravská konfederace odborových svazů zásadně nesouhlasí. Máme velké obavy, že se bude jednat zejména o nábor nekvalifikované pracovní síly a nikoli řešení strategické, které by zabezpečilo zahraniční pracovní sílu na dlouhodobě nedostatkové strategické pozice. Na problém upozorňujeme dlouhodobě,“ uvedl předseda ČMKOS Josef Středula.

Z různých vyjádření vyplývá, že Česká republika potřebuje obsadit 500 000 pracovních míst. V této souvislosti je nutné konstatovat, že Úřad práce ČR v květnu 2023 evidoval 285 692 hlášených volných pracovních míst. Jejich počet meziročně klesl o cca 50 000. ČMKOS dlouhodobě poukazuje na to, že volná pracovní místa jsou na Úřadu práce ČR mnohdy duplicitně hlášena. Ze zjištění ČMKOS, ale i s některých dalších studií vyplývá, že počet volných pracovních míst osciluje okolo 190 000. Je také třeba poznamenat, že i v době ekonomické recese a povinnosti hlášených volných pracovních míst bylo v evidenci Úřadu práce ČR cca 70 000 volných pracovních míst.

ČMKOS tabulka cizinci a volná místa

ČMKOS si je vědoma, že změny na trhu práce přináší další výzvy jako nepříznivý demografický vývoj nebo změny způsobené digitalizací, robotizací, průmyslem 4.0 jako takovým. Již od roku 2016 ČMKOS upozorňuje na skutečnost, že je nutné se na trhu práce připravit na dopady zavádění nových technologií (Průmysl 4.0).

„Jsme velmi rádi, že MPSV v nejbližších 3 letech plánuje vyčerpat v rámci Národního plánu obnovy až 6,5 mld. Kč na další vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí a kompetencí v Průmyslu 4.0. Minimálně 130 tisíc lidí dostane příležitost se rekvalifikovat nebo rozšířit svoje dovednosti – od základních digitálních dovedností až po ty nejvíce specializované. Aktuální snaha o nábor pracovní síly v zahraničí však jde ve všech ohledech proti tomuto trendu,“ dodal Josef Středula.

Je podle něj nezpochybnitelné, že v souvislosti s rozvojem technologií, nástupem digitalizace a modernizací jako takovou se pracovní místa budou měnit, a to ve smyslu vyšších požadavků na kvalifikaci a kompetence zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání. Z dat o volných pracovních místech však tento trend nevyplývá, kdy až u 70 % volných pracovních míst je vyžadováno vzdělání základní nebo bez vzdělání.

Řešení situace na trhu práce, která ČMKOS navrhuje:

  1. Modernizace průmyslu a dalších odvětví.
  2. Průběžné vzdělávání a zvyšování kompetencí stávajících zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání.
  3. V případě krátkodobého náboru pracovní síly ze zahraničí se jednoznačně zaměřit na profese, které s ohledem na nesoulad kvalifikačních nebo kompetenčních požadavků nelze dlouhodobě obsadit.
  4. Využít maximálně domácí pracovní sílu (evidence ÚP ČR) a neumožňovat plošný nábor pracovní síly ze zahraničí.

Kompletní zprávu si můžete stáhnou tady.

Zdroj zprávy: Českomoravská konfederace odborových svazů
ČMKOS logo