Průmysl EU potřebuje rámec, který podporuje inovace a důvěryhodnou ochranu před únikem uhlíku doma i v zahraničí

ekologie

S ohledem na přředchozí rozhodující kolo trialogu o budoucnosti systému obchodování s emisemi (ETS) a přechodu na mechanismus úpravy hranic uhlíku (CBAM), generální ředitel BusinessEurope Markus J. Beyrer řekl: „Udržet konkurenceschopnosti evropského průmyslu, zejména v současné akutní multikrizi, je nezbytné, aby vyjednavači dosáhli vyvážené dohody o ETS a CBAM. Pokud jde o CBAM, je zásadní, abychom měli komplexní řešení kompatibilní s WTO pro exportující odvětví, které zachovává zlomek bezplatných povolenek, aby mohli všichni vývozci soutěžit za rovných podmínek se svými mezinárodními konkurenty. Zároveň potřebujeme opatrný a obezřetný přístup k postupnému uplatňování CBAM až do poloviny 30. let 20. století; v sázce je příliš mnoho na to, abychom tento proces urychlili.

BusinessEurope prosazuje výsledek trilogu, který zajistí, že evropské společnosti budou postupovat směrem ke svým klimatickým cílům a zároveň budou schopny udržet svou konkurenční pozici na domácím i mezinárodním trhu. Kromě výše uvedených opatření to zahrnuje i snazší přístup k podpoře inovačních projektů. Na stole jsou však některé návrhy, které by podkopaly rozšiřování inovativních celopodnikových řešení, jako je Carbon Capture, Storage and Utilization (CCSU). Zejména plány dekarbonizace specifické pro závody, které prosazuje Evropský parlament, by uvalily na společnosti soubor cílů a požadavků, což představuje další zátěž bez jasných přínosů pro životní prostředí.

ADK

Reklama

Vzhledem k tomu, že se očekává, že nový systém obchodování s budovami a silniční dopravou (ETS BRT) bude v diskusích hrát významnou roli, BusinessEurope zdůrazňuje, že je nezbytné, aby všechny sektory společnosti převzaly svůj díl odpovědnosti za změnu klimatu. Naléhavě proto vyzýváme vyjednavače, aby co nejdříve zahrnuli soukromé domácnosti do působnosti ETS BRT (ve shodě s vhodně financovaným Fondem sociálního klimatu, který by řešil obavy týkající se sociální spravedlnosti).

Aby bylo možné reagovat na současnou energetickou krizi a některé dodatečné potřeby povolenek v důsledku opětovného využití dříve nečinných elektráren, je nezbytné, aby navrhované jednorázové snížení emisního stropu bylo rozděleno alespoň do dvou kroků.

Zdroj zprávy: BusinessEurope
BusinessEurope