Sandvik Coromant představuje novou identitu značky

sandvik nové logo

Nová identita značky odráží závazek k inovacím a udržitelnému pokroku. Nedílnou součástí nové identity je způsob myšlení zvaný výrobní wellness, který zdůrazňuje hodnotu formování odolných, prosperujících a udržitelných výrobců, kteří pozitivně ovlivňují své okolí. Sandvik Coromant si uvědomuje neustále se měnící prostředí svého průmyslu a v posledních letech strategicky transformoval své operace s důrazem na aplikované znalosti a špičkové schopnosti.

sandvik

Sandvik Coromant, poháněný společnou vášní pro strojírenství a řešení problémů, se spojil se svými zákazníky a partnery ve snaze o inovace a zlepšení. Tento duch spolupráce a pokroku inspiroval pátrání po nové identitě značky zaměřené na dnešní a budoucí digitální požadavky, která shrnuje podstatu jejího širšího přístupu a široké škály nabídek.

„Pevně ​​věříme, že úspěch se neměří pouze obchodními výsledky, ale také naším pozitivním vlivem na naše komunity a svět obecně. A chtěli jsme identitu, která to a podstatu hodnot a aspirací naší organizace skutečně vystihuje,“ říká Helen Blomqvist, prezidentka Sandvik Coromant.

Sandvik Coromant poskytuje bezkonkurenční podporu a vybavuje své obchodní spolupracovníky nezbytnými znalostmi a pokročilou technologií potřebnou pro zdravé výrobní návyky a vytváření udržitelných podniků.

Výrobní wellness se nese v duchu pevných a úspěšných výrobních podniků – které se nezaměřují pouze na úspěch ve svých vlastních provozech, ale také pozitivně přispívají k lidem a společnostem.

„Manufacturing Wellness slouží jako kompas, který nás vede směrem k budoucnosti, kde jdou odolné, prosperující podniky a udržitelnost ruku v ruce. Přijetím tohoto přístupu se Sandvik Coromant snaží podporovat prostředí zdravých výrobních návyků a usnadňovat rozvoj udržitelných podniků,“ pokračuje Helen.

Dotykové body, které nesou značku Sandvik Coromant, jako jsou webové stránky, informační bulletiny, zařízení a střediska Sandvik Coromant, stejně jako veškeré obaly, budou postupně aktualizovány s novou identitou.

Zdroj zprávy: Sandvik Coromant

sandvik logo