Řešení KUKA Systems třídí a omezují velikost odpadu v zařízení na vyřazování jaderných zařízení z provozu

kuka jaderný odpad robot

V jaderném zařízení v současné době probíhá rozsáhlá sanační operace, která zahrnuje dekontaminaci a vyřazení z provozu. V rámci sanace klíčového staršího zařízení v lokalitě má být v roce 2018 uveden do provozu nový závod. Po dokončení bude elektrárna zpracovávat jaderný odpad získaný z programu skladovacích sil, znehybňovat jej a dlouhodobě připravovat termínované skladování. Vzhledem k nebezpečí, které pro pracovníky představuje vystavení škodlivému záření, manipulují s kontaminovaným jaderným odpadem roboti, a to buď automatizovaně, nebo vzdáleně operátorem. Za účelem vyhodnocení jejich vhodnosti pro nový závod bylo zřízeno testovací zařízení s roboty KUKA . Cílem bylo zjistit, zda budou schopni vyzvednout, přesunout a umístit simulovaný jaderný odpad do testovacího prostředí.

Jedná se o největší jaderný areál v Evropě: Sellafield, dříve Windscale, na severozápadním pobřeží Anglie. Byl otevřen v roce 1947 v rámci britského jaderného programu a na počátku 50. let zde byla postavena první komerční jaderná elektrárna na světě. Kromě toho se v Sellafieldu přepracovávaly palivové články z Velké Británie, Evropy a Japonska. Po desetiletích jaderné činnosti je nyní areál vyřazován z provozu. Jeho vyřazení z provozu je obrovskou výzvou, pro kterou se používají nejmodernější technologie a vyvíjejí se nové postupy.

kuka jaderný odpad

Bezpečný přenos desítky let starého odpadu
Takzvané Silo palivového pláště je staré, 18 metrů vysoké silo v areálu Sellafield, které bylo postaveno v 50. letech a v následujících desetiletích se zaplnilo odpadem, včetně hliníkového palivového pláště neboli Magnox swarf z dob prvních komerčních jaderných reaktorů. Po celá desetiletí se odpad ukládal do sila, které nebylo navrženo tak, aby mohlo být později bezpečně vyprázdněno. Dnes je silo úředníky označováno za jednu z nejnebezpečnějších budov v západní Evropě.

Vnitřek sila je profukován plynem argonem, který zabraňuje vznícení odpadu. Pokud by se odpad dostal do kontaktu s kyslíkem v atmosféře, vznítil by se a mohl by způsobit problémy s radiací. Společný podnik Cavendish Nuclear byl pověřen dodávkou zařízení a vybavení k odstranění tohoto starého odpadu ze sila, aby mohl být uložen do bezpečného skladu. Společnost KUKA pro společnost Cavendish Nuclear vyvinula a postavila robotický systém, který pomáhá při přemísťování odpadu do bezpečných kontejnerů.

kuka jaderný odpad

Automatizace minimalizuje rizika
Robotická buňka odstraňuje šrouby z víka prázdného kontejneru na odpad. Víko se odstraní v oddělené stíněné místnosti a kontejner se naplní odpadem. Poté se víko vymění a vrátí zpět do robotické buňky. Robot vymění šrouby s určeným utahovacím momentem a otře kontejner tamponem. Tento tampon se analyzuje, aby se zajistilo, že není přítomna žádná kontaminace. Pokud je kontejner čistý, může být bezpečně vyvezen ze závodu a sešněrován do skladu.

Obsluha je vyvedena z procesního prostoru, čímž se odstraní možnost, že by byla vystavena škodlivému záření.

“Na návrhu a dodávce robotického systému jsme úzce spolupracovali se společností Cavendish Nuclear a v uplynulých čtyřech letech robotická buňka úspěšně podporovala vyřazování elektrárny z provozu,” říká Dave Burns, odborník společnosti KUKA na jadernou energetiku.

 

“Nedávno jsme postavili druhou robotickou buňku, která bude brzy použita v další fázi vyzvedávání odpadu ze sila. To ukazuje, jak může automatizace pomoci minimalizovat riziko pro člověka při manipulaci s radioaktivním materiálem a vyřazování jaderných zařízení z provozu.” Dave Burns, jaderný expert společnosti KUKA

Zdroj zprávy: KUKA