OEZ ze skupiny Siemens daruje 3,5 milionu korun na rozvoj regionu

Dnes v prostorách Městského úřadu v Letohradě podepsali generální ředitel společnosti OEZ Roman Schiffer, finanční ředitel společnosti OEZ Franz Girschick a starosta města Letohrad Petr Fiala darovací smlouvy na vzdělávací, zdravotní a sociální projekty v celkové hodnotě 3,5 milionu korun.

Zprava: generální ředitel OEZ, Roman Schiffer; starosta města Letohrad, Petr Fiala a finanční ředitel OEZ, Franz Girschick.

„OEZ je jeden z největších zaměstnavatelů v regionu pevně spojen se životem ve městě Letohrad. Jsme hrdí na naši aktivní roli ve společnosti a naše společenská odpovědnost nás motivuje k poskytování finanční podpory vybraným projektům a organizacím, které přinášejí pozitivní přínos místní komunitě,“ uvedl u příležitosti podpisu darovacích smluv generální ředitel OEZ Roman Schiffer. „Dlouholetá podpora aktivit města, jeho organizací a smysluplných projektů je jasným důkazem velké společenské odpovědnosti OEZ k místu, kde působí. Jsem si vědom, že ne vždy je taková podpora lokálních aktivit samozřejmostí a o to více si ji vážím. Vznikají tak věci, které by musely čekat, případně by nebyly vůbec. Proto chci poděkovat, že společnost OEZ pokračuje v nastoleném trendu a společně s městem jí záleží na místu, kde žijí jeho zaměstnanci. Těším se z oboustranného prospěchu,” dodal starosta města Letohrad Petr Fiala.

OEZ dar

Podpora vzdělávání a sociální a zdravotní péče v Letohradě a okolí je ze strany OEZ dlouhodobá. V období 2023–2024 se zaměří na důležité oblasti, jako jsou domácí hospicová péče, sociální bydlení, vzdělávání a kultura.

Největší část daru společnosti OEZ, 2,5 milionu Kč, využije město Letohrad na spolufinancování rekonstrukce objektu, kde vybuduje sociální byty. Částku 350 000 Kč získá Charita v Ústí nad Orlicí, která ji použije na domácí hospicovou péči, která zahrnuje medikaci, péči odborníků o paliativní pacienty a potřebné zdravotní pomůcky, včetně nákupu nového sterilizátoru. Po 100 000 Kč dostanou základní školy U Dvora a Komenského, kterým dar umožní nákup IT zařízení, nákup knih do školní knihovny nebo rekonstrukci školní zahrady a vybavení poradenského pracoviště. Díky daru 100 000 Kč Kulturnímu centru Letohrad bude možné doplnit odbornou literaturu do městské knihovny a částkou 350 000 Kč OEZ podpoří pořádání 32. Mezinárodního hudebního festivalu v Letohradě.

oez dar

Největší část daru společnosti OEZ, 2,5 milionu Kč, využije město Letohrad na spolufinancování rekonstrukce objektu, kde vybuduje sociální byty.

OEZ s.r.o. je součástí koncernu Siemens. Firma sídlí v Letohradě a zaměstnává téměř 2 000 lidí z Letohradska a okolí. oez logoZaměřuje se na výrobu přístrojů jištění nízkého napětí.

Přehled podpořených organizací a projektů:

Charita v Ústí nad Orlicí

 • Domácí hospicová péče – medikace, péče odborníků o paliativní pacienty, zdravotní pomůcky
 • Nákup sterilizátoru, lékařských a ochranných pomůcek, odborné kurzy pro zaměstnance, podpora hospicových služeb v Letohradě
 • 350 000 Kč

ZŠ U Dvora

 • Nákup beletrie do školní knihovny, vybavení do školních dílen, vybavení pro poradenské pracoviště, rekonstrukceškolní zahrady
 • 100 000 Kč

ZŠ Komenského

 • Modernizace výpočetní techniky
 • Nákup 5 stolních počítačů a monitorů, MS Office licence, nábytek do tříd, pronájem tělocvičny, Wi-Fi, poplatky za internetové a další IT služby
 • 100 000 Kč

Kulturní centrum Letohrad

 • Doplnění vzdělávací literatury do Městské knihovny
 • 100 000 Kč

Město a spol. F. V. Heka

 • Podpora konání 32. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu v Letohradě
 • 350 000 Kč

Město Letohrad

 • Spolufinancování rekonstrukce objektu s byty pro sociálně znevýhodněné
 • 2 500 000 Kč

Zdroj zprávy: Siemens

logo Siemens