OBERMEYER HELIKA je generálním projektantem dostavby svařovny v Kvasinách

Kvasiny svařovna

Projekční a stavebně-poradenská kancelář OBERMEYER HELIKA a.s. je generálním projektantem projektu přístavby SVAŘOVNY K1K v Kvasinách. Objednavatelem projektu je Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav. Výstavba byla zahájena v září 2021 a dokončena v březnu 2023. Hala byla uvedena do provozu 1. dubna 2023.

Kvasiny svařovna

 

„Rolí generálního projektanta přístavby svařovny jsme v závodě Kvasiny navázali na úspěšnou spolupráci se Škoda Auto, a.s., kdy jsme plnili roli generálního projektanta u výstavby svařovny M1 a jejího rozšíření. Působíme zde s přestávkami od roku 2012,” říká generální ředitel OBERMEYER HELIKA Ing. Jiří Fousek. „Tato fáze řešila provedení nové části svařovny, která umožní větší rozmanitost vyráběných modelů. Nabídne také prostor pro zázemí zaměstnanců, jako jsou šatny s hygienickým zázemím, kanceláře provozu svařovny a logistiky, dispečink výroby, provoz pracovního lékařství a mzdová účtárna,” doplňuje Ing. Jiří Fousek.

Architektura objektu je účelová, technicistního charakteru, tvarově i materiálově navazuje na stávající haly realizované jako poslední budovy tohoto komplexu i na charakter ostatní zástavby v závodě. Řešení vychází zejména z prostorových požadavků na technologii, trasy materiálových toků a bezpečný pohyb osob v objektu.

kvasiny svařovna

Nová budova zaujala místo před starou vrátnicí a stavebně uzavřela jihozápadní část areálu. Součástí projektu byly i komunikace a nové obratiště vnitrozávodové dopravy. Je doplněno protihlukovou stěnou, která snižuje možné dopady hlukové zátěže z automobilového provozu směrem do obce Kvasiny. Chodníky navazující na komunikace umístěné kolem volných fasád objektu svařovny umožňují bezbariérový pohyb zaměstnanců od staré vrátnice k výrobním a administrativním objektům areálu.

Kvasiny svařovna

www.obermeyer.cz
www.opb.de

Společnost OBERMEYER HELIKA a.s. patří k největším projekčním a stavebně-poradenským kancelářím v ČR. Poskytuje komplexní služby v oblasti projektování, konstrukcí pozemních a dopravních staveb, projektového managementu a odborného technického poradenství. Disponuje jedním z největších týmů statiků v ČR včetně specialistů na mostní konstrukce. Na českém i slovenském trhu je firma jedním z lídrů projektování ve 3D a modelování staveb systémem BIM. Do širokého portfolia projektů, na kterých se společnost OBERMEYER HELIKA podílela, náleží zdravotnické stavby, obchodní centra, rezidenční komplexy, kancelářské budovy, budovy pro státní správu, kulturní instituce, církevní objekty, stavby pro školství, průmyslové a logistické areály i stavby dopravní infrastruktury a letišť. Mezi její nejvýznamnější reference se řadí například Nové divadlo v Plzni, O2 Arena, obchodní centra Quadrio, Černý Most a Chodov, Základní škola Roztoky či dětské oddělení Fakultní nemocnice Motol. Má také bohaté zkušenosti s přípravou urbanistických studií v ČR i v zahraničí. Společnost s původním názvem Helika své podnikání v České republice rozběhla v letech 1990-1991 a od května 2004 rozšířila své aktivity na Slovensko a otevřela pobočku v Bratislavě. V červnu 2007 se stala součástí nadnárodní skupiny Obermeyer, která patří k největším projekčním kancelářím v Evropě s celosvětovou působností.

Zdroj zprávy: OBERMEYER HELIKA a.s.

obermayer helika