Obchodní rok 2023: Bosch zvyšuje prodej a výsledek navzdory protivětru

bosch

Společnost Bosch splnila svá očekávání navzdory výzvám hospodářského roku 2023: Podle předběžných údajů1 dosáhl dodavatel technologií a služeb obratu ve výši 91,6 miliardy eur a po očištění o kurzové vlivy tak vzrostl o 8 % (nominální růst o 4 %). Provozní marže EBIT dosáhla 5 %, což představuje mírné zlepšení oproti předchozímu roku (4,3 %), a splnila tak očekávání.

„Pro společnost Bosch byl rok 2023 náročnější, než se očekávalo. Díky maximálnímu úsilí se nám podařilo dosáhnout našich cílů v oblasti obratu a marží a učinit pokrok navzdory silnému protivětru,“ uvedl Dr. Stefan Hartung, předseda představenstva společnosti Robert Bosch GmbH, při prezentaci předběžných hospodářských údajů společnosti. „Vzhledem k obtížným podmínkám je to působivý úspěch našich zaměstnanců. Následující roky si od nás všech také hodně vyžádají.“

Bosch

V uplynulém obchodním roce se společnosti Bosch podařilo dále rozšířit oblasti růstu, pokročit v transformaci svého podnikání v oblasti mobility a posílit konkurenceschopnost všech svých obchodních oblastí.

„Pokračujeme v proaktivních investicích do technologií, které budou určovat budoucnost – zejména do technologií souvisejících s opatřeními v oblasti klimatu. Jsme však svědky zpoždění v pronikání těchto technologií na trh a dynamika trhu se zpomalila. Musíme reagovat na slabší situaci v oblasti zakázek a tvrdě pracovat na naší konkurenceschopnosti – jen tak můžeme financovat náš budoucí růst.” řekl Hartung.

BoschVzhledem k těmto okolnostem společnost Bosch očekává, že se bude nutné přizpůsobit v několika oblastech, například v obchodní oblasti Mobility. Ta o tom nedávno zahájila jednání se zástupci zaměstnanců. Veškeré nezbytné personální změny by měly být co nejvíce sociálně přijatelné. V souladu s pracovní smlouvou uzavřenou se zástupci zaměstnanců v létě 2023 pro pobočky Mobility v Německu se propouštění do konce roku 2027 nepředpokládá.

„Změna může být úspěšná pouze prostřednictvím sociálního partnerství. Jsme také zavázáni Německu jako průmyslové lokalitě a zejména jako místu výroby,“ uvedl Hartung.

BoschKromě toho chce Bosch pokračovat v náboru zaměstnanců v obzvláště perspektivních oblastech podnikání a rekvalifikovat co nejvíce zaměstnanců, aby je přesunul z oblastí, kde dochází k poklesu, do oblastí, kde dochází k růstu. Do roku 2030 plánuje společnost vynaložit na školení a rekvalifikace celkem přibližně 4 miliardy eur. To bude vyžadovat i ochotu ze strany zaměstnanců.

Politika v oblasti klimatu: Nestabilita oslabující dynamiku trhu
Boj proti změně klimatu je pro technologické společnosti, jako je Bosch, i nadále důležitým tématem a otevírá řadu obchodních příležitostí. Společnost Bosch nedávno představila technologie a řešení pro udržitelné využívání energie na americkém veletrhu spotřební elektroniky CES. Hartung se domnívá, že současná politika v oblasti klimatu destabilizuje podnikatelské prostředí mnoha společností.

„Když je implementace nedůsledná, jako tomu bylo nedávno v případě náhlého zrušení dotací na elektromobily v Německu, vznikají problémy,“ řekl. „Nestálá struktura politiky brání dlouhodobým nákupním rozhodnutím. Ekonomika potřebuje větší předvídatelnost – vlastně co největší.“

Bosch

Bosch Hannover Messe 2023

Hartung zároveň projevil pochopení pro tvůrce politik: Mnohé vlády v západních zemích jsou pod tlakem úsporných opatření i populistické kritiky a zároveň musí chránit prosperitu a zmírňovat globální oteplování.

Růstová strategie: Investice jako doplněk k inovacím
I v současné slabé ekonomické situaci dosahuje Bosch pokroku a drží se svých strategických cílů: Cílem společnosti je být jedním ze tří největších dodavatelů na svých klíčových trzích a zaujmout efektivní pozici ve všech regionech světa.

“Dokonce i a zejména v době transformace se naše široká působnost napříč odvětvími a regiony ukazuje jako neocenitelná,” řekl Hartung. „To však nevylučuje cílenou správu portfolia.“

Bosch

To zahrnuje rozhodnutí, že obchodní oblast Energetika a technika budov se soustředí na oblast systémové integrace a prodá většinu svých produktů. Kromě toho Bosch v roce 2015 koupil společnost Climatec a loni Paladin Technologies, aby posílil svou pozici na severoamerickém trhu automatizace budov.

Společnost Bosch také úspěšně rozšiřuje oblasti růstu, které si vymezila, jako je například oblast polovodičů. Díky investici do společného evropského podniku ESMC a akvizici továrny na výrobu waferů v americkém Roseville učinila společnost Bosch v roce 2023 významná investiční rozhodnutí. Společnost usiluje o další růst díky výrobě čipů z karbidu křemíku, zkráceně SiC čipů. Tyto polovodiče se používají ve výkonové elektronice elektromobilů a mohou zvýšit dojezd.

„Tím, že struktury z karbidu křemíku stavíme vertikálně, a nikoliv na ploše, můžeme dále zvýšit hustotu výkonu čipů. Byli jsme prvním výrobcem SiC, který tuto technologii uvedl na trh, a s druhou generací jsme do roku 2023 dokázali zvýšit výkon o dalších 30 procent,“ uvedl Hartung a poukázal na inovační sílu společnosti. „Ve společnosti Bosch investice doplňují inovace.“

Od roku 2026 plánuje Bosch vyrábět první vertikálně strukturované SiC čipy na cenově výhodných 200 milimetrových destičkách (wafer).

Transformace v odvětví mobility: Standardizace na podporu elektromobility
Bosch reaguje na transformaci automobilového průmyslu největší reorganizací své hlavní činnosti v historii společnosti. Integrovaná obchodní oblast Mobility funguje od začátku roku 2024. Jednou z jeho nových funkcí je horizontální odpovědnost za tři oblasti budoucího významu: software, polovodiče a počítače pro vozidla. S přechodem na mobilitu budoucnosti plánuje společnost Bosch zlepšit způsob, jakým využívá vznikající a zavedené technologie, aby maximalizovala své obchodní příležitosti.

Bosch VW Cariad

Například se zvýšila poptávka po nových redundantních brzdových systémech, které podporují zejména automatizovanou a elektrifikovanou jízdu. Hartung uvádí, že Bosch zde až do roku 2030 plánuje 10% roční růst.

„Celkově rosteme s našimi brzdovými systémy dvakrát rychleji než konkurence. Udržujeme si také prodeje v oblasti ESP, i když objem trhu zde klesá.“ Pokud jde o elektromobilitu, Hartung se domnívá, že je stále co řešit, například nedostatek dobíjecích stanic a cenově dostupných elektromobilů v Evropě. „Čína dokázala v loňském roce zvýšit vývoz automobilů o 60 %, což je úspěch, který by nás měl přimět k zamyšlení,“ uvedl. „Víme, že naši čínští zákazníci dávají přednost standardizaci v oblasti řešení elektrických pohonů – to přináší úspory z rozsahu, které si v Evropě nemůžeme dovolit propásnout.“

E/E Bosch

Obchodní vývoj v roce 2023: Silný růst v oblasti Mobility a Energetika a technika budov
V roce 2023 byl vývoj prodeje v obchodních oblastech společnosti Bosch smíšený. Největší obrat 56,3 miliardy eur v roce 2023 dosáhla Mobility a zůstala nejsilnějším obchodní oblastí společnosti Bosch. Dosáhla růstu 7 %, resp. 11 % po očištění o kurzové vlivy.

„O naše výrobky je zájem, a to jak v tradičních, tak i v nových oblastech podnikání. To nás motivuje k dalšímu rozvoji tohoto odvětví, což je úkol, který od nás bude ještě hodně vyžadovat,“ řekl Dr. Markus Forschner, člen představenstva a finanční ředitel společnosti Robert Bosch GmbH.

Obchodní oblast Průmyslové techniky dosáhla obratu ve výši 7,5 miliardy eur. Tato hodnota je o 8 % vyšší než v předchozím roce díky akvizici společnosti HydraForce; po očištění o kurzové vlivy představuje nárůst o 10 %. V obchodní oblasti Spotřebního zboží dosáhl Bosch obratu 19,9 miliardy eur.

„Výrazná zdrženlivost spotřebitelů měla významný dopad na naše podnikání v oblasti elektrického nářadí a domácích spotřebičů,“ uvedl Forschner.

Obrat se oproti předchozímu roku snížil o 7 %; po očištění o kurzové vlivy se jednalo o mírný pokles o 1 %. Obchodní oblast Energetika a technika budov zaznamenala silný růst obratu o 9 procent na 7,6 miliardy eur. Po očištění o kurzové vlivy se tento nárůst zvýšil na 11 procent.

„Zde jsme těžili nejen z velké poptávky po energeticky úsporné a obnovitelné topné technice, ale také z rozšíření naší servisní činnosti v divizi Bosch Global Service Solutions,“ uvedl Forschner.

BoschObchodní vývoj v roce 2023: Nejsilnější růst v Evropě a Severní Americe
Vývoj regionálního prodeje společnosti Bosch byl také smíšený.

„Evropa a Severní Amerika zaznamenaly nejsilnější nominální růst,” uvedl Forschner. V Evropě vzrostl obrat o 6 % na 46,8 miliardy eur – po očištění o kurzové vlivy se zvýšily o 8 %. Obrat v Severní Americe vzrostl o 4 procenta na 15,2 miliardy eur, což po očištění o kurzové vlivy představuje nárůst o 8 procent. V Jižní Americe dosáhl obrat 1,7 miliardy eur, což je o 6 % méně než v předchozím roce. Po očištění o kurzové vlivy činil růst 4 procenta. „Rozhodujícím faktorem zde byl slabý brazilský real,“ vysvětlil Forschner.

V asijsko-pacifickém regionu obrat mírně vzrostl o 1 procento na 27,9 miliardy eur; po očištění o kurzové vlivy vzrostly o 9 procent.

„Tato čísla odrážejí slabší vývoj v několika odvětvích čínské ekonomiky,“ uvedl Forschner. „Náš silný růst v Indii a Japonsku to dokázal kompenzovat jen částečně.“

Vývoj počtu zaměstnanců v roce 2023: Zaměstnanost na stabilní úrovni
K 31. prosinci 2023 zaměstnávala skupina Bosch po celém světě přibližně 427 600 lidí. Podle předběžných údajů je to přibližně o 4 200, tedy o dobré 1 % více než v předchozím roce. V Německu zůstal počet zaměstnanců prakticky nezměněn a činil 133 800 lidí.

Výhled na rok 2024: slabý růstový stimul ze strany světové ekonomiky
Pro letošní rok Bosch stále očekává pouze mírný celosvětový hospodářský růst ve výši 2 až 2,5 %.

„Podle našich odhadů začne světová ekonomika nabírat na dynamice až v roce 2025,“ řekl Forschner. „Vyhlídky ve všech našich klíčových odvětvích jsou chmurné.“

V automobilovém průmyslu očekává společnost Bosch v roce 2024 podobnou úroveň výroby jako v předchozím roce. Společnost předpovídá, že hospodářský pokles ve strojírenství bude pokračovat a oživení poptávky po spotřebním zboží očekává až v roce 2025. V oblasti energetiky se Bosch domnívá, že ochota zákazníků nakupovat zůstává utlumená, zejména na klíčovém německém trhu. Důvodem je nejistota majitelů domů ohledně budoucích předpisů pro topné systémy. Ani v obchodním roce 2024 společnost nepočítá s žádnou podporou z trhů.

„Pevně sledujeme naši cílovou marži ve výši minimálně 7 %, i kdybychom museli ve vlažném ekonomickém prostředí vynaložit značné počáteční investice,“ uvedl Forschner.

Společnost Bosch každopádně posouvá svůj předchozí harmonogram dosažení cílové marže o jeden až dva roky. Společnost hodlá dále zintenzivnit své úsilí o zlepšení nákladů a konkurenceschopnosti, aby mohla úspěšně proniknout na budoucí trhy.

Forschner dodal: „Usilujeme o rovnováhu mezi ziskovostí a efektivním využíváním našich kapitálových zdrojů na jedné straně a počátečními investicemi pro budoucí růst na straně druhé.“

Bosch

1 Na základě interního vykazování; může se lišit od externích údajů zveřejněných ve výroční zprávě.

Klíčová data společnosti Bosch za obchodní rok 2023 – předběžné a zaokrouhlené údaje1

Údaje v miliardách eur 2023 2022 Nominální meziroční změna
(po úpravě o účinky směnných kurzů)
Celkový obrat 91,6 88,8 4 % (8 %)
Obrat podle obchodních oblastí2
Mobility 56,3 52,5 7 % (11 %)
Průmyslová technika 7,5 6,9 8 % (10 %)
Spotřební zboží 19,9 21,3 -7 % (-1 %)
Energetika a technika budov 7,6 7,0 9 % (11 %)
Obrat podle regionů
Evropa 46,8 44,3 6 % (8 %)
– z toho Německo 19,1 17,2 11 % (11 %)
Severní Amerika (včetně Mexika) 15,2 14,6 4 % (8 %)
Jižní Amerika 1,7 1,8 -6 % (4 %)
Asie a Tichomoří 27,9 27,6 1 % (9 %)
Výsledek
Provozní zisk EBIT
Ako procento obratu (výnos)
4,6
5,0
3,8
4,3
Zaměstnanci Stav k 31.12.2023 Meziroční změna
Bosch Group 427 600 7 600
Evropa
– z toho Německo
254 800
133 800
1 700
400
Severní Amerika (včetně Mexika) 40 200 3 200
Jižní Amerika 11 500 0
Asie a Tichomoří 121 100 2 700
Zaměstnanci ve výzkumu a vývoji Stav k 31.12.2023 Meziroční změna
Bosch Group celkem 90 100 4 600
Evropa
– z toho Německo
47 600
33 300
1 800
500
Severní Amerika (včetně Mexika) 3 900 400
Jižní Amerika 500 100
Asie a Tichomoří 38 100 2 300

Založeno na interním reportingu; může se odlišovat od později zveřejněných dat ve výroční zprávě.
Bez ostatních aktivit.

Zdroj zprávy: BOSCH
Bosch